Tjenester med Feide-innlogging

1155 treff

#ErDuSikker?

Landsdekkende konkurranse for elever på videregående skole. Hensikten med konkurransen er at elevene lærer mer om trafikksikkerhet.

Tilbyder:Trygg Trafikk

Helt eller delvis gratis

Mer info

3DL

3DL leverer fremtidens læringshjelpemidler. Vår løsning inkluderer 2D og 3D innhold og utstyr som drar nytte av det siste innen VR og AR teknologi. Dette mener vi gjør undervisningnen mer engasjerende og spennende for elevene og enklere for lærerne . Vårt mål er blant annet å gjøre smarttelefoner og nettbrett om til en ressurs i klasserommet i stedet for en distraksjon. Dette oppnår vi med å gjøre alt innhold vi leverer 100% kompatibelt på alle flater. Vårt innhold kan brukes på Windows , Mac , Chromebook, Smarttelefoner og Nettbrett. Vi kan tilpass innhold etter skolens behov. For mer info se på www.3dl.no

Tilbyder:App Studio

Mer info

ABaCus

ABaCus - web-basert matematikk-trening for ungdomsskolen. Oppgaver dekker læreplan for ungdomsskolen, og tilpasses kontinuerlig den enkelte elevs nivå innen de forskjellige emner. Tilpassede oppgaver og umiddelbar tilbakemelding motiverer elevene og gir de best mulige forutsetninger for faglig utvikling.

Tilbyder:Teknisk Senter AS

Mer info

abel

Tilbyder:Trøndelag fylkeskommune

Mer info

Abelkonkurransen

Login til Abelkonkurransen

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

ACOS Interact ekstern

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

ACOS Interact intern

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

ACOS SkjemaDesigner - skjemaportal for Bærum kommune

Digitale skjema hvor elever og lærere kan logge seg på med Feide og sende inn digitale skjema.

Tilbyder:Bærum kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

ACS Publications

Tilbyder:American Chemical Society

Mer info

ADED

Archeological Digital Excavation Documentation

Tilbyder:Geodata AS

Mer info

ADED

Arkeologisk digital utgravingsdatabase

Tilbyder:Geodata AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

ADFS Autentisering

Autentisering via Feide for Microsoft programvare

Tilbyder:Universitetet i Agder

Mer info

Adgangskort

Web applikasjon for informasjon om adgangskort.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Administrasjon for UiB Opptaksystem for digitale forelesninger

Administrasjonsgrensesnitt. Noen auditorier og undervisningsrom har fastmontert utstyr for opptak av forelesninger. Opptakene som produseres her kalles videonotat. Med videonotat får studentene et supplement til skrevne notater fra forelesninge og et repetisjonsverktøy ved for eksempel oppgaveløsning og eksamensforberedelser.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Administrasjonsgrensesnitt for www.feide.no

login for Feide-nettsider, Drupal

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Administrasjonsgrensesnitt for www.norid.no

Wordpress administrasjonsgrensesnitt for Norids websider.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Administrator log-in to Alumni system with Feide

Enhver klient som bruker Mira-systemet, kan bruke denne tjenesten til å opprette en administratorinnlogging med Feide

Tilbyder:Mira Network

Mer info

Adobe for NMH

Innlogging på Adobe tjenester

Tilbyder:Norges musikkhøgskole

Mer info

Aftenposten Junior skole

Aftenposten Junior skole er et nyhetsunivers til bruk i skolen. Vi tilbyr aktuelt nyhetsstoff som engasjerer barn. På den måten vil vi både oppmuntre til lesetrening, og være en kilde til tverrfaglig undervisning i ulike fag.

Tilbyder:Schibsted Products & Technology AS

Mer info

Agora- utfaset

Var et nettsted for samarbeid mellom ansatte i UH-sektoren. Forenkler dialog og kunnskapsdeling gjennom bruk av forum, dokumentdeling og oppslagstavler i et oversiktlig miljø.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

AHK-Skole

Verktøy for lærere og elever i AHK (under utv.)

Tilbyder:Aurskog-Høland kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

AI4AfL Assessment Educator

Verktøy fra forskningsprosjektet AI4AfL. Dette er verktøy for lærere for administrasjon av skriftlige oppgaver innen praksisen Vurdering for Læring. Elever har egen app hvor oppgaven gjennomføres.

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

AI4AfL Assessment Learner

Verktøy fra forskningsprosjektet AI4AfL. Støtter praksis med Vurdering for Læring, og skriving av tekst.

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

Akademiet Nettstudiers læringsportal

Akademiet Nettstudier tilbyr kurs til deg som skal ta privatisteksamen i fag fra videregående skole. På læringsportalen finnes læringsressurser og aktiviteter som forbereder deg på eksamen i faget. Innholdet er tilrettelagt i henhold til fagets læreplan, og består av mange typer ressurser, som video, tekst, illustrasjoner, animasjoner med mer. Plattformen inneholder også verktøy for planlegging av din personlige progresjon, samarbeid med andre og kommunikasjon med administrasjon og faglærer. Kommunikasjon foregår både via meldinger, chat og i faglige forum. I alle kurs er det faglærere som retter og kommenterer innsendingsoppgaver, samt svarer på faglige spørsmål.

Tilbyder:Grade AB

Mer info

AkademiX

AkademiX er en skybasert elæringsplatform for videobaserte nettkurs, basert på Open edX.

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Al01

Alarmknappen er en App for assistanse i offentlig skole

Tilbyder:RQM Safety AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Allbok

Allbok tilbyr elever tilknyttet norske skolebibliotek tilgang til å låne digitale bøker og lydbøker

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Alle Teller!

Alle Teller! er et kartleggings- og veiledningsmateriell innenfor området matematikk.

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Alle Teller!

Alle Teller! består av tester for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse, og en håndbok med veiledningsmateriell.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Allvit

Allvit tilbyr studenter og ansatte på norske universitet og høyskoler tilgang til å låne, kjøpe og leie digitale lærebøker

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Alumni NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Alvin

Alvin er en plattform for langsiktig bevaring og tilgjengelighet av digitaliserte samlinger og digitalt kulturminnemateriale.

Tilbyder:Uppsala universitetsbibliotek

Helt eller delvis gratis

Mer info

Amelia log in

Test of Amelia feide SSO

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Amelia prod log in

Log in for amelia produksjon

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Ansgarskolen Zoom

Zoom møter for Canvas ved Ansgar høyskole

Tilbyder:Ansgar høyskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Apcoa Flow

Apcoa Flow er en digital parkeringsløsning som kan tilby gratis parkering med Feide-pålogging.

Tilbyder:Apcoa Parking Norway AS

Mer info

api2.it.ntnu.no

api2.it.ntnu.no - midlertidig demo av prod env

Tilbyder:NTNU

Mer info

API status/admin page

API status/admin page

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Applaus

Filosofien bak Applaus Scene er at en digital løsning for scenekunst vil virke utjevnende både geografisk og økonomisk, og gi flere mulighet til å oppleve teaterforestillinger på et høyt nivå. Applaus Scene tilbyr profesjonelle teaterforestillinger og annen scenekunst digitalt til skoler og institusjoner. På denne måten vil barn og unge i hele landet få muligheten til å se det beste fra norske scener.

Tilbyder:Applaus Scene AS

Mer info

Arbeidsplaner

Arbeidsplanverktøyet ved Nord universitet Trøndelag

Tilbyder:Nord universitet

Mer info

Arkitektur- og designhøskolen i Oslo

Dette er hjemmesiden til Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Her kan man finne informasjon om kurs, ansatte og skolen ellers.

Tilbyder:Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Arkon - event

Tilbyder:Arkon Event AS

Mer info

Aschehoug (Aschehoug Univers, GAN og Lokus)

Aschehoug Univers (Aunivers.no) og Unibok.no er Aschehougs nettsteder for digitale læremidler. Læremidlene inneholder digitale læringsressurser elever, samt lærerveiledninger for lærere. En del produkter er gratis og en del tilbys som årsabonnement mot betaling. Lisenser kan kjøpes direkte på Aunivers.no/nettbutikk, eller ved å ta kontakt med Aschehoug på marked.u@aschehoug.no eller 22400455.

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

ASK

ASK nettstudier med videoundervisning er en heldigitale skole. All undervisning er laget og presentert av erfarne pedagoger via mer enn 3000 HD videoer. Undervisningen er tatt opp i TV-studio og hver video har en lengde på omkring 5 minutter. ASK inkluderer et grensesnitt for samhandling og kommunikasjon etter samme prinsipp som et sosial forum som Facebook.

Tilbyder:Ask Undervisning AS

Mer info

Aski Raski

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese, gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og riktig. Aski Raski inneholder en effektiv kartlegging. Denne gir raskt oversikt over elevenes ferdigheter og progresjon. Resultatene gir et godt utgangspunkt for å lage tilrettelagt opplegg for enkeltelever, grupper eller klasser. I lærermodulen får lærerne god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også egne læringsstier tildeles elevene.

Tilbyder:Aski Raski AS

Mer info

Askiraski

Tilbyder:Båtsfjord kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

ASK Studio

ASK Studio bruker denne tilgangen til å hjelpe lærere importere elever og brukere.

Tilbyder:Ask Undervisning AS

Mer info

Aurora

Archiving and Uploading of Research Objects for Retrieval and Alteration

Tilbyder:NTNU

Mer info

Aventia WebTV

Aventia WebTV er en nett-tv løsning der brukeren har mulighet til å se direktesendinger eller klipp fra arkivet.

Tilbyder:Aventia Media AS

Mer info

AVT - KGV

KGV-portal for AVT-prosjektet

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

Barnas test

Barnas test service

Tilbyder:Clue Norge AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Barnas Valg

Tilbyder:Aurskog-Høland kommune

Mer info

Barnas Valg

Barnas Valg er laget for at barn skal lære om demokrati og politikk, bli engasjert og få øve seg på å stemme på et politisk parti. Ved å delta i Barnas Valg håper vi også at flere vil bruke stemmeretten sin den dagen de blir gamle nok. Videre ønsker vi med Barnas Valg å gjøre både barn og voksne mer bevisst på at politikk også angår barn, og gi voksne innblikk i hvordan barn ville stemt hvis de hadde hatt stemmerett. Barnas Valg retter seg mot barn fra 5. til 10. trinn.

Tilbyder:Redd Barna

Helt eller delvis gratis

Mer info

Basware.Invoice

Elektronisk behandling av fakturaer. Krever egen avtale gjennom UNINETT FAS.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Basware Purchase Management (PM)

Basware Purchase Management (PM) automatiserer innkjøpsprosessene i organisasjonen. Løsningen gir deg en kostnadseffektiv måte å administrere og kontrollere organisasjonens rekvisisjons-, godkjennings- og bestillingsprosesser på.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Basware Purchase Management for NTNU

Basware Purchase Management er en løsning for styrt håndtering av virksomhetens innkjøps- og avropsprosesser.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Basware Purchase Management for UiB

Basware Purchase Management er en løsning for styrt håndtering av virksomhetens innkjøps- og avropsprosesser.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Basware Purchase Management for UiO

Basware Purchase Management er en løsning for styrt håndtering av virksomhetens innkjøps- og avropsprosesser.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Behaviour Mapper

Webapplikasjon som skal brukes til å kartlegge atferdsmønster i bymiljø.

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Berg-Hansen Webgate

Online booking av fly, hotell, leiebil, tog og båt.

Tilbyder:Berg-Hansen Reisebureau

Mer info

Bergensskolen FEIDE-pålogging

Logg på Office 365 eller Gsuite for utdanning

Tilbyder:Bergen kommune

Mer info

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Bestillingsportal hvor ansatte på skoler kan bestille blanketter til vitnemål og kompetansebevis

Tilbyder:07 Media

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bevisstgjøring av elever - Lærer grensesnitt

Grensesnitt som brukes av lærere for å få en samlet oversikt over elevers tid på lekser og andre Vurdering for Lærings attributter

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bevisstgjøring av læring - Elev grensesnitt

Grensesnitt som brukes av elevene for bevisstgjøring av egen læring og bidrag til det sosiale skolemiljø

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

BI Azure AD B2C Identity Provider

Denne applikasjonen fungerer som en Identity provider for BIs instans av Azure AD B2C

Tilbyder:Handelshøyskolen BI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bibliofil

Studenter og elever ved skolebibliotekene logger seg idag på vha lånernummer og passord fra biblioteksystemet (Bibliofil). De vil gjerne også ha en mulighet til å logge seg på Bibliofil vha Feide. Når de har logget seg på vil de kunne administrere sine lån og bestillinger i webgrensesnittet til Bibliofil.

Tilbyder:Bibliotek-Systemer As

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bibliofil test

Bibliofil testmiljø for Feide

Tilbyder:Bibliotek-Systemer As

Helt eller delvis gratis

Mer info

BIBSYS

Biblioteksystem. Dette er en gratis tjeneste åpen for alle

Tilbyder:Unit

Mer info

BIBSYS Alma

Alma er biblioteksystem for norske fagbibliotek organisert i BIBSYS-konsortiet.

Tilbyder:Unit

Mer info

BIBSYS Autoritetsregister

BIBSYS Autoritetsregister

Tilbyder:Unit

Helt eller delvis gratis

Mer info

BIBSYS tjenester for digitalisering og Automatlager

Tjenester for digitalisering og Automatlager

Tilbyder:Unit

Helt eller delvis gratis

Mer info

BI Feide OpenID Authentication Demo

Application for a demonstration of Feide authentication with OpenID Connect

Tilbyder:Handelshøyskolen BI

Mer info

BI Student Portal PoC

Proof of Concept for using Feide to log in to student portal

Tilbyder:Handelshøyskolen BI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Blackboard for NTNU

Innlogging til Blackboard for NTNU

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bli Inspirert!

Bergen Filharmoniske Orkester inviterer hele 6 klassetrinnet i Bergen kommune til å besøke en orkesterprøve i Grieghallen i løpet av sesongen. I forkant av orkesterprøven vil hver klasse få besøk av en orkesterpedagog på skolen. Her vil elevene få en introduksjon til hva de skal høre samt få utdelt skoleoppgaver og informasjonsmateriell om repertoar og orkester. Denne tjenesten er en nettside med informasjon, interaktive applikasjoner og oppgaver knyttet opp mot prosjektet.

Tilbyder:oiid AS

Mer info

Blockuino

Blockuino er et nettbasert programmeringsverktøy som lar brukere generere Arduino kode fra klosser.

Tilbyder:Kodegenet AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

blogg.hiof.no

Wordpress Bloggtjenerer for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold

Tilbyder:Høgskolen i Østfold

Helt eller delvis gratis

Mer info

Blue evaluering

Blue evalueringsplattform for kursevaluering

Tilbyder:Universitetet i Agder

Helt eller delvis gratis

Mer info

Blue evaluering for NIH

Blue evaluering for kurs evaluering

Tilbyder:Norges idrettshøgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bokami

Tilbyder:Bokami AS

Mer info

Bokami AS

Tilbyder:Bokami AS

Mer info

Boklisten.no AS

En tjeneste for bestilling av bøker for utdanning

Tilbyder:Boklisten.no AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bolk

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av pensum, fra klarering til digital levering av innhold. Alle universiteter og høgskoler er gjennom Kopinor-avtalen brukere av Bolk. Ifølge avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert. I tillegg leverer Bolk ferdige digitale kompendier med klarert innhold. Bolk lar deg søke, sette sammen og bestille innholdet gjennom én løsning og gir løpende oversikt og kontroll over produksjonen. Trenger du større bokutdrag enn det Kopinor-avtalen åpner for, kan du også klarere disse rettighetene gjennom Bolk.

Tilbyder:Kopinor

Mer info

BookBites

BookBites production application

Tilbyder:Biblioteksentralen SA

Mer info

Bookbites

Tilbyder:BS Undervisning

Helt eller delvis gratis

Mer info

BookBites Staging

Login for the BookBites staging environment. Used for ensuring, that everything is working as expected

Tilbyder:Biblioteksentralen SA

Mer info

boost.ai

Boost.ai er et norsketablert selskap som leverer en «Software as a Service» plattform for utvikling av virtuelle assistenter (utviklet med kunstig intelligens).

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Boost Feide

Her kan vi teste boost med feide

Tilbyder:Boost AI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Brage

Med Brage får institusjonen et åpent arkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider. Institusjonsarkivet kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen. Institusjonsarkivet kan integreres mot andre system for utveksling av metadata og fulltekst.

Tilbyder:Unit

Mer info

Brakompetanse

Portal for dokumentasjon av HMS opplæring

Tilbyder:Avalia AS

Mer info

brettboka

Tilbyder:Trøndelag fylkeskommune

Mer info

BrettBoka - Digitale lærebøker

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

Tilbyder:Brettboka AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Brian Postman test

Til diverse testing

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

BRIK for HiVolda AMF

BRIK videosystem for Høgskulen i Volda - Avdeling for mediefag

Tilbyder:BRIK Videobase AS

Mer info

BRIK for Høgskolen i Lillehammer TVF

BRIK for Høgskolen i Lillehammer - Avdeling for TV-fag

Tilbyder:BRIK Videobase AS

Mer info

Brik QA

Tester feide-integrasjon

Tilbyder:BRIK Videobase AS

Mer info

Broen - kinesisk morsmål 1-3

Broen 1-3 er et læremiddel for morsmålsundervisning i standard mandarin, nivå 1 til 3 for elever med kinesisk bakgrunn i norsk skole.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

BROM

Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (BROM) er en tjeneste som tilbyr enkel administrasjon av notifikasjonsinfrastruktur. Tjenesten er en komponent i IntArk-plattformen.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

BRUK av digitale læremidler

Portal for prissetting og bruk av digitale læremidler i AVT-prosjektet

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

BTB

E-rekivisjon på nett

Tilbyder:NTNU

Mer info

Byråservice - HIOF

Byråservice is a strategic partner focusing on graphic production, efficiency and cost reduction.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Byråservice M1 - OsloMet

Byråservice er en strategisk partner med fokus på grafisk produksjon, effektivisering og kostnadsreduksjon.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Byråservice M2 - HIOF

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Mer info

Byråservice M2 - HIOF

Byråservice er en strategisk partner med fokus på grafisk produksjon, effektivisering og kostnadsreduksjon

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Campus Inkrement

Campus er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning ("flipped classroom").

Tilbyder:Inkrement as

Helt eller delvis gratis

Mer info

Canvas

Canvas

Tilbyder:Instructure Global Ltd.

Mer info

Canvas Demo

Canvas UNINETT pilot.

Tilbyder:Instructure Global Ltd.

Mer info

Cappelen Damm Undervisning

--- NB! Viktig! Alle vertsorganisasjoner som har byttet/endret feideidentiteter bes ta kontakt på cdukunde@cappelendamm.no for å konvertere brukere før åpning av ny tilgang. --- Cappelen Damm Undervisning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring. Brukere fra målgruppene over kan fritt benytte seg av åpne ressurser eller kjøpe lisens til de ressursene som krever det.

Tilbyder:Cappelen Damm AS

Mer info

CAPQuiz

Tilpasset digital øvingsmodul for matematikk

Tilbyder:NTNU

Mer info

CASHFLOW - PROD

Tilbyder:NTNU

Mer info

CASHFLOW - TEST

Tilbyder:NTNU

Mer info

CASHFLOW - UTV

Tilbyder:NTNU

Mer info

Checkin

Checkin for rooms/auditoriums at NTNU. The information will be used for contact tracing of SARS-Cov-2 infections.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Checkin - UTV

Checkin for rooms/auditoriums at NTNU. The information will be used for contact tracing of SARS-Cov-2 infections.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Checkin devmiljø - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Checkin NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Checkin NMBU - UTV

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Checkin public

Public demo of NTNU Checkin

Tilbyder:NTNU

Mer info

Checkin Report

Tilbyder:NTNU

Mer info

Checkin Report devmiljø - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Checkin Report NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Checkin Report test - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Chemical Manager

Stoffkartoteket Eco Archive er en brukervennlig og nettbasert løsning som gir deg og dine kolleger en samlet oversikt over alle kjemikalier som finnes i din virksomhet. En smart måte å holde orden på virksomhetens sikkerhetsdatablad (SDS) og annen kjemikaliedokumentasjon.

Tilbyder:EcoOnline AS

Mer info

CHEQROOM (HVL)

CHEQROOM er et enkelt system for å registrere, spore og administrere alt slags utstyr.

Tilbyder:Cheqroom

Mer info

CHEQROOM-INTERNAL

CHEQROOM er et enkelt system for å registrere, spore og administrere alt slags utstyr.

Tilbyder:Cheqroom

Mer info

Chess

Chess er programvare for å sammenstille, presentere og distribuere informasjon -i form av sikkerhetsdatablader- om kjemikalier og håndtering av disse.

Tilbyder:Bureau Veritas HSE Denmark AS

Mer info

Cisco TEST

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Clarify

Språktjeneste som består av søk i digitale ordbøker, oversetter og tekst til tale.

Tilbyder:Clarify AS

Mer info

Clarino, UiB

Norsk forskningsinfrastruktur for språkdata og -tjenester, knyttet til det europeiske CLARIN-initiativet.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

CLARINO Bergen institusjonelt arkiv for lingvistiske forskningsdata

En tjeneste for lagring og deling av lingvistiske forskningsdata for prosjektene CLARINO (Norge) og CLARIN (Europa).

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Clue digital ordbok

Clue digital ordbok er Norges største fagordbok. Den dekker over 200 fagområder og inneholder mer enn 7 millioner ord og uttrykk på 11 språk.

Tilbyder:Clue Norge AS

Mer info

COAT

Tilbyder:NINA

Mer info

CodeGrade

With CodeGrade you get all the tools to supercharge your code grading. Provide your students with immediate automatic feedback, give insightful inline comments, use a rubric, let students do a peer review and check for code plagiarism. Let students work directly in CodeGrade via our code editor, or let student upload files or use Git. As an instructor, your time is valuable and with CodeGrade you reduce grading time while increasing feedback to students.

Tilbyder:CodeGrade BV

Mer info

CodeMonkey - Coding Adventure

Spillbasert læringsressurs for grunnskolen

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

Compendia Høgskulen i Volda

Compendia pålogging SSO

Tilbyder:Compendia AS

Mer info

Compendia Høgskulen på Vestlandet

Håndbøker hos Compendia

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Compendia INN

SAML tilkobling Compendia

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Compendia Kunsthøgskolen I Oslo

SAML-tilkobling

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Compendia Nord Universitet

SAML Compendia Nord Universitet

Tilbyder:Compendia AS

Mer info

Compendia Personal

Oppslagsverk og verktøy innen personal, ledelse, hms og kvalitet.

Tilbyder:Compendia AS

Mer info

Compendia Studentsamskipnaden i Trondheim

Pålogging SSO Studentsamskipnaden i Trondheim

Tilbyder:Compendia AS

Mer info

Compendia test UIS

Testmiljø for SAML-tilkoblingar

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Compilo

Kvalitetsstyringssystem for kommunal sektor. inneholder moduler for bla. avviksrapportering, dokumentasjon og risikoanalyse.

Tilbyder:Compilo AS

Mer info

Conexus Engage

Conexus Engage er et verktøy for den enkelte lærer hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev. Conexus Engage benyttes til å registrere resultater fra både nasjonale kartleggingsprøver og forskjellige lokale prøver, samt mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag/ferdigheter. Conexus Engage inneholder gode rapporteringsmuligheter for skoleleder og skoleeier.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Conexus Insight

Conexus Insight er et helhetlig system for kvalitetsarbeid på skoler. IT-verktøyet er nettbasert og strukturerer den mest relevante styringsinformasjonen for skoleeier og profesjonene i grunnskolen. Kvalitetsarbeidet på hver enkelt skole, i tillegg til ulike bruker- og resultatdata, utgjør styringsinformasjonen i Conexus Insight. Dataene hentes blant annet fra Elevundersøkelsen, VIGO, SSB, GSI, VOKAL etc.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Connect

Adobe connect webmøte løsning for UNINETTs kunder. Tjenesten blir kjørt av NORDUnet. For mer informasjon, se her: http://www.uninett.no/webm%C3%B8ter

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

COR - Crayon Online Room

COR er en nett-tjeneste som tilbyr programvare for studenter og ansatte ved universiteter gjennom nettleser på studentens egen PC eller nettbrett uavhengig av maskinvare. Løsningen effektiviserer og sentraliserer bruk av programvare tilknyttet særskilte fagområder som studenter kun trenger tilgang til i perioder, enten under spesifikke kurs, valgfag eller eksamener.

Tilbyder:Crayon Group AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Corda (NTNU Grafisk senter)

Corda is a service for the ordering and publishing of printed material and ads, proofreading on the fly. And for organizing files and pictures in a media bank.

Tilbyder:Initio Medielab AS

Mer info

Creaza

Creaza er et læremiddel som brukes på grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Ved hjelp av unike kreative verktøy og faglig innhold kan læreren velge blant hundrevis av spennende oppgaver som de enkelt kan tildele elevene sine. Verktøyene spenner seg fra tegneserieverktøy og video- og lydredigeringsverktøy til tankekart- og presentasjonsverktøy. Med Creaza gir man læreren kontroll over det digitale arbeidet i fagene, og elevene blir aktive produsenter i sin egen læring. Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Tilbyder:Creaza AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Cristin

Cristin er et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Tilbyder:Unit

Mer info

CSIRT/Lookup ved NTNU

Pålogging for CSIRT/Lookup ved NTNU

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

cymra

Tilbyder:Cymra

Mer info

DAIM

Elektronisk innlevering av masteroppgaver ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Tilbyder:NTNU

Mer info

data.utdanning.no

Data.utdanning.no - logge inn for å kjør selvbetjent import, manuell innlegging av utdanningstilbud.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helt eller delvis gratis

Mer info

Dataelektroniker Vg3

Læreverk for dataelektronikerfaget VG3

Tilbyder:Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Mer info

Dataporten

Dataporten er en tjenesteplattform for utdanningssektoren i Norge som kobler sammen datakilder og sluttbrukerapplikasjoner. Typiske data som kan deles i Dataporten er persondata og gruppedata, men også annen informasjon, som f.eks. om studenten har betalt semesteravgift eller ikke. Dataporten gjenbruker funksjonalitet fra Feide for pålogging av sluttbrukere.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

DataverseNO

DataverseNO er ei arkivtemeste for opne forskingsdata. DataverseNO er ope for norske forskingsinstitusjonar og enkeltforskarar. Norske forskingsinstitusjonar kan ta i bruk DataverseNO (https://dataverse.no/) som plattform for forskarane sine som treng å arkivera og publisera opne forskingsdata, slik at dei kan referera til desse til dømes når dei publiserer forskingsresultata sine.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

DataverseTest

Azure test

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Dawsonera

Dawsonera er en web-basert samling av ebooks for bruk i biblioteker.

Tilbyder:Dawson Books

Mer info

DBH

Dataimportsystem for rapportering av student- og økonomidata for offentlige og private universiteter, høyskoler, samskipnader og fagskoler.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helt eller delvis gratis

Mer info

DBH-test

Testmiljø for DBH, Database for statistikk om høyere utdanning.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Mer info

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tilbyder:Kulturtanken

Helt eller delvis gratis

Mer info

DFØ lønn og regnskap

Her får du tilgang til DFØs systemer for lønn og regnskap, inkludert selvbetjeningsportalen.

Tilbyder:Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mer info

Diakonhjemmet Alumni

Som medlem av Diakonhjemmet Alumni får du tilgang til et nettverk som kan inspirere og motivere deg både faglig og sosialt. Du vil kunne holde kontakt med dem du studerte med og fagmiljøet ved høgskolen som en ressurs i din arbeidshverdag.

Tilbyder:Netenviron

Mer info

Differ.Chat

Tilbyder:Edtech Foundry AS

Mer info

digilær

Tilbyder:Osterøy kommune

Mer info

Digilær.no

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med. Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov, Digilær.no er en supplement til lokal undervisning. Digitale ressurser er presentert på en samlet måte for å gi bedre læringsutbytte for elevene. Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digital-universe

Digital universe. OAuth 2.0

Tilbyder:Inspire To Action AS

Mer info

Digitalelev

Digitalelev er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, administrere tilganger, tildele lisenser til elevene, og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler.

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digitalelev+

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digitale Russekort

View, collect and create russekort

Tilbyder:Avento AS

Mer info

Digital signering av kontrakt og betaling for Elev-PC

Nettløsning som legger til rette for signering av kontrakt og betaling for Elev-PC i videregående skole. Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets. Elever og administratorer logger seg på løsningen med sin Feide-bruker.

Tilbyder:Digitroll AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digital signering av kontrakt og betaling for Elev-PC (Nordland)

Nettløsning som legger til rette for signering av kontrakt og betaling for Elev-PC i videregående skole. Kontrakt signeres med BankID, og betaling skjer via Netaxept fra Nets. Elever og administratorer logger seg på løsningen med sin Feide-bruker.

Tilbyder:Digitroll AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

DigUp

Digup er en didaktisk digital undervisningsplanlegger for lærere og er utviklet i samarbeid mellom Jærskulen (Klepp, Time, Gjesdal og Hå kommuner) og Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Dimensions for NTNU

Dimensions SSO access for NTNU

Tilbyder:NTNU

Mer info

DiNA for Høgskulen i Volda

DiNA er et skybasert nyhetsrom bygd fra grunnen med nettbasert teknologi og med en "story centric" tilnærming. "Story centric" betyr at man gir journalisten ett verktøy for alle plattformer, inkludert planlegging, opprettelse og publisering av nyhetssak til et CMS, til en kjøreplan, og til alle sosiale medie kanaler. DiNA samler alle brukere fra digital og lineær nyhetsproduksjon under en samlet arbeidsflyt, et verktøy for alle.

Tilbyder:7Mountains AS

Mer info

DIPS kursportal for utdanningsinstitusjoner

SSHF studenter aksesserer DIPS kursportal via Feide.

Tilbyder:Sykehuspartner HF

Helt eller delvis gratis

Mer info

DKS-portalen

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Tilbyder:Kulturtanken

Helt eller delvis gratis

Mer info

DLR - Digitale LæringsRessurser

Tjeneste for administrasjon av DLR

Tilbyder:Unit

Helt eller delvis gratis

Mer info

DMMH Intranett

Intranett for DMMH

Tilbyder:Dronning Mauds Minne Høgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

docendo

Tilbyder:Docendo ApS

Mer info

DotNet Internals Feide Tjenester

Gir tilgang til DotNet Internals Feide tjenester.

Tilbyder:DotNet Internals

Helt eller delvis gratis

Mer info

DPTool

Tester DPtool

Tilbyder:NTNU

Mer info

Driftsportal Skoleplattform Oslo

Administrasjon av brukere, maskiner og grupper for IKT-ansvarlige i Osloskolen.

Tilbyder:Oslo kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Drupal UiS Web Prod

This is the auth. client application for the webpages of the university of Stavanger, please me carefull when editing the setup in this application as it might harm the login on our production webpages.

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

dummy-service-for-move-test

for testing config move of OIDC services to the Customer Portal

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

Dybdeundervisning

Tilbyder:Caspersen Dybding.no

Mer info

Dybuster

Dybuster leverer de prisvinnende spillene Orthograph og Calcularis. I rettskrivingsspillet Orthograph bygger elevene bro mellom ord og uttale i rekordfart. I mattespillet Calcularis trener elevene med 48 spill spesielt utviklet for å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk (1. til 4. klasse). Både Orthograph og Calcularis er utviklet ved det verdensledende ETH Zürich, og satt på prøve i flere fagfellevurderte studier.

Tilbyder:Dybuster (AG)

Mer info

Dybuster Testing

Tilbyder:Dybuster (AG)

Mer info

e-Lector

e-Lector lese- og skriveopplæring

Tilbyder:e-Lector Norway

Helt eller delvis gratis

Mer info

E-skuvla

E-skuvla er en samisk nettskole. Vi lager nettbaserte læremidler i og på samisk og tilbyr fjernundervisning i samisk. E-skuvla har som visjon å tilby de beste nettbaserte kursene og læremidlene i nordområdet.

Tilbyder:ABC-Company E-skuvla AS

Mer info

Easit GO

Easit GO er en automatiseringsplattform som digitaliserer prosesser og informasjonsflyt

Tilbyder:Easit AS

Mer info

EasyCruit E-Rekrutteringsløsning

Elektronisk rekrutteringsverktøy

Tilbyder:Visma Unique AS

Mer info

eBetaling

Ebetalingstjeneste for NTNU

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Ebook Library (EBL)

Tilbyder:Ebooks Corporation

Mer info

EC-Play

EC-Play web applikasjon for påmelding av arrangementer og musikkundervisningsprogramvare.

Tilbyder:EC-Play AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

EC-Play Test

asd

Tilbyder:EC-Play AS

Mer info

Echo365 HVL

Tilgang til Echo360 lecture recording

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

EDS PureService

EDS Pureservice gir det hjelp med dine IT problemer

Tilbyder:Danielsen Videregående Skole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Edtechguiden

En nettside der lærere kan filtrere på fag og alderstrinn for å finne frem til digitale ressurser. Vi lager også en mulighet for lærer til å anmelde de ulike ressursene. og det er her vi trenger Feide-login for å sikre at det kun er lærer som legger inn anmeldelser. Tjenesten skal tilbys sammen med Aftenposten Junior skole, men når med hjemmeskole ønsker vi også å tilby den via Aftenposten sitt hjemmeskoleprosjekt. Tjenesten vil i en tid under hjemmeskole tilbys gratis.

Tilbyder:Schibsted Products & Technology AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Educational Storytelling

Educational storytelling leverer digitale læringsverktøy til skoleelever, studenter og ansatte i offentlig sektor.

Tilbyder:Sant & Usant

Mer info

eduroam in a box (kun test)

En tjeneste for eduroam konfigurasjon

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

eduroam portal

eduroam portal tjenesten gir tilgang til edumanage og edudbg. Edumanage brukes til oppdatering av eduroam egenskaper for den enkelte institusjon. Dette er egenskaper som geografiske lokasjoner, antall aksesspunkt, type kryptering og NAT. Edudbg er et verktøy for debugging av innloggingsproblemer. Alle som er eduroam tjenestetilbydere kan få tilgang til eduroam portal.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Ansgarskolen

eduVPN for Ansgarskolen

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Høgskolen i Østfold

VPN-tjeneste for Høgskolen i Østfold

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Kunsthøgskolen

eduVPN for Kunsthøgskolen

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for NLA

eduVPN for NLA

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Norid

eduVPN for Norid

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Politihøgskolen

eduVPN for Politihøgskolen

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Sámi allaskuvla

eduVPN service for Sámi allaskuvla

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for UiA

eduVPN for UiA

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for UiS

eduVPN for Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN for Uninett-ansatte

Uninetts VPN-tjeneste for ansatte

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN til Unit-ansatte

Units VPN-tjeneste for ansatte

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

eduVPN UiO

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Egenvurdering av læring Admin grensesnitt

Applikasjon som brukes for å admin grensesnitt, registrering av skolesstruktur med klasser og fag til klasser.

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

eksperter-admin

Administrasjon av ekspertliste

Tilbyder:NTNU

Mer info

Elektroniske lærebøker fra Elforlaget

Webtjeneste for elektroniske lærebøker. Bøkene er beriket og tilpasset flere nivåer.

Tilbyder:Installatørenes Service- og Opplysningskontor

Mer info

Elevhjelpa

Bestillingstjeneste for elev- og skolehelsetjenesten

Tilbyder:Trøndelag fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Elevkanalen/TV 2 Skole

Nyheter og fag for grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen, høgskoler og universitet. Gir også tilgang til Elevforlaget, et verktøy som lar elever lage og gi ut sin egen bok. Tjenesten krever egen avtale med leverandør.

Tilbyder:TV 2 AS

Mer info

Elevkassen

Denne tjenesten er laget for elevrådet ved Porsgrunn Videregående Skole. Den skal la elever sende inn forslag til endringer i skolen og la elever stemme over forlagene som har blitt sendt inn.

Tilbyder:Bergan Technologies AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Elev minside

Innlogging til elev minside for innsyn i karakterer, fravær m.m

Tilbyder:Trondheim kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Elevportal Sarpsborg kommune

Single sign on for elever i Sarpsborg mot kommunens skyløsning i Azure.

Tilbyder:Sarpsborg kommune

Mer info

Elevundersøkelsen

Kun for uttesting internt i Udir: Framtidig innlogging for Elevundersøkelsen i Altinn Studio via UIDP

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Elixir localhost - For utvikling

Tjeneste for lokal utvikling av applikasjoner på Elixir

Tilbyder:NTNU

Mer info

ELMS Autentisering

Autentisering for Microsoft OnTheHub (Kivuto)

Tilbyder:Universitetet i Agder

Helt eller delvis gratis

Mer info

eMatte

eMatte - Grunnleggende regning Med eMatte får du som lærer tilgang til et digitalt læremiddel som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at du kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Du kan tilpasse undervisningen med utgangspunkt i enkeltelevens forutsetninger. Målet er at eleven skal få utfordringer tilpasset sitt nivå og oppleve mestring. Tilpasset opplæring på en effektiv måte I eMatte får du en fullstendig oversikt over dine klasser og elever, og det legges til rette for tilpasset opplæring på en effektiv måte. Du velger og tilpasser ut ifra et bredt utvalg oppgaver. Oppgavesettene er tilgjengelig på tre ulike nivåer, slik at elevene kan få tildelt regneoppgaver tilpasset sitt nivå. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen. eMatte guider eleven videre i tenkningen eMatte er utviklet for elever og lærere fra 5. til 7. trinn. Via en nettside med pålogging løser elevene regneoppgaver i en stegvis prosess. Underveis får eleven pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen. Ved innlogging får eleven oversikt over sine tildelte oppgaver, og vil her kunne følge en progresjonsbar. Denne baren viser hvilke oppgavehefter som er påbegynt eller fullført, og hvilke som eleven ikke har startet med ennå. I en tilhørende delingsplattform kan læreren dele sine beste matteoppgaver med andre. Det blir enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene, noe som vil frigi tid til oppfølging av elever.

Tilbyder:Kommuneforlaget AS

Mer info

eMatte (gammel versjon, ikke bruk denne)

eMatte - Grunnleggende regning Med eMatte får du som lærer tilgang til et digitalt læremiddel som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at du kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Du kan tilpasse undervisningen med utgangspunkt i enkeltelevens forutsetninger. Målet er at eleven skal få utfordringer tilpasset sitt nivå og oppleve mestring. Tilpasset opplæring på en effektiv måte I eMatte får du en fullstendig oversikt over dine klasser og elever, og det legges til rette for tilpasset opplæring på en effektiv måte. Du velger og tilpasser ut ifra et bredt utvalg oppgaver. Oppgavesettene er tilgjengelig på tre ulike nivåer, slik at elevene kan få tildelt regneoppgaver tilpasset sitt nivå. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen. eMatte guider eleven videre i tenkningen eMatte er utviklet for elever og lærere fra 5. til 7. trinn. Via en nettside med pålogging løser elevene regneoppgaver i en stegvis prosess. Underveis får eleven pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen. Ved innlogging får eleven oversikt over sine tildelte oppgaver, og vil her kunne følge en progresjonsbar. Denne baren viser hvilke oppgavehefter som er påbegynt eller fullført, og hvilke som eleven ikke har startet med ennå. I en tilhørende delingsplattform kan læreren dele sine beste matteoppgaver med andre. Det blir enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene, noe som vil frigi tid til oppfølging av elever.

Tilbyder:Kommuneforlaget AS

Mer info

eMatteUtvikling

Læringsverktøy for matematikk i grunnskolen. Utviklingsversjon.

Tilbyder:Kommuneforlaget AS

Mer info

Emner på Nett

EpN er en web-applikasjon som brukes som et verktøy i studieplanleggingsprosessen.

Tilbyder:Unit

Mer info

Emner på Nett administrasjon

Administrasjon av tilganger og oppsett av Emner På Nett

Tilbyder:Unit

Mer info

Emnr

EMNR skal hjelpe studenter med å velge emner. Brukere har tilgang til relevant objektiv informasjon som snittkarakter og ståprosent, men i tillegg også subjektive anmeldelser av emner laget av andre studenter.

Tilbyder:Studentmediene i Trondheim

Helt eller delvis gratis

Mer info

Emweb

Emweb er et verktøy utviklet for utdanningsinstitusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Emweb gir deg full kontroll og oversikt over utvikling av emnebeskrivelser, studieplanlegging, emneplanlegging og tilgjengelige ressurser.

Tilbyder:Norweb AS

Mer info

Energinet EOS

Energinet er et administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljøledelse. Sertifisert iht ISO 50001:2018 standard for Energioppfølgningssystem.

Tilbyder:Cebyc AS

Mer info

Engelsktime.no

Tilbyder:Favola Forlag

Mer info

Enki

Enki er et engasjerende og sosialt læringsspill for trinn 4-7. Enki inneholder tusenvis av oppgaver basert på kompetansemål innen matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg til læringsspillet får læreren tilgang til et kraftig verktøy. Med dette verktøyet kan lærer følge med på all aktivitet i spillet, og vurdere fremgangen til enkeltelever eller for hele klassen.

Tilbyder:Asio AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

ENT3R Matrix

matrix.ent3r.no er en løsning for å registere og administrere elever som melder seg på ENT3R leksehjelp.

Tilbyder:TRY APT AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

ENT3R Matrix DEV

ENT3R Matrix is a system where students can sign up for science training.

Tilbyder:TRY APT AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

EnTo

Noen elever tar matematikken intuitivt. Andre trenger mer støtte. EnTo er et digitalt læremiddel som bygger på mange års erfaring med å lære barn og voksne matematikk systematisk og i riktig rekkefølge.

Tilbyder:Norske Læremidler AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

EPAY - PROD

Tilbyder:NTNU

Mer info

EPAY - TEST

Tilbyder:NTNU

Mer info

EPAY - UTV

Tilbyder:NTNU

Mer info

Ephorte NTNU

Arkiv og saksbehandlings systemet for NTNU

Tilbyder:NTNU

Mer info

eValg for UiB

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved Universitetet i Bergen.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg for UMB

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved UMB.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg for universiteter og høgskoler i Norge

En generell applikasjon for gjennomføring av valg ved institusjoner innen U&H. Har støtte for ymse former for preferansevalg, listevalg og uravstemminger, samt kvotering og eventuell vekting av stemmekategorier (bla for bruk ved direktevalg av rektor og dekaner).

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg ved UiS

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved Universitetet i Stavanger.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg ved Universitetet i Oslo

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved Universitetet i Oslo.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg ved Universitetet i Tromsø

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved Universitetet i Tromsø.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

EVU-innmelding på nett

Et webbasert system for registrering og godkjenning av kurs og emner

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

ExDigi

ExDigi er en applikasjon utviklet av Tromsø Kommune for å gjøre forarbeidet til muntlig eksamen i ungdomsskolen enklere.

Tilbyder:Tromsø kommune

Mer info

Ex Libris søkeportal og lenketjenester

Søkeportal og lenketjenester for tilgang til e-tidsskrifter, e-bøker, tidsskriftartikler og andre elektroniske og digitale ressurser for forskning og utdanning.

Tilbyder:Ex Libris GmbH

Mer info

EZProxy for KHiO

Off-campus tilgang til KHiO bibliotekets databaser og fulltekst ressurser. bibliotek@khio.no

Tilbyder:Kunsthøgskolen i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Facilit-FDVU

Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom. Facilit er et av de ledende selskapene i Norge innenfor FDVU. Løsningene er til for alle som eier/drifter eiendom i større skala; så som kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsforvaltere. For mer info: facilit.com

Tilbyder:Facility Management AS

Mer info

fag.film (dev)

Remote Productions LMS https://fag.film. For Produksjonsmiljø søk på "Remote Production by Efaktor AS"

Tilbyder:eFaktor AS

Mer info

fagbokforlaget

Tilbyder:Klepp kommune

Mer info

Fagfilm

Et filmbibliotek for faget utdanningsvalg i ungdomsskolen Tjenesten er tenkt brukt for ungdomsskoler og videregående skoler

Tilbyder:Pareto Film

Mer info

Fagpersonweb

Gir tilgang til FagpersonWeb, en applikasjon som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver

Tilbyder:Unit

Mer info

Fagpersonweb for UiO

Frammøteregistrering for aktiviteter knyttet til undervisning

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Fargeskyen

Fargeskyen er et interaktivt, tverrfaglig sky-basert verktøy beregnet for mellomtrinnet. Fargeskyen inneholder tverrfaglige kurs med utgangspunkt i forskjellige land. I hvert kurs presenteres unge Fargespillere som forteller om hvem de er og hvor de kommer fra. Elevene blir kjent med landene og noen av aktørene fra Fargespill gjennom artikler, sanger, videoer, bilder og quizzer. I tillegg kan elevene lage egne versjoner av sanger og musikk fra ulike land i Fargeskyens studio-verktøy.

Tilbyder:oiid AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

FAUpedia.no

FAUpedia er et verktøy laget av og for foreldre med barn i skolen. FAUpedia er en plattform for utveksling av informasjon og erfaringer, slik at nye klassekontakter kan bygge videre på gode ideer.

Tilbyder:Pinaas-gruppen AS

Mer info

faupedia.no

Tilbyder:Pinaas-gruppen AS

Mer info

Fax

Nasjonal tjeneste for sending og mottak av fax.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Federation lab

En portal for tjenesteleverandører og institusjoner som ønsker å lære mer og eksperimentere med føderert innlogging. Verktøy for ekspremintering og debugging av SAML med mer.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

feide

Tilbyder:Longyearbyen skole

Mer info

Feide - Microsoft Online

Innlogging til tjenester som benytter Microsoft Online / Azure AD

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

feide-prod1 alertmanager

Alertmanager in AWS EKS cluster feide-prod1.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

feide-prod1 grafana

Grafana in AWS EKS cluster feide-prod1.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

feide-prod1 prometheus

Prometheus in AWS EKS cluster feide-prod1.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

FEIDE-SSO

This service will provide an easy way for the FEIDE authenticated users to access services provided by the participating organizations. The access portal service is operated by Åsnes kommune. And is mainly a service for the Åsnes kommune.

Tilbyder:Åsnes kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide 2.0

Tilbyder:Longyearbyen skole

Mer info

Feide brannmurtest

Test om de forskjellige Feide-serverene kan koble til en server.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

Feide hotell

Feide hotell driftet av UiT Norges arktiske universitet. Merk: vi tar ikke lenger i mot nye kunder til vårt Feide hotell.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Feidehotell

LDAP-infrastruktur for Feide brukerkatalog.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

FEIDE innlogging til Virksomhetsplattformen

Denne tjenesten tilbyr FEIDE innlogging til DIFI Virksomhetsplattformen

Tilbyder:eFaktor AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide konfigurasjonsrepository

Feide konfigurasjonsrepository viser den nåværende Feide-konfigurasjonen i nettleseren.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide Kundeportal

I kundeportalen får man oversikt over hvilke tjenester din organisasjon abonnerer på og hvilke tjenester det kan abonneres på. Utvalgte brukere (berettigede) anvender også kundeportalen til å abonnere på tjenester, varsle om nye tjenester, samt administrere berettigede personer.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide Mediasite krus.no

Feide for pålogging til Mediasite

Tilbyder:Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Mer info

Feide pålogging LAB

Integrating a serviceprovider with Feide

Tilbyder:Handelshøyskolen BI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feidepålogging Mediasite for Politihøgskolen

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Mediasite for brukere ved Politihøgskolen

Tilbyder:Politihøgskolen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide QA testtjeneste

Feide QA testtjenesten benyttes av Feide til å verifisere funksjonalitet på innloggingssystemet vårt.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide Sentry

sentry.feide.no er en installasjon av Sentry som brukes til å overvåke feil i Feide

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide Test

Feide Test

Tilbyder:F24 Nordics AS

Mer info

Feide test Kristiania

Tilbyder:Grade AB

Helt eller delvis gratis

Mer info

figshare

Tilbyder:figshare LLP

Helt eller delvis gratis

Mer info

FileSender

System for sikker utveksling av store filer(datasett)

Tilbyder:Unit

Mer info

Filesender@UiO

System for sikker utveksling av store filer (datasett).

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Filesender på Lifeportal

System for opplasting av store filer til Lifeportal

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

FINT

Tjenester fra FINT

Tilbyder:Rogaland fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

first

Tilbyder:Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Mer info

FirstAgenda Prepare

Meeting preparation using FirstAgenda Prepare

Tilbyder:FirstAgenda A/S

Mer info

Flex HR MF

HRM systemet på MF

Tilbyder:MF vitenskapelig høyskole

Mer info

Flexite!Exam

Flexite!Exam er et generisk rammeverk for gjennomføring av digitale prøver

Tilbyder:Enovate AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

flowviewer

Web-grensesnitt for visning av netflow/ipfix-data fra SILK. Kun tilgjengelig for UNINETT-ansatte.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Flyt

Saksflytsystem for behandling av søknader og klager

Tilbyder:Unit

Helt eller delvis gratis

Mer info

Flyt

Gjør det mulig for personer å aktivere konto hos eksterne organisasjoner

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal er en felles innlogingsløsning for Fagbokforlaget, Akademika og Pedlex. Ta kontakt på digitalt@fagbokforlaget.no for mer informasjon om produkter og tilgang.

Tilbyder:Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Mer info

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal - Dataporten

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal er en felles innloggingsløsning for Fagbokforlaget, Akademika og Pedlex. Ta kontakt på digitalt@fagbokforlaget.no for mer informasjon om produkter og tilgang.

Tilbyder:Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Mer info

Fotoboks

Fotoboks for å ta bilder til adgangskort

Tilbyder:NTNU

Mer info

Fotoboks - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Fotoboks - UTV

Fotoboks for ID kort

Tilbyder:NTNU

Mer info

Fotoboks devmiljø - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Fotoboks UTV - NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

FotoWare

FotoWare mediebank hjelper organisasjoner å organisere, samhandle, publisere og gjenbruke bilder, video og andre mediefiler.

Tilbyder:Fotoware AS

Mer info

fravær.app.uib.no

Fravær er en applikasjon som IT-avdelingen bruker for å informere kollegaer om man er på kontoret eller ikke og planene man måtte ha for dette.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Friskunst

Et skoleprosjekt fra Oseana

Tilbyder:oiid AS

Mer info

Fritidskortet i Asker Kommune

"Alle I aktivitet" er et verktøy som brukes for å oppnå: 1. Få ungdom til å sosialisere seg - drive fysisk aktivitet sammen med andre. 2. Kunne støtte vanskeligstilt ungdom økonomisk til å sosialisere seg.

Tilbyder:Novare AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Fritidskortet i Modum Kommune

"Alle I aktivitet" er et verktøy som brukes for å oppnå: 1. Få ungdom til å sosialisere seg - drive fysisk aktivitet sammen med andre. 2. Kunne støtte vanskeligstilt ungdom økonomisk til å sosialisere seg.

Tilbyder:Novare AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Frontend - AM - STAGE

AM client

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Mer info

Fronter

Fronter er en læringsplattform som brukes av millioner av lærere og elever ved tusenvis av læreinstitusjoner rundt om i verden. Plattformen består av rundt 100 lett forståelige nettbaserte verktøy. Tjenesten krever egen kontrakt mellom Fronter og utdanningsstedet.

Tilbyder:itslearning AS

Mer info

FVO-database ved MH, NTNU

FVO-database for Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU

Tilbyder:NTNU

Mer info

Gammelt nettsted Universitetet i Agder

Deler av informasjonen ligger fortsatt på gammelt nettsted

Tilbyder:Universitetet i Agder

Mer info

GAN Aschehoug Digital

GAN Aschehoug sin digital plattform

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gartner for NTNU

Innlogging til Gartners nettsted

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

GAUS - Søketjeneste for godkjenning av utenlandske studier

Tjeneste som gir innsyn i andre institusjoners behandling av godkjenningssaker for studier tatt i utlandet

Tilbyder:Unit

Mer info

GCAS

Salg av programvare som gir en utfyllende forklaring til det norske matematikk faget. GCAS Fokuserer spesielt på de tekniske aspektene i den norske matematikkundervisningen med vekt i forklaringer til de allerede eksisterende programmene: "Geogebra" samt "Excel", "Python".

Tilbyder:GCAS AS

Mer info

Genely Test

Testtjeneste for nytt SAML bibliotek til Lesetreet

Tilbyder:GENELY AS

Mer info

GeoGebra

Login til GeoGebra

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

geteduroam

App for eduroamoppkobling

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gitbook Test

Test av Gitbook SAML

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

GitLab hos Sikt

GitLab utviklerplattform

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Gjesteregistering

Registering av gjester ved NTNU

Tilbyder:NTNU

Mer info

Gjestetjenesten

Tjeneste for å få registrert personopplysninger om gjester som skal ha tilganger på universitetet.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gjestetjenesten

Gjestetjenesten er for personer som ikke er ansatt eller student ved UiB som har behov for tilgang til deler av UiBs IT-systemer.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Gleding

Lærings - og informasjonsplattform for barne- og ungdomsskoler. Elever skal kunne finne læringsstoff, kalender og levere oppgaver. Foresatte skal kunne ta en aktiv del av gleding-pensumet og finne aktuell informasjon for gjeldende barn. Lærere bruker plattformen som en kommunikasjonskanal mot både foresatte og elever.

Tilbyder:Gleding

Mer info

Google Apps Feidepålogging for Larvikskolen

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Google Apps for brukere på Larvikskolen

Tilbyder:Larvik kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google Apps Feidepålogging for Ringerike kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Google Apps for Ringerike kommune

Tilbyder:Ringerike kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google Apps for Education @ stavangerskolen

Google Apps for Education @ stavangerskolen

Tilbyder:Stavanger kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google G-Suite domene gs.uis.no

Single Sign-on til G-Suite domene gs.uis.no

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google G-Suite domene krageroskolene.no

Single Sign-on til G-Suite domene krageroskolene.no

Tilbyder:Kragerø kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google G Suite for IKT Fjellregionen

Google G Suite for kommunene i IKT Fjellregionen (Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset)

Tilbyder:Tynset kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Graduateland Gateway

Graduateland Gateway er en plug'n'play karriereportal for universiteter som implementeres på deres intranett.

Tilbyder:Graduateland A/S

Mer info

Grupperomsbooking ved UiA

Reservering av grupperom for studenter

Tilbyder:Universitetet i Agder

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Education - Bergen Kristne Grunnskole

G Suite for Education - Bergen Kristne Grunnskole

Tilbyder:Bergen Kristne Grunnskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Fitjar kommune

G Suite for Utdanning

Tilbyder:Fitjar kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Høgskolen i Østfold

G Suite for Høgskolen i Østfold

Tilbyder:Høgskolen i Østfold

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Narvik kommune

G Suite for Narvik kommune

Tilbyder:Narvik kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Os kommune (Hordaland)

G Suite for Os kommune (Hordaland)

Tilbyder:Bjørnafjorden kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Tysnes kommune

G Suite for Tysnes kommune.

Tilbyder:Tysnes kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Suite for Universitetet i Oslo

G Suite for Universitetet i Oslo

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

G Suite SSO demo.onlinepartner.no

G Suite SSO demo.onlinepartner.no

Tilbyder:Online Partner AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

G Travel Online

G Travel Online tilbyr brukeren et vennlig og fleksibelt system for bestilling av enveis og rundturer, og det er ideelt hvis du ikke trenger tilpassing eller rådgivning, skal til et kjent reisemål, eller foretrekker å administrere dine egne bestillinger. Du søker etter de beste tilbudene, og får oversikt over de beste prisene. G Travel Online leveres av G Travel til enkelte institusjoner på Feide.

Tilbyder:Softinventor

Mer info

Gullhoj Online

Salg av digitale undervisningsmaterialer

Tilbyder:Gullhøj

Mer info

gyldendal

Tilbyder:Skauen kristelige skole

Mer info

Gyldendal Dev

Dev environment for Gyldendal

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Mer info

Gyldendal Norsk Forlag

Digitale produkter for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Tilbyr blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Bok og Skolestudio. For å få tilgang til læremidlene, ta kontakt med Gyldendal på support@gyldendal.no.

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gyldendal Test

Tjeneste for Gyldendals testmiljøer

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Mer info

H5P.com

H5P.com er en tjeneste for å bruke H5P uten å sette opp og drifte egen nettløsning for H5P.

Tilbyder:Joubel AS

Mer info

HBV nettsted

Intranett for Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Tilbyder:Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Mer info

Helsenorge

DigiHelsestasjon Ungdom Helsenorge er en felles nasjonal tjeneste rettet mot ungdom i kommuner og fylker, og skal tas i bruk i skolehelsetjenesten. Tjenesten er definert som en informasjonssamfunnstjeneste, og tilbyr informasjon om og timebestilling hos skolehelsetjenesten samt informasjon om helsestasjon for ungdom. Tjenesten er under utvikling i et nasjonalt samarbeidsprosjekt. Oslo kommune leder prosjektet. I prosjektet deltar også Norsk Helsenett, Bergen kommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune, KS, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Tjenesten er tiltenkt skolehelsetjenesten ved grunnskoler og videregående skoler.

Tilbyder:Norsk Helsenett SF

Mer info

Helsenorge - TEST

Ungdomsløsning - Helsenorge: Logge inn med Feide. Denne brukes kun i testmiljøene

Tilbyder:Norsk Helsenett SF

Mer info

Heltberg Nettstudiers læringsportal

Heltberg Nettstudier tilbyr kurs til deg som skal ta privatisteksamen i fag fra videregående skole. I læringsportalen finnes læringsressurser og aktiviteter som forbereder deg på eksamen i faget. Innholdet er tilrettelagt i henhold til fagets læreplan, og består av mange typer ressurser, som video, tekst, illustrasjoner, animasjoner med mer. Plattformen inneholder også verktøy for planlegging av din personlige progresjon, samarbeid med andre og kommunikasjon med administrasjon og faglærer. Kommunikasjon foregår både via meldinger, chat og i faglige forum.

Tilbyder:Grade AB

Mer info

HERA Selfservice

Selfservice for students for game students

Tilbyder:Nord universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

HH Portal

Tilgangsportal for Høgskolen i Hedmark

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

HINN-innafor

Intranett for HINN

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Mer info

HINN-Innafor

Intranett for HINN

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Mer info

HINN-intranett-dev

Utviklingsserver for intranettet ved HINN

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Mer info

HINN-intranett-dev

Utviklingsserver for intranettet ved HINN

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Mer info

house of

Tilbyder:House of math AS

Mer info

HR portal

Informasjon om Personal og Ledelse

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Humio

Tjeneste for lagring og analyse av data.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

Humio Test

Lab-miljø for Humio.

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

Hustadvika Feidetjenester

Gir tilgang til Hustadvikas Feidetjenester

Tilbyder:Hustadvika kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

hvl.outsystems

Tjenesten er en applikasjonsutviklingsplattform hvor man kan utvikle flere tjenester til HVL sine brukere, både studenter og ansatte. Brukere for alle tjenester administreres sentalt i en brukermodul i plattformen som integreres mot Feide. Som eksempel er den første tjenesten en kompetanse og CV tjeneste for de fagansatte.

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Hypergene - dev

En Oauth client som skal benyttes av Hypergene

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Mer info

Hypernet-portal (neted)

En helhetlig portal med inngang til ulike tjenester som benyttes i utdanningssammenheng.

Tilbyder:IST AS

Mer info

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger. I Luvit portalen finnes læringsressurser og aktiviteter som forbereder deg på eksamen i faget. Innholdet er tilrettelagt i henhold til fagets læreplan, og består av mange typer ressurser, som video, tekst, illustrasjoner, animasjoner med mer. Plattformen inneholder også verktøy for planlegging av din personlige progresjon, samarbeid med andre og kommunikasjon med administrasjon og faglærer. Kommunikasjon foregår både via meldinger, chat og i faglige forum. I alle kurs er det faglærere som retter og kommenterer innsendingsoppgaver, samt svarer på faglige spørsmål.

Tilbyder:Grade AB

Mer info

Høyskolen Kristiania Min Side

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte, 700 millioner i omsetning og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger. I Luvit portalen finnes læringsressurser og aktiviteter som forbereder deg på eksamen i faget. Innholdet er tilrettelagt i henhold til fagets læreplan, og består av mange typer ressurser, som video, tekst, illustrasjoner, animasjoner med mer. Plattformen inneholder også verktøy for planlegging av din personlige progresjon, samarbeid med andre og kommunikasjon med administrasjon og faglærer. Kommunikasjon foregår både via meldinger, chat og i faglige forum. I alle kurs er det faglærere som retter og kommenterer innsendingsoppgaver, samt svarer på faglige spørsmål.

Tilbyder:Grade AB

Helt eller delvis gratis

Mer info

Høyskolen Kristiania Portal for Bacheloroppgaven

Portal for innlevering av prosjektskisse 1 til bacheloroppgaven.

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Helt eller delvis gratis

Mer info

iBok

Kjøp og selg brukte bøker. Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukt pensum.

Tilbyder:Studentmediene i Trondheim

Helt eller delvis gratis

Mer info

ID-tjeneste Alstahaug kommune

ID-tjeneste for skoler i Alstahaug kommune

Tilbyder:CustomPublish AS

Mer info

Identity Manager

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Identum enkel Office365-pålogging

Enkel metode for å fødere Office365 mot FEIDE

Tilbyder:Identum AS

Mer info

Identum enkel skypålogging

Tjeneste som forenkler og muligjør SSO mellom FEIDE og Office365, Google Apps og andre lignende skytjenester.

Tilbyder:Identum AS

Mer info

Identum enkelt kodeark

Tjeneste for å lage tofaktor koder for bruk i FEIDE tjenester som krever tofaktor autentisering

Tilbyder:Identum AS

Mer info

idptest.it.ntnu.no

Testing of idptest.it.ntnu.no

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Idunn

Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 32 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til.

Tilbyder:Universitetsforlaget AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

IEEE Xplore

IEEE Xplore er en ressurs for å finne og se innhold publisert av IEEE og deres partnere.

Tilbyder:IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Helt eller delvis gratis

Mer info

IIR-Moodle

Moodle-tjener for JazzQuiz og CAPQuiz som er utviklet og blir brukt ved Institutt for IKT og Realfag ved NTNU.

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

IKO spørreundersøkelse

Innsamling av data fra spørreundersøkelse knyttet til IKO prosjektet.

Tilbyder:Conexus AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

IKTPLAN.NO

IKTplan.no er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen.

Tilbyder:Ørland kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

iMAL-lesing

Programmet er basert på en pedagogisk metode. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker.

Tilbyder:iMAL Norge AS

Mer info

Impleo Web

Bestillingstjeneste fra hustrykkeri ved UiT

Tilbyder:Impleo AS

Mer info

InfoCaptionTest

Tilbyder:InfoCaption AS

Mer info

INN GitLab

Hosted GitLab hos INN

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Innlogging i Vikarsystemet for skoleansatte i Bærum

Kall inn dine egne tilkallingsvikarer ved et tastetrykk. Legg inn vikarbehov i portalen og send automatisert oppringing til dine egne utvalgte tilkallingsvikarer, som svarer ved å logge seg inn i Vikarsystemet. Første vikar som svarer, får timen.

Tilbyder:Vikarsystemet Borgen-Veland

Mer info

Innloggingstjeneste for administrative websystemer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Innloggingstjeneste for diverse administrative systemer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Systemene inkluderer blant annet Timepl@n, MCQ/FVO database, PBL på nett.

Tilbyder:NTNU

Mer info

INN Portal

INN IDP & SP for federert innlogging

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Innsida

NTNUs intranett for medarbeidere og studenter ved universitetet.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Inspera Assessment

En skybasert prøve og eksamensløsning for skoler og universiteter. Lag og gjennomfør inspirerende prøver, og analyser resultatene for å hjelpe kandidaten til å lære mer.

Tilbyder:Inspera AS

Mer info

Intark API Manager

Intark API Manager (Gravitee) er en open source plattform for å administrere og bruke dine API. Det settes opp sentralt og driftes av de som forvalter Datadelingsplattformen (UH: IntArk)

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Internett portal UiT

UiT's internett-portal. Websidene http://uit.no.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Internett portal UiT engelsk

UiT's internett-portal. Websidene http://en.uit.no engelsk versjon.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Internett portal UiT samisk

UiT's internett-portal. Websidene http://sa.uit.no.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Internett portal www UiT

UiT internet-portal. The main webpages of http://www.uit.no.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Intranett Ansgar høyskole

Intranett for skolens ansatte

Tilbyder:Ansgar høyskole

Mer info

Intranett portal UiT

Intranett for Universitetet i Tromsø

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

IOP Publishing - IOPscience

IOP Publishing's portefølje inkluderer mer enn 85 tidsskrifter, hvorav omtrent halvparten er publisert i fellesskap med eller på vegne av partnersamfunn og forskningsorganisasjoner. Vår publiseringsportefølje gjenspeiler veksten av vitenskapelig forskning og anvendelse innen vitenskapelige sentrale felt, samtidig som vi anerkjenner den stadig tverrfaglige natur av vitenskapelig forskning. IOP ebooks ™ -samlingen samler innovativ digital publisering med ledende forfattere fra fysiske fag. Vårt oppdrag er å tilby en overbevisende plattform for forfatterenes arbeid, å høre deres stemmer og å fremme kunnskap og læring. Som samfunnsutgiver er vi i stand til å tilby en personlig service av høy kvalitet til forfattere og levere innvirkning og synlighet i det globale vitenskapelige samfunnet.

Tilbyder:IOP Publishing

Helt eller delvis gratis

Mer info

ISBNICE - PROD

Tilbyder:NTNU

Mer info

ISBNICE - UTV

Tilbyder:NTNU

Mer info

ISBN Provider

Tjeneste for utlevering av ISBN-nummer for doktorgradsavhandlinger ved NTNU.

Tilbyder:NTNU

Mer info

iSkole

Skoleadministrativt program for alle ansatte, elever og deres foreldre.

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

iSkole - Friskoler

iSkole er et skoleadministrativt system

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

iSkole - Nordland

iSkole er et skoleadministrativt system

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

iSkole - Test

Test med

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

iSkole Nordland

Skoleadministrativt program

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

IST Everyday

En helhetlig portal med inngang til ulike tjenester som benyttes i utdanningssammenheng.

Tilbyder:IST AS

Mer info

IST Fravær og vurdering -SkoleArena IEA

IST Fravær er en applikasjon som gir mulighet for at lærere kan registrere og administrere fravær på sine elever. Elevene og de foresatte får oversikt over registrert fravær samt mulighet til å legge inn fraværsmeldinger. Tidligere kalt SkoleArena IEA- IST Education Arena

Tilbyder:IST AS

Mer info

IST rom og ressurs for universiteter og høgskoler

Rom og ressurs for universiteter og høgskoler er et rombookingssystem som er koblet til timeplanleggingsprogrammet Untis. Dette kan brukes til å vise timeplaner på web samt at man kan gjøre tilleggsbestillinger på ledige rom og andre ressurser som skolen har.

Tilbyder:IST AS

Mer info

ITA driftsdokumentasjon

Intern driftsdokumentasjon for ITA.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

itslearning

itslearning er en læringplattform laget for lærerne, elever og foreldre. Vi tilrettelegger for uendelige muligheter for å lage engasjerende undervisning både i klasserommet og på nett. Tjenesten krever egen avtale mellom itslearning og utdanningsstedet.

Tilbyder:itslearning AS

Mer info

ItsMeId

Vi skal tilby digitale id-kort i en app til videregående og grunnskoler. Dette kortet skal er ment å erstatte det tradisjonelle student kortet i plast.

Tilbyder:Iris Skolefoto AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

IØT Studass Stillingssøk

Jobbsøkeportal og saksbehandlingssystem for studentassistentstillinger ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Jamf

Mobile device management lifecycle for apple devices (mdm)

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Jobbadmin (Jobbnorge.no)

Jobbnorges nettbaserte rekrutteringsverktøy Jobbadmin forenkler hverdagen for arbeidsgivere som skal ansette. Jobbadmin lar arbeidsgivere publisere stillingsannonser på et stort utvalg annonseringskanaler i tillegg til egne hjemmesider samt håndtere og behandle innkommende søknader og kommunisere med jobbsøkere på en effektiv og enkel måte. Systemet tilbyr en fullstendig søknadsbehandlingsprosess med gode automatiserte rutiner, med omfattende personlighets-, evne-og ferdighetstester i tillegg til screening av innkommende søkermasse. Jobbadmin effektiviserer og kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen, og bidrar til en treffsikker utvelgelse av kandidater.

Tilbyder:Jobbnorge as

Mer info

Jobbsøkersystem UiO

System for jobbsøking for UiO sine studenter

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

JoinMe Social

JoinMe er en sosial app som lar universiteter, høyskoler, lag og foreninger legge tilrette for at medlemmer kan møtes og finne på ting sammen. Med FEIDE innlogging sikrer deltagende skoler at arrangementene ikke er åpne for andre enn egne medlemmer og grupper.

Tilbyder:JOINME SOCIAL AS

Mer info

JSON services

Json servicer for web portal

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Juridika

På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarer – tilgjengelig på ett sted

Tilbyder:Universitetsforlaget AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kaltura for HVL

Kaltura for HVL

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kaltura for NLA

Kaltura for NLA

Tilbyder:NLA Høgskolen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kaptein Morf

Kaptein Morf støtter dialoger i klasserommet. Ressurser til inspirasjon og utvikling av læringssamtaler.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Karriereverktøy

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg.

Tilbyder:Karriereverktøy AS

Mer info

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Deler av nettstedet benytter FEIDE-innlogging. Du kan benytte FEIDE på Kartquiz-modulen. En annen del av nettstedet som benytter FEIDE er Barnetråkk. Dette er et undervisningsopplegg der elevene registrerer sine skoleveier og steder de benytter i samarbeid med planlegger i kommunen.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

kartleggeren

Tilbyder:Alvdal kommune

Mer info

KF Gruppe-API-test

Feide gir ikke ut tilgang til gruppe-API-et sitt uten en token, og token gis bare til tjenester. For å utforske API-et trenger vi altså en dummy-tjeneste, her kalt KF Gruppe-API-test, for å få en token.

Tilbyder:Kommuneforlaget AS

Mer info

kikora

Tilbyder:Olavsborg Kristne Skole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kikora

Matematikklæring, med rask tilbakemelding og rapporter til lærer. Krever egen avtale med leverandør.

Tilbyder:Kikora AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kikora (dataporten)

Math learning, with instant feedback and reports to teacher.

Tilbyder:Kikora AS

Mer info

KLAR

The KLAR app focuses on professional language and is a simple, innovative and effective language learning app with mother tongue support. We offer tailor-made Norwegian language training in subject words/concepts within Health and upbringing subjects, Building and construction engineering, Restaurant and food sciences, Sales, service and tourism and Technology and industrial subjects. We offer 200 words within each subject area with a simple explanation with text and sound. Each word has image support, English support and native language support. We currently offer 6 mother tongues: English, Tigrinya, Somali, Arabic, Lithuanian and Polish. In addition to the 200 basic subject words, you have the opportunity to add your own words image, text and sound. The app also has a built-in game function that allows you to practice the words. You can yourself choose which words you play with. Our app will teach you the professional language you need to be able to perform a job in a good way.

Tilbyder:Proxi AS

Mer info

KLAR

Klar-appen har fokus på fagspråk, og er en enkel, innovativ og effektiv språkinnlæringsapp med morsmålsstøtte. Vi tilbyr skreddersydd norskopplæring i fagord/begreper innenfor Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsteknikk, Restaurant- og matfag, Salg, service og reiseliv og Teknologi- og industrifag.

Tilbyder:Proxi AS

Mer info

KLARPLAN

Tilbyder:JakPlan AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

klasselista.no

Klasselista.no er et nettsted som på lar deg administrere og vedlikeholde en klasseliste. Målet er å gjøre det lettere å spre informasjon, gjennomføre arrangementer og samarbeide med andre i klassen eller på klassetrinnet.

Tilbyder:Pinaas-gruppen AS

Mer info

klasselista.no

Klasselista.no er et nettsted som på lar deg administrere og vedlikeholde en klasseliste. Målet er å gjøre det lettere å spre informasjon, gjennomføre arrangementer og samarbeide med andre i klassen eller på klassetrinnet.

Tilbyder:Pinaas-gruppen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Klassetrivsel - NO.TEST

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel.no

Klassetrivsel er et online kartleggingsverktøy for effektiv og informativ undersøkelse av trivselen i klassen og for den enkelte eleven, med resultater, sosiogrammer og stolpediagrammer på klasse- og elevnivå. Ved første feidepålogging fra en ansatt på skole uten abonnement anmodes om en 8 ukers gratis og uforpliktende prøveperiode.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel Norge

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Kodeportal test Frode

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

Kompetansetorget ved UiA

Møteplass mellom studenter og arbeidsliv for formidling av oppgaver og jobb

Tilbyder:Universitetet i Agder

Mer info

Kompetansia

Tilbyder:Mpluss IT

Mer info

Kompetansia Dev

School application for developing and understanding speech, reading and pronunciation.

Tilbyder:Mpluss IT

Mer info

konto

Administrer din HVL konto. Opprett eller resett ditt HVL passord

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Konto-test

Testside for feidepålogging konto

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Kontraktsignering BankID (Troms)

Løsning for elektronisk signering av kontrakter mellom enheter i Troms fylkeskommune og innbyggere som mottar tjenester fra disse.

Tilbyder:Digitroll AS

Mer info

Kor Arti'

Norsk kulturskoleråd har sammen med Arego digitalisert store deler av Kor Arti'-repertoaret. I en egen applikasjon, kan elev eller lærer synge med til interaktive noter og tekster under innlæringen av sangen. Her kan de også styre avspillingen samt volumet på den innpilte melodistemmen. Sangutvalget i den digitale versjonen vokser hvert år med flere sanger fra repertoaret samt nye sanger som ikke har vært utgitt i Kor Arti' før.

Tilbyder:Norsk kulturskoleråd

Mer info

Korpussøkesystemet Glossa og Tekstlaboratoriets andre tjenester

Glossa er et system for søk i enspråklige eller flerspråklige tekst- eller talespråkskorpus via et grafisk, brukervennlig grensesnitt. For talespråkskorpus kan søkeresultatene være koblet til lyd- og videoklipp, kart som viser den geografiske spredningen av talerne og funksjonalitet for lydanalyse.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i faget «Mat og helse» i grunnskolen, undervisning for helsefag på videregående og ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring, ernæringsveiledning og for alle som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold.

Tilbyder:Mattilsynet

Helt eller delvis gratis

Mer info

kriseportalen.no

Markedets fremste verktøy for krisehåndtering i barnehage og skole

Tilbyder:Personalomsorg AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kristiania meldinger

Kristiania meldinger

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Mer info

Kristiania Website

Kristiania Website

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Mer info

Kristiania Website Integration

Kristiania Website Integration

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Mer info

Kristiania Website Preproduction

Kristiania Website Preproduction Fortedigital

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Mer info

KSYS

KSYS er et system for å planlegge og administrere produksjoner og turnéer i Den kulturelle skolesekken. Skoler kan logge seg på for å se informasjon om aktiviteter, gi tilbakemeldinger og endre sine opplysninger.

Tilbyder:ORGDOT AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KUB - Den kunsthistoriske billeddatabasen

Bildedatabase brukt ved Kunsthistorie, i undervisningen både ved UiO og NTNU

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Kundeportal

Portal for administrering av LTI og integrasjoner.

Tilbyder:Shibesoft AS

Mer info

KunnskapsCIM-HiOF

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-HVL

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-NIH

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-Samas

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-UiN

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-UiS

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

KunnskapsCIM-UiT

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kursutvikling for DIGIT

NTNU Betas portal for forskning på og utvikling av nettbaserte kurs og emner til digit.ntnu.no.

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

LAB - Learnaboutbeauty

INTRODUKSJON til LAB (Learn About Beauty) Velkommen til læreressursen LAB for Pivot Point Fundamentals. Dette opplegget er designet for å hjelpe veileder til å tilpasse og opprettholde god kvalitet på̊ undervisnings- og læringsopplevelsen slik at studenten opplever et optimalt læringsresultat. Pivot Point Fundamentals tilbyr en dynamisk kombinasjon av strategier som beviselig gjør at studenten forstår hvordan de skal bygge profesjonelle ferdigheter, og skape resultater som vil opprettholdes lenge etter at de har tatt eksamen. Det er to grunnleggende deler av undervisningsopplegget som gjør dette programmet unikt, og som gjør eleven/lærlingen bedre forberedt til svenneprøven og arbeidslivet. Det er: • Opplegget er tilpasset til studenten • Fokuset er mot salong og arbeidsliv Studentens evne til å utvikle seg gjennom disse læring erfaringene gir dem en forståelse for forholdet mellom å lykkes, hardt arbeid og personlig initiativ. Veileder endrer rolle fra å være den som lærer bort til å bli en veileder og mentor som gir gode tilbakemeldinger og konstruktive forslag. Undervisningsopplegget er å involvere studenten i meningsfull læring og hjelpe veileder til å bli kjent med opplegget i Pivot Point Fundamentals. Undervisningsopplegget kan lett integreres i det eksisterende pensum og tilpasses læreplanene. Både nye og mer erfarne veiledere kan bruke denne ressursen i Pivot Point Fundamentals og gjøre innholdet mer relevant for den enkelte student. Hensikten med lærerressursene i Pivot Point Fundamentals er å gi støtte til å endre måten veileder underviser på̊ , og måten studentene lærer på̊ . Pivot Point Fundamentals er et komplett integrert opplæringssystem som er kompatibelt med både stasjonær pc, nettbrett og smarttelefoner. Det er mange fordeler med elektronisk tilgang til alle programmene i Pivot Point Fundamentals. Inkludert tilgang til hvordan man kan lære, forbindelser i læring, kommunikasjon, «vis hva du vet», «vis hva du kan», utfordringer, videoer, Power Points, undervisningsplaner, prøveeksamen, kunnskapsbygger, online tester og mange andre læringsressurser. Teori materialet er designet slik at studenten kan bruke det til å forberede seg til og gjennomføre en skriftlig og praktisk eksamen, og lettere få muligheten til ansettelse i salong. Kursmaterialet i Pivot Point Fundamentals er skrevet på en lettforståelig måte og i et student fokusert format. Noe som gir kunnskap som kan brukes gjennom hele yrkeskarrieren. Du får her tilgang til ulike emner innenfor frisør, barber eller Esthetics med ferdige oppbygde kurs med teori leksjoner og praktiske workshop leksjoner. Kursmaterialet i Pivot Point Fundamentals er tilgjengelig både som bøker i papir versjon og digitale e-books som kan lastes ned. De digitale nedlastbare bøkene er tilpasset for bruk. på̊ mobiltelefon eller nettbrett. Dette gjør at læring er tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

Tilbyder:Hårologi Of Sweden AB

Mer info

Lacuna Matata

Lacuna Matata - Et beta-prosjekt for annotering

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Laerdal RQI

En plattform som Laerdal kan tjene forskjellige helsetreningskurs på. Vi vil kun tilby RQI-kurs. RQI-kurs gir opplæring i HLR for sykepleiere.

Tilbyder:Laerdal Medical AS

Mer info

Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon

Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon som et tiltak for å forebygge uredelighet i forskningen

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Landax AS

Pålogging til Landax via Feide

Tilbyder:Landax AS

Mer info

Landax TEST

Tilbyder:Landax AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Leap Learning

Leap Learning (tidligere Bokstavkongen) har utviklet over 200 apper for grunnleggende lese- og skriveferdigheter, matematikk og logikk og begreper. Disse er tilgjengelige som webapper (HTML 5) og kan kjøres på alle nyere enheter (som iPad, iPhone, PC, Mac, Chromebook og Android-nettbrett og -telefoner). Foreløpig er webappene tilgjengelige på norsk og engelsk, men de vil komme på flere språk, blant annet spansk, fransk, portugisisk, swahili og somali. Leap Learning har også "vanlige" Android- og iOS-apper, og disse er allerede i bruk på over 200 norske skoler.

Tilbyder:Leap Learning

Mer info

Leap Learning

Leap Learning (tidligere Bokstavkongen) har utviklet over 200 apper for grunnleggende lese- og skriveferdigheter, matematikk og logikk og begreper. Disse er tilgjengelige som webapper (HTML 5) og kan kjøres på alle nyere enheter (som iPad, iPhone, PC, Mac, Chromebook og Android-nettbrett og -telefoner). Foreløpig er webappene tilgjengelige på norsk og engelsk, men de vil komme på flere språk, blant annet spansk, fransk, portugisisk, swahili og somali. Leap Learning har også "vanlige" Android- og iOS-apper, og disse er allerede i bruk på over 200 norske skoler.

Tilbyder:Leap Learning

Mer info

learning-ID

Learning-ID er en påloggingstjeneste for pålogging til kursapplikasjonen Edstep.no og den spillbaserte applikasjonen Gamilab.no. Databehandleravtale finnes på https://learning-id.com/wp-content/uploads/2018/06/Learning-ID-databehandleravtale-med-GDPR.pdf

Tilbyder:Cerpus Technology AS

Mer info

Learning-ID

Learning-ID er en påloggingstjeneste for pålogging til kursapplikasjonen Edstep.no og den spillbaserte applikasjonen Gamilab.no. Databehandleravtale finnes på https://learning-id.com/wp-content/uploads/2018/06/Learning-ID-databehandleravtale-med-GDPR.pdf

Tilbyder:Cerpus Technology AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lekserapportering

App for elevers egenrapportert tid brukt på lekser

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

lese

Tilbyder:Herøy kommune i Møre og Romsdal

Helt eller delvis gratis

Mer info

Leselos

Web-basert observasjonsverktøy som støtter elevenes leseutvikling. Verktøyet følger elevene i alle trinn og i alle fag. Tilgang til den digitale versjonen av Leselos kan bestilles via Lesesenterets nettsted - www.lesesenteret.no. Den digitale versjonen er en betalingstjeneste der man kan benytte FEIDE-pålogging.

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Lesemester

Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og ungdommer tilgang til over tusen digitale bøker fra små og store forlag. Svar på quiz, del med lesevenner, samle lesepoeng, les med og uten lyd, ta opp og hør din egen lesestemme, automatisk leselogg. Til Lesemester følger det med en egen lærertjeneste der lærer kan anbefale bøker til elevene, og få innsikt om hver enkelt elev sin lesing.

Tilbyder:Lesemester AS

Mer info

Lesetreet

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene og rettskriving. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Tilbyder:GENELY AS

Mer info

LeXeApp

LeXeAPP er et dokumentasjon og planleggingsverktøy for undervisning. Det gir mulighet for intelligente læreplaner med gode muligheter for tilpassede læreplaner. Foresatte kan enkelt se lekser og læreplaner, enten ved å logge inn med vipps eller Id-porten. En lærer kan velge når læreplan skal være synlig for elever og foresatte.

Tilbyder:ZAR GROUP

Mer info

Lexplore

Kjernen i Lexplore er å kartlegge leseevnen til elever på en innovativ, objektiv og mer effektiv måte. En øyeskanner som sitter diskret nederst på en dataskjerm oppdaterer 90 ganger i sekundet hvor øynene ser, og tegner et bilde av bevegelser fiksering og pauser når man leser en tekst. Med utgangspunkt i titusenvis av lese-innspillinger har man etter 30 års forskning ved Karolinska Institutet i Stockholm tatt fram algoritmer som ved hjelp av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kan kjenne igjen mønstre mens en elev leser. Kombinert med spørsmål som måler leseforståelse, og innspilling av høytlesing – får man en fullgod lesekartlegging av en elev på minutter, og en hel klasse på en times tid. Men kartlegging er bare starten. Gjennom Lexplores resultatsportal får du se elevens, klassens og skolens lesenivå – men også se resultatet i forhold til andre elever, klasser og en nasjonal normalfordeling. Lexplore kommer også med tilpasset oppfølgingsmateriale og tips om hvordan man kan jobbe med leseutvikling i klasserommet og på skolen basert på de resultatene man har fått. Dette gjør det enklere å følge opp og måle effekten av de tiltakene man setter inn, enten det er på klasse, skole eller kommunenivå.

Tilbyder:Lesemester AS

Mer info

Lexplore (not active)

Vitenskapelig basert screening av leseevnen ved hjelp av AI og eye tracking. Tids- og kostnadsbesparende med sikre resultater og anbefalinger. Individuell screening av alle elever i en gruppe. Hver elev leser to korte tekster på en skjerm, samtidig som øyebe- vegelsene spilles inn av en eyetracker. Screeningen tar bare noen minutter per elev og utføres av skolens eget personell. Etter lesingen stilles det også noen spørsmål for å teste leseforståelsen. Resultatet publiseres i en nettportal der du ser resultatet oversiktlig på gruppe- og individnivå. På denne måten kan den enkelte lærer se hvilke elever som trenger støtte eller utfordringer, samtidig som du på overordnet nivå kan bruke resultatportalen til det systematiske kvalitetsarbeidet. Til hver elevs resultat finnes det anbefalinger og tiltak som er utarbeidet og gjennomgått av spesialpedagoger, logopeder og lærere. Anbefalingene er tilpasset etter lesenivå og klassetrinn.

Tilbyder:Lesemester AS

Mer info

Lexplore Dev

Application for development

Tilbyder:Lesemester AS

Mer info

Lexplore Test

Lexplore Test Environment

Tilbyder:Lesemester AS

Mer info

LiceBase.org

LiceBase er en online datatjeneste for genomikkforskning på lakselus. Tjenesten tilbyr genannotasjon data for lakselus arten Lepeophtheirus salmonis, et genom-visualiseringsverktøy, BLAST søkefunksjonalitet samt tilgang til relaterte stor-skala genomikk-datasett. LiceBase er utviklet ved Sea Lice Research Centre (SLRC) (www.slrc.org), et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) etablert med støtte fra Norges Forskningsråd ved Universitetet i Bergen.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lifeportal

Lifeportal er en Galaxy-basert dynamisk web-portal ment for å gi forskere i norsk UH-sektor og deres samarbeidspartnere enkel og god tilgang til tungregneressurser. Ut over tilgang til tungregneressurser gir også Lifeportal mulighet for arbeids-flyt støtte, enkel reproduserbarhets-sporing, en mulighet for publisering av applikasjoner i forbindelse med krav om tilgjengeliggjøring fra tidsskrift og ikke minst vil Lifeportal kunne fungere som en samarbeidsportal for forskningsmiljø.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Liferay DXP Stage

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lingit

Avansert lese- og skrivestøtte for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker med Lingdys og Textpilot Pluss. Generell lese- og skrivestøtte for alle elever med Textpilot Skole eller i lese- og skriveopplæringen med Lingit STL+.

Tilbyder:Lingit AS

Mer info

Lingit konto feature-test

Lingit feature test kontosider for å håndtere lisenser

Tilbyder:Lingit AS

Mer info

lingu.com

På lingu.com finner du digitale læreverk for voksenopplæring og språkopplæring

Tilbyder:Lingu AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Literate Screeningtest

Literate dysleksitester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne.

Tilbyder:Literate AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

login.met.no

Login.met.no har som mål å være en helhetlig innloggings- og autentiseringsløsning for Meteorologisk instituttet og instituttets tjenester.

Tilbyder:Meteorologisk Institutt

Helt eller delvis gratis

Mer info

Logos

Logos er et verktøy til kartlegging av lesevansker og utredning av dysleksi.

Tilbyder:Logometrica AS

Mer info

Lovdata

Tilbyder:Jusutdanning AS

Mer info

Lovdata Pro

Pro er Lovdatas tjeneste for profesjonelle brukere. Her finner du over 150 oppdaterte norske og internasjonale rettskilder, samt verktøy for avansert søk, varslinger, utvalg, merknader og mye mer.

Tilbyder:Stiftelsen Lovdata

Mer info

Lovdata Pro Digital Eksamen

Lovdata Pro Digital Eksamen gir tilgang til begrenset innhold og verktøy under digital eksamen

Tilbyder:Stiftelsen Lovdata

Mer info

Ludenso Create

Tilbyder:Ludenso AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lydia behovsmelding prod

Lydia behovsmelding prod

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Læringslyst

Feidepåogging til Regional kompetanseportal, Læringslyst, for ansatte i skolesktoren til kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Tilbyder:Elverum kommune

Mer info

Lær å synge

Dette er en nettressurs for nybegynnerelever i alderen 9-11 år, en gullalder for læring. Den skal fremme sangglede, fremelske rytmeglede og barnas artistiske evner. Lære uanstrengt stemmebruk, lære et relevant repertoar, øve opp gehør, og grunnleggende musikkteori.

Tilbyder:Almater Forlag AS

Mer info

M+

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Tilbyder:Mpluss IT

Mer info

Mailing lists administration- stopp ditt abonnement

Dette er en tjeneste kun for å stoppe epostvarslinger fra Uninett. Dersom man er abonnerer på epostvarsling fra en av Uninett sine epostlister, kan man logge på via Feide og selv slette sitt abonnement. Dette forutsetter at man abonnerer på en postliste med samme epostadresse somer registert i Feide.

Tilbyder:Uninett AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

MAKE NTNU

Nettsida til studentorganisasjonen MAKE NTNU, som tilbyr bl.a. reservering av utstyr på Makerverkstedet (tilhørende Realfagbiblioteket) for alle studenter og ansatte ved NTNU, i tillegg til artikler og arrangementer, og internsider for medlemmene av MAKE NTNU.

Tilbyder:MAKE NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Malimo

Leverandør av undervisningsmateriell.

Tilbyder:Malimo AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Malwareanalyse

Malwareanalyse

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Manabua

Manabua er en flerspråklig læringsressurs som gir alle elever muligheten å skinne! Det digitale verktøyet forklarer de sentrale begrepa og nøkkelordene til skolespråket på en måte som gjør dem lettere å forstå. Med Manabua får skolen et verktøy som gir alle elever, uavhengig av forskjell i bakgrunn og skolesituasjon, mer like forutsetninger for å forstå og oppnå målene i læreplanen.

Tilbyder:ILT NORGE AS

Mer info

Matemagisk

Tilbyder:Båtsfjord kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

matematikk.org

matematikk.org er et nettsted som tilbyr spill, oppgaver, undervisningsopplegg, lynkurs samt mye mer. Vi ønsker å være et inspirasjonssenter for matematikklærere, vertkøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever samt et opplysningssenter for foresatte med barn i skolen. Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

MatematikkMOOC

MatematikkMOOC-læringsplattform er utviklet for studiet MatematikkMOOC, et gratis studie for etter- og videreutdanning av matematikklærere som underviser på 1.-7.trinn. Læringsplattformen er en videreutviklet og tilpasset versjon av plattformen Canvas by Instructure.

Tilbyder:Unit

Helt eller delvis gratis

Mer info

MathBook+

Tilbyder:Education House AS

Mer info

Mattemagisk

Tilbyder:Båtsfjord kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

MatteMestern.no

MatteMestern bygger på individualisering og er helt adaptiv. Ut fra elevenes nivå tilpasses oppgavene individuelt, slik at hver elev utfordres og får en bred og fordypet kunnskap om matematikk. ✓ Digital matematikk for hele grunnskolen ✓ Utformet i henhold til den norske læreplanen ✓ Adaptiv trening utfordrer elevene individuelt på eget kunnskapsnivå ✓ Over to millioner oppgaver og to tusen videoleksjoner ✓ Statistikk så du kan følge elevenes læring

Tilbyder:EduLab ApS

Mer info

matteoppgave.no

matteoppgave.no tilbyr verktøy for å lage oppgavesett med forhåndsdefinerte svaralternativ og løsningsforslag. Søk blant hundrevis av matteoppgaver og velg de du ønsker til ditt oppgavesett.

Tilbyder:Nalum IKT

Helt eller delvis gratis

Mer info

Matterhorn

System for opptak av forelesninger

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

Mattetime.no

Tilbyder:Favola Forlag

Mer info

MazeMap test

Tilbyder:Evolvera AB

Mer info

Mediasite @UIT

UITs Mediassitetjeneste

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Mediasite DMMH

Mediasitetjenesten for DMMH

Tilbyder:Dronning Mauds Minne Høgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Høgskolen i Bergen

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Bergen

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Mediasite Høgskolen i Harstad

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Harstad

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Mediasite Høgskolen i Innlandet - Hedmark

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Innlandet - Hedmark

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Høgskolen i Lillehammer

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Lillehammer

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Høgskolen i Molde

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Molde

Tilbyder:Høgskolen i Molde

Mer info

Mediasite Høgskolen i Narvik

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Narvik

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Mediasite Høgskolen i Nord-Trøndelag

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Nord-Trøndelag

Tilbyder:Nord universitet

Mer info

Mediasite Høgskolen i Østfold

Mediasite tjeneste for Høgskolen i Østfold

Tilbyder:Høgskolen i Østfold

Mer info

Mediasite Høgskulen i Volda

Mediasite tjenesten for Høgskulen i Volda

Tilbyder:Høgskulen i Volda

Mer info

Mediasite Kristiania University College

Mediasite tjenesten for Høyskolen Kristiania

Tilbyder:Høyskolen Kristiania

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite NMBU

Mediasite tjenesten for NMBU

Tilbyder:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Nord Universitet

Mediasite

Tilbyder:Nord universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Norges musikkhøgskole

Mediasite tjenesten for Norges musikkhøgskole

Tilbyder:Norges musikkhøgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite NTNU

Mediasite er et komplett system for forelesningsopptak med, i utgangspunktet, video med synkroniserte slides. Systemet er bygget opp av dedikerte opptaksenheter sammen med en infrastruktur på serversiden som sørger for at man får distribuert de opptakene man gjør.Distribusjon kan gjøres til de fleste plattformer; windows, OSX, Linux, iOS,Android og Blackberry.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Mediasite OsloMet - storbyuniversitetet

Mediasite tjenesten for OsloMet - storbyuniversitetet

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Mer info

Mediasite Samisk høgskole

Mediasite Samisk høgskole

Tilbyder:Sámi allaskuvla – Samisk høgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Universitetet i Bergen

Mediasite tjenesten for Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Mediasite Universitetet i Stavanger

Mediasite tjenesten for Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Mediasite Universitetet i Sørøst-Norge

Mediasite tjenesten for Universitetet i Sørøst-Norge

Tilbyder:Universitetet i Sørøst-Norge

Mer info

Meldeboka for Trondheim

System hvor lærere ved skolene i Trondheim kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Meldingssentralen (nedlagt)

Meldingssentralen er et helhetlig web-basert elektronisk informasjonssystem som kan besørge elektronisk kommunikasjon mellom institusjonen og ulike målgrupper ved bruk av elektroniske kanaler, (eks. SMS, e-post). Løsningen kan opereres både manuelt og automatisk (abonnement), og er dermed et velegnet kommunikasjonsredskap spesielt tilpasset for bruk av de elektroniske kanalene, SMS, e-post og web. Tjenesten krever egen avtale med leverandør.

Tilbyder:IST AS

Mer info

Memex @OsloMet

Wiki ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Mer info

Mentimeter AB

Login for Mentimeter

Tilbyder:Mentimeter AB

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mentimeter for HVL

Lage interaktive presentasjoner og møter, uansett hvor du er. Undersøkelser, quizer, ordsky, spørsmål & svar og mer på direkten for sanntids tilbakemelding – uansett om du sitter fjernt, hybrid eller ansikt til ansikt.

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Metacenter administration system

System for administrasjon av prosjekter som UNINETT Sigma koordinerer.

Tilbyder:UNINETT Sigma2 AS

Mer info

microdata.no

microdata.no | NSD/SSB

Tilbyder:NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

Mer info

Microsoft Office 365 Feidepålogging for Troms Fylkeskommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere i Troms fylkeskommune

Tilbyder:Troms og Finnmark fylkeskommune

Mer info

Mikrokurs VM

mikrokurs.vm.ntnu.no er ment å være en portal for å bedrive enkel opplæring av NTNU Vitenskapsmuseets ansatte. I første omgang er følgende områder aktuelle; informasjonssikkerhet og HMS.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Mikromarc biblioteksystem

Mikromarc 3 er et integrert biblioteksystem spesielt utviklet med tanke på de ulike utfordringene i forskjellige typer bibliotek, fra de største folke- og fagbibliotekene til de minste skolebibliotek. Systemet har moduler for innkjøp, katalogisering/registrering, søking, utlån, fjernlån og administrering av tidsskriftabonnementer. Mikromarc 3 Websøk gir mulighet for å lage gode websider for publikum med omfattende søkemuligheter i bibliotekets bestand. Det er nå også mulig å integrere websøket med FEIDE slik at sluttbrukerne kan bruke FEIDE-identiteten til å administrere egne lån og bestille nye lån.

Tilbyder:Axiell Norge AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mikromarc biblioteksystem - pilot

Mikromarc 3 er et integrert biblioteksystem spesielt utviklet med tanke på de ulike utfordringene i forskjellige typer bibliotek, fra de største folke- og fagbibliotekene til de minste skolebibliotek. Systemet har moduler for innkjøp, katalogisering/registrering, søking, utlån, fjernlån og administrering av tidsskriftabonnementer. Mikromarc 3 Websøk gir mulighet for å lage gode websider for publikum med omfattende søkemuligheter i bibliotekets bestand. Det er nå også mulig å integrere websøket med FEIDE slik at sluttbrukerne kan bruke FEIDE-identiteten til å administrere egne lån og bestille nye lån.

Tilbyder:Axiell Norge AS

Mer info

Miljøappen

En applikasjon hvor elever kan loggføre type transport til skolen og få miljøpoeng.

Tilbyder:Fredrikstad kommune

Mer info

Miljølære

Miljolare.no inneholder læringsaktiviteter innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. Aktivitetene kan gjennomføres i skolens nærområder, og resultater fra aktivitetene registreres på miljolare.no. Observasjonene deles og kan sammenlignes. Miljolare.no er også hjem for den årlige Forskningskampanjen.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Mimir for Høgskulen i Volda

Skybasert Mediehåndteringssystem for medieproduksjon.

Tilbyder:Mjoll AS

Mer info

MinElev

Administrasjonsgrensesnitt for lærere i den videregående skolen. F.eks. varselbrev, elevsamtaler og YFF-utplassering

Tilbyder:Vestfold og Telemark fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

MinSiS

Personal site for SiS services

Tilbyder:Studentsamskipnaden i Stavanger

Mer info

Min Skole cdu

Tilbyder:Bamble kommune

Mer info

Mist trådløs management

Mist trådløs management

Tilbyder:Uninett AS

Mer info

MK Skole

#Grunnskole

Tilbyder:Molde kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Moava

Feidepålogging via Moava brukes for innlogging til: * Moava internkontroll oppvekst (Moava IKO), tidligere 1310.no Moava internkontroll oppvekst gir oversikt og hjelper med å dokumentere at kommunen oppfyller kravene i barnehage- og opplæringslov og gjør arbeidet med dette enklere og mer oversiktlig for enhetsledere og kommuneledelse. * Skolehjemmesider Moava er ledende leverandør av hjemmesider til skoler og barnehager. Enkelt å komme i gang og lett å bruke. Ressurssamling på www.moava.org er åpen og gratis og krever ingen innlogging.

Tilbyder:Moava AS

Mer info

Mobilskole

Toveis SMS-tjeneste for skole og barnehage.

Tilbyder:Mobilskole AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Moodle Feidepålogging Elverum kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Moodle for brukere i Elverum kommune

Tilbyder:Elverum kommune

Mer info

moodle for narvikskolen

LMS for Narvik kommune

Tilbyder:Narvik kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info