Tjenester med Feide-innlogging

476 treff

#ErDuSikker?

Landsdekkende konkurranse for elever på videregående skole. Hensikten med konkurransen er at elevene lærer mer om trafikksikkerhet.

Tilbyder:Trygg Trafikk

Helt eller delvis gratis

Mer info

3DL

3DL leverer fremtidens læringshjelpemidler. Vår løsning inkluderer 2D og 3D innhold og utstyr som drar nytte av det siste innen VR og AR teknologi. Dette mener vi gjør undervisningnen mer engasjerende og spennende for elevene og enklere for lærerne . Vårt mål er blant annet å gjøre smarttelefoner og nettbrett om til en ressurs i klasserommet i stedet for en distraksjon. Dette oppnår vi med å gjøre alt innhold vi leverer 100% kompatibelt på alle flater. Vårt innhold kan brukes på Windows , Mac , Chromebook, Smarttelefoner og Nettbrett. Vi kan tilpass innhold etter skolens behov. For mer info se på www.3dl.no

Tilbyder:3D Learning AS

Mer info

ABaCus

ABaCus - web-basert matematikk-trening for ungdomsskolen. Oppgaver dekker læreplan for ungdomsskolen, og tilpasses kontinuerlig den enkelte elevs nivå innen de forskjellige emner. Tilpassede oppgaver og umiddelbar tilbakemelding motiverer elevene og gir de best mulige forutsetninger for faglig utvikling.

Tilbyder:Teknisk Senter AS

Mer info

abakus.no

abakus.no er linjeforeningen Abakus sin nettside. Her finner du våre arrangementer, påmeldinger til arrangementer, jobbanonser, artikler, nyttig info og mer som er relevant for alle studenter ved Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi og Digital Sikkerhet ved NTNU.

Tilbyder:Abakus

Mer info

Administrator log-in to Alumni system with Feide

Enhver klient som bruker Mira-systemet, kan bruke denne tjenesten til å opprette en administratorinnlogging med Feide

Tilbyder:Mira Network

Mer info

Adobe for NMH

Innlogging på Adobe tjenester

Tilbyder:Norges musikkhøgskole

Mer info

Affluences

Affluences tilbyr en reservasjonstjeneste som gjør det mulig for besøkende på et partnernettsted å reservere ressurser (arbeidsrom, seter, utstyr osv.) fra Affluences' mobilapplikasjon og nettstedet affluences.com.

Tilbyder:Affluences

Helt eller delvis gratis

Mer info

Aftenposten Junior skole

Aftenposten Junior skole er et nyhetsunivers til bruk i skolen. Vi tilbyr aktuelt nyhetsstoff som engasjerer barn. På den måten vil vi både oppmuntre til lesetrening, og være en kilde til tverrfaglig undervisning i ulike fag.

Tilbyder:Schibsted Products & Technology AS

Mer info

Aisthesis - KDA

Aisthesis er et læremiddel for Kunst, design og arkitektur (KDA) med studiespesialisering på videregående skole, utviklet i tråd med nytt læreplanverk, Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Verket er delt inn i fire hoveddeler, og omfatter programfagene Kunst og visuelle virkemidler 1, 2 og 3, og Design og arkitektur 1, 2 og 3. I tillegg kommer fagkategoriene Materialer og teknikker, Kultur og uttrykkshistorie og Digitale verktøy. Læremidelet inneholder fagrelevante tekster, opplæringsvideoer, og er rikt og vakkert illustrert med billedkunst, arkitektur, fotografier, skisser og illustrasjoner. Solid forankret i læreplanens overordnede og fagspesifikke deler, åpner Aisthesis for stor grad av metodefrihet og lokal undervisningspraksis.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

akademika.no

Pålogging til akademika.no for å få tilgang til rabatter og kampanjer knyttet til utdanningsinstitusjon.

Tilbyder:Akademika AS

Mer info

AkademiX

AkademiX er en skybasert elæringsplatform for videobaserte nettkurs, basert på Open edX.

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Al01

Alarmknappen er en App for assistanse i offentlig skole

Tilbyder:RQM Safety AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Allbok

Allbok tilbyr elever tilknyttet norske skolebibliotek tilgang til å låne digitale bøker og lydbøker

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Allbok Bibliotek

Allbok Bibliotek er et innkjøps- og administrasjonsverktøy for bibliotek og skoler som kjøper inn utlånslisenser av e-bøker og lydbøker for utlån i bibliotek gjennom utlånstjenesten Allbok.

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Allvit

Allvit tilbyr studenter og ansatte på norske universitet og høyskoler tilgang til å låne, kjøpe og leie digitale lærebøker

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Alumni NMBU

Alumnitjeneste for NMBU

Tilbyder:NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Mer info

Alvin

Alvin er en plattform for langsiktig bevaring og tilgjengelighet av digitaliserte samlinger og digitalt kulturminnemateriale.

Tilbyder:Uppsala universitetsbibliotek

Helt eller delvis gratis

Mer info

API Manager UH-sak sandkasse

Gravitee sandkasse-miljø for UH-sak

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

API Manager UiO

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Applaus

Filosofien bak Applaus Scene er at en digital løsning for scenekunst vil virke utjevnende både geografisk og økonomisk, og gi flere mulighet til å oppleve teaterforestillinger på et høyt nivå. Applaus Scene tilbyr profesjonelle teaterforestillinger og annen scenekunst digitalt til skoler og institusjoner. På denne måten vil barn og unge i hele landet få muligheten til å se det beste fra norske scener.

Tilbyder:Applaus Scene AS

Mer info

Arbeidsark

Arbeidsark.no lar pedagoger lage arbeidsark og arbeidshefter til bruk i grunnskolen, som supplement til – eller erstatning for – skolebøker. Enkelt å bruke og perfekt til tilpasset opplæring.

Tilbyder:Arbeidsark AS

Mer info

Aschehoug univers

Aschehoug univers (aunivers.no) er Aschehougs digitale læringsunivers for grunnskole og videregående skole, samt voksenopplæringen. Lisenser kan kjøpes i vår nettbutikk (skole.aschehoug.no) eller ved å ta kontakt på kontakt@aunivers.no eller 22 40 04 55.

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Mer info

ASK

ASK nettstudier med videoundervisning er en heldigitale skole. All undervisning er laget og presentert av erfarne pedagoger via mer enn 3000 HD videoer. Undervisningen er tatt opp i TV-studio og hver video har en lengde på omkring 5 minutter. ASK inkluderer et grensesnitt for samhandling og kommunikasjon etter samme prinsipp som et sosial forum som Facebook.

Tilbyder:Ask Undervisning AS

Mer info

Aski Raski

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese, gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og riktig. Aski Raski inneholder en effektiv kartlegging. Denne gir raskt oversikt over elevenes ferdigheter og progresjon. Resultatene gir et godt utgangspunkt for å lage tilrettelagt opplegg for enkeltelever, grupper eller klasser. I lærermodulen får lærerne god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også egne læringsstier tildeles elevene.

Tilbyder:Aski Raski AS

Mer info

Aventia WebTV

Aventia WebTV er en nett-tv løsning der brukeren har mulighet til å se direktesendinger eller klipp fra arkivet.

Tilbyder:Aventia Media AS

Mer info

Barnas Valg

Barnas Valg er laget for at barn skal lære om demokrati og politikk, bli engasjert og få øve seg på å stemme på et politisk parti. Ved å delta i Barnas Valg håper vi også at flere vil bruke stemmeretten sin den dagen de blir gamle nok. Videre ønsker vi med Barnas Valg å gjøre både barn og voksne mer bevisst på at politikk også angår barn, og gi voksne innblikk i hvordan barn ville stemt hvis de hadde hatt stemmerett. Barnas Valg retter seg mot barn fra 5. til 10. trinn.

Tilbyder:Redd Barna

Helt eller delvis gratis

Mer info

Basware.Invoice

Elektronisk behandling av fakturaer. Krever egen avtale gjennom UNINETT FAS.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Basware Purchase Management (PM)

Basware Purchase Management (PM) automatiserer innkjøpsprosessene i organisasjonen. Løsningen gir deg en kostnadseffektiv måte å administrere og kontrollere organisasjonens rekvisisjons-, godkjennings- og bestillingsprosesser på.

Tilbyder:Basware AS

Mer info

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Bestillingsportal hvor ansatte på skoler kan bestille blanketter til vitnemål og kompetansebevis

Tilbyder:Aksell AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

BI Applications

Denne applikasjonen fungerer som en Identity provider for BIs instans av Azure AD B2C

Tilbyder:Handelshøyskolen BI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bibliofil

Studenter og elever ved skolebibliotekene logger seg idag på vha lånernummer og passord fra biblioteksystemet (Bibliofil). De vil gjerne også ha en mulighet til å logge seg på Bibliofil vha Feide. Når de har logget seg på vil de kunne administrere sine lån og bestillinger i webgrensesnittet til Bibliofil.

Tilbyder:Bibliotek-Systemer As

Helt eller delvis gratis

Mer info

BIBSYS Alma

Alma er biblioteksystem for norske fagbibliotek organisert i BIBSYS-konsortiet.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

BIBSYS Autoritetsregister

BIBSYS Autoritetsregister

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Bilkollektivet UiO Ansatt

SSO for registrering/ innlogging i Bilkollektivets app/portal. Benyttes av Universitetet i Oslos ansatte.

Tilbyder:Bilkollektivet SA

Mer info

Bli Inspirert!

Bergen Filharmoniske Orkester inviterer hele 6 klassetrinnet i Bergen kommune til å besøke en orkesterprøve i Grieghallen i løpet av sesongen. I forkant av orkesterprøven vil hver klasse få besøk av en orkesterpedagog på skolen. Her vil elevene få en introduksjon til hva de skal høre samt få utdelt skoleoppgaver og informasjonsmateriell om repertoar og orkester. Denne tjenesten er en nettside med informasjon, interaktive applikasjoner og oppgaver knyttet opp mot prosjektet.

Tilbyder:oiid AS

Mer info

Bolk

Gjennom Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av pensum, fra klarering til digital levering av innhold. Alle universiteter og høgskoler er gjennom Kopinor-avtalen brukere av Bolk. Ifølge avtalen skal pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studentene, registreres i Bolk slik at rettighetene blir klarert. I tillegg leverer Bolk ferdige digitale kompendier med klarert innhold. Bolk lar deg søke, sette sammen og bestille innholdet gjennom én løsning og gir løpende oversikt og kontroll over produksjonen. Trenger du større bokutdrag enn det Kopinor-avtalen åpner for, kan du også klarere disse rettighetene gjennom Bolk.

Tilbyder:Kopinor

Mer info

BookBites

BookBites produksjonsapplikasjon

Tilbyder:Biblioteksentralen SA

Helt eller delvis gratis

Mer info

Book Creator

Book Creator gjør det enkelt for alle å lage fantastisk digitalt innhold. Denne kraftige teknologien kan brukes av alle, uansett alder, ferdigheter eller leseferdighetsnivå. Og det gjelder både for lærere og elever. Resultatene er utrolige. Når barn oppdager at de kan være ekte skapere, blir de umiddelbart engasjert. De ønsker å dele sine kreasjoner med venner, jevnaldrende og foreldre. Interaktive historier, vitenskapelige rapporter, forskningstidsskrifter, tegneserieeventyr ... det er inspirerende å se hva unge mennesker kan oppnå. Med 100 millioner bøker allerede laget og 98 % av lærerne sier at det har en positiv innvirkning på undervisningen deres, er Book Creator hemmeligheten for å transformere elevenes engasjement.

Tilbyder:Tools for Schools Limited

Helt eller delvis gratis

Mer info

boost.ai

Boost.ai er et norsketablert selskap som leverer en «Software as a Service» plattform for utvikling av virtuelle assistenter (utviklet med kunstig intelligens).

Tilbyder:Høgskulen på Vestlandet

Mer info

Boost Feide

Her kan vi teste boost med feide

Tilbyder:Boost AI

Helt eller delvis gratis

Mer info

Brage

Med Brage får institusjonen et åpent arkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider. Institusjonsarkivet kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen. Institusjonsarkivet kan integreres mot andre system for utveksling av metadata og fulltekst.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Brakompetanse

Portal for dokumentasjon av HMS opplæring

Tilbyder:Avalia Digital AS

Mer info

BrettBoka - Digitale lærebøker

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra mange forlag samlet i én bokhylle.

Tilbyder:Brettboka AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Broen - kinesisk morsmål 1-3

Broen 1-3 er et læremiddel for morsmålsundervisning i standard mandarin, nivå 1 til 3 for elever med kinesisk bakgrunn i norsk skole.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

BROM

Selvbetjeningsportalen for RabbitMQ (BROM) er en tjeneste som tilbyr enkel administrasjon av notifikasjonsinfrastruktur. Tjenesten er en komponent i IntArk-plattformen. Det settes opp sentralt og driftes av de som forvalter Datadelingsplattformen (UH: IntArk)

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Brom UH-sak sandkasse

UH sak sandkasse sin selvbetjeningsportal for RabbitMQ - IntArk.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Brom UiO

UiO sin selvbetjeningsportal for RabbitMQ - IntArk.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

BRUK av digitale læremidler

Portal for prissetting og bruk av digitale læremidler i AVT-prosjektet

Tilbyder:Oslo kommune

Mer info

Campus Inkrement

Campus er en læringsplattform spesielt tilpasset omvendt undervisning ("flipped classroom").

Tilbyder:Inkrement as

Helt eller delvis gratis

Mer info

Cappelen Damm Utdanning

Cappelen Damm Utdanning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring. Brukere fra målgruppene over kan fritt benytte seg av åpne ressurser eller kjøpe lisens til de ressursene som krever det.

Tilbyder:Cappelen Damm AS

Mer info

Cardiolearn

E-læring for studenter ved MedFak ved UiO

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Chemical Manager

Stoffkartoteket Eco Archive er en brukervennlig og nettbasert løsning som gir deg og dine kolleger en samlet oversikt over alle kjemikalier som finnes i din virksomhet. En smart måte å holde orden på virksomhetens sikkerhetsdatablad (SDS) og annen kjemikaliedokumentasjon.

Tilbyder:EcoOnline AS

Mer info

CHEQROOM (HVL)

CHEQROOM er et enkelt system for å registrere, spore og administrere alt slags utstyr.

Tilbyder:Cheqroom

Mer info

Chess

Chess er programvare for å sammenstille, presentere og distribuere informasjon -i form av sikkerhetsdatablader- om kjemikalier og håndtering av disse.

Tilbyder:Bureau Veritas HSE Denmark AS

Mer info

Chew

Tilbyder:Chew AS

Mer info

Cicero

Studenter og elever ved skolebibliotekene logger seg idag på vha lånernummer og passord fra biblioteksystemet (Cicero). De vil gjerne også ha en mulighet til å logge seg på Cicero vha Feide. Når de har logget seg på vil de kunne administrere sine lån og bestillinger i webgrensesnittet til Cicero - Surf.

Tilbyder:Systematic Library and Learning

Helt eller delvis gratis

Mer info

Clarify- digitale ordbøker, tekst til tale og ulike språkverktøy

Språktjeneste utviklet for språkopplæring, tjenesten inneholder umiddelbart oppslag i digitale ordbøker fra nettsider, teksprogram samt tekst til tale, oppslag i og visning av verb i bøyde former

Tilbyder:Clarify AS

Mer info

Clarino, UiB

Norsk forskningsinfrastruktur for språkdata og -tjenester, knyttet til det europeiske CLARIN-initiativet.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

CLARINO Bergen institusjonelt arkiv for lingvistiske forskningsdata

En tjeneste for lagring og deling av lingvistiske forskningsdata for prosjektene CLARINO (Norge) og CLARIN (Europa).

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

CleanPilot

CleanPilot er et verktøy for ​planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen ​tilpasset et moderne behovsbasert renhold. Vi har mange fylkeskommuner/kommuner som kunder.

Tilbyder:DATEC AS

Mer info

CodeGrade

With CodeGrade you get all the tools to supercharge your code grading. Provide your students with immediate automatic feedback, give insightful inline comments, use a rubric, let students do a peer review and check for code plagiarism. Let students work directly in CodeGrade via our code editor, or let student upload files or use Git. As an instructor, your time is valuable and with CodeGrade you reduce grading time while increasing feedback to students.

Tilbyder:CodeGrade BV

Mer info

Compendia Personal

Oppslagsverk og verktøy innen personal, ledelse, hms og kvalitet.

Tilbyder:Compendia AS

Mer info

Compilo

Kvalitetsstyringssystem for kommunal sektor. inneholder moduler for bla. avviksrapportering, dokumentasjon og risikoanalyse.

Tilbyder:Compilo AS

Mer info

Conexus Engage

Conexus Engage er et verktøy for den enkelte lærer hvor intensjonen er å lette lærerens arbeid knyttet til oppfølgingen av den enkelte elev. Conexus Engage benyttes til å registrere resultater fra både nasjonale kartleggingsprøver og forskjellige lokale prøver, samt mulighet for lærer til å vurdere enkeltelever i forhold til fag/ferdigheter. Conexus Engage inneholder gode rapporteringsmuligheter for skoleleder og skoleeier.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Conexus Insight

Conexus Insight er et helhetlig system for kvalitetsarbeid på skoler. IT-verktøyet er nettbasert og strukturerer den mest relevante styringsinformasjonen for skoleeier og profesjonene i grunnskolen. Kvalitetsarbeidet på hver enkelt skole, i tillegg til ulike bruker- og resultatdata, utgjør styringsinformasjonen i Conexus Insight. Dataene hentes blant annet fra Elevundersøkelsen, VIGO, SSB, GSI, VOKAL etc.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Conexus Survey

Dette er en undertjeneste til Conexus Engage. Conexus Survey er et grensesnitt mot elever og andre respondenter som skal svare på en undersøkelse. Resultatene lagres i Conexus Engage.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

COR - Crayon Online Room

COR er en nett-tjeneste som tilbyr programvare for studenter og ansatte ved universiteter gjennom nettleser på studentens egen PC eller nettbrett uavhengig av maskinvare. Løsningen effektiviserer og sentraliserer bruk av programvare tilknyttet særskilte fagområder som studenter kun trenger tilgang til i perioder, enten under spesifikke kurs, valgfag eller eksamener.

Tilbyder:Crayon Group AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Creaza

Creaza lager moderne digitale læremidler som fremmer aktiv, kreativ og skapende læring for elever. Læreren har hele veien god oversikt over elevenes arbeid og kan gi både skriftlig og muntlig tilbakemelding til eleven. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess. Creaza tilbyr en grunnplattform som vi kaller Creaza Core. Her finner elever og lærere oppgaver, verktøy og innhold. Creaza Core gjør det enkelt for lærere å tildele en oppgave til elevene som så løser oppgaven med et av verktøyene i Creaza. Elevene har en enormt utvalg av innhold som kan brukes i de ulike verktøyene, grafikk, bilder, film, musikk og lydeffekter. I tillegg tilbyr Creaza komplette læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE. Les mer om de ulike produktene på www.creaza.com Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Tilbyder:Creaza AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Cristin

Cristin er et system for dokumentasjon av forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Danielsen.ai

danielsen.ai pålogging

Tilbyder:Danielsen Videregående Skole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Dashboard for studenter

Samler informasjon og tjenester som studentene bruker i sin studiehverdag

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

data.utdanning.no

Data.utdanning.no - logge inn for å kjøre selvbetjent import, manuell innlegging av utdanningstilbud.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helt eller delvis gratis

Mer info

Datapower Fagopplæring

Datapower tilbyr e-læring for fagopplæring for elever og lærlinger i videregående skole. Elevene skal kunne benytte FEIDE-pålogging for å få tilgang til sin kursportefølje

Tilbyder:Datapower Learning AS

Mer info

Datareisen

Det digitale kurset Datareisen gir deg en grunnleggende innføring i data og digitalisering. Bli med på Datareisen og lær om hva data betyr for meg, deg, arbeidsplassen og samfunnet rundt oss.

Tilbyder:Feed AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Dataverse Demo

Demoinstallasjon av datavers for kurs / test og lignende

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

DataverseTest

Azure test

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Dawsonera

Dawsonera er en web-basert samling av ebooks for bruk i biblioteker.

Tilbyder:Dawson Books

Mer info

DBH

Dataimportsystem for rapportering av student- og økonomidata for offentlige og private universiteter, høyskoler, samskipnader og fagskoler.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helt eller delvis gratis

Mer info

DBH-test

Testmiljø for DBH, Database for statistikk om høyere utdanning.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Mer info

DBH-web-client

Dette er frontend løsningen for DBH sidene.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Mer info

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tilbyder:Kulturtanken

Helt eller delvis gratis

Mer info

Deploii

Company of Things (CoT) er en oppstartsbedrift med opphav ved NTNU i Trondheim som jobber med undervisning av Internet of Things (IoT) og elektronikk. Deploii er en IoT-plattform for bruk i det norske skolesystemet som er en del selskapets helhetlige arbeid.

Tilbyder:Company of Things AS

Mer info

DFØ lønn og regnskap

Her får du tilgang til DFØs systemer for lønn og regnskap, inkludert selvbetjeningsportalen.

Tilbyder:Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Mer info

Digilær.no

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med. Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov, Digilær.no er en supplement til lokal undervisning. Digitale ressurser er presentert på en samlet måte for å gi bedre læringsutbytte for elevene. Lærere kan skreddersy undervisningsopplegg fra tilgjengelige ressurser og tjenester.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digitalelev

Digitalelev er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, administrere tilganger, tildele lisenser til elevene, og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler.

Tilbyder:Bokbasen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Digital rettssal

En digital, webbasert læringsplattform for jusstudenter.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Digital Theatre+

Skuespill i full lengde og ressurser for å utvikle din forståelse av dramatiske tekster og forestillinger.

Tilbyder:Digital Theatre.com Ltd

Mer info

DiNA for Høgskulen i Volda

DiNA er et skybasert nyhetsrom bygd fra grunnen med nettbasert teknologi og med en "story centric" tilnærming. "Story centric" betyr at man gir journalisten ett verktøy for alle plattformer, inkludert planlegging, opprettelse og publisering av nyhetssak til et CMS, til en kjøreplan, og til alle sosiale medie kanaler. DiNA samler alle brukere fra digital og lineær nyhetsproduksjon under en samlet arbeidsflyt, et verktøy for alle.

Tilbyder:7Mountains AS

Mer info

DLR - Digitale LæringsRessurser

Tjeneste for administrasjon av DLR

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

docendo

Tilbyder:Docendo ApS

Mer info

Dybuster

Dybuster leverer de prisvinnende spillene Orthograph og Calcularis. I rettskrivingsspillet Orthograph bygger elevene bro mellom ord og uttale i rekordfart. I mattespillet Calcularis trener elevene med 48 spill spesielt utviklet for å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk (1. til 4. klasse). Både Orthograph og Calcularis er utviklet ved det verdensledende ETH Zürich, og satt på prøve i flere fagfellevurderte studier.

Tilbyder:Dybuster (AG)

Mer info

e-Lector

e-Lector lese- og skriveopplæring

Tilbyder:e-Lector Norway

Helt eller delvis gratis

Mer info

EasyCruit E-Rekrutteringsløsning

Elektronisk rekrutteringsverktøy

Tilbyder:Visma Unique AS

Mer info

Ebook Library (EBL)

Tilbyder:Ebooks Corporation

Mer info

EC-Play

EC-Play.com er en plattform for musikkundervisning i og etter skoletid. Her finner du ulike apper til bruk for samspill i klasseband i musikkundervisningen. Med EC-Play kan 1 lærer undervise en hel klasse på mange ulike instrumenter samtidig.

Tilbyder:EC-Play AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

EC-Play Test

asd

Tilbyder:EC-Play AS

Mer info

Edlevo

Edlevo er en samlebetegnelse på webapplikasjoner Tietoevry Education tilbyr sine kunder i oppvekstsektoren.Tjenestene benyttes for å føre bl.a. karakterer, orden og fravær for elever, samt ta ut ulike typer rapporter knyttet til dette. Applikasjonen kan også benyttes til å kommunisere med elever og foreldre via App og SMS. Tjenesten krever egen avtale med leverandør for å få tilgang.

Tilbyder:Tietoevry Norway AS

Mer info

Educational Storytelling

Educational storytelling leverer digitale læringsverktøy til skoleelever, studenter og ansatte i offentlig sektor.

Tilbyder:Sant & Usant

Mer info

EduCloud Kiosk

Innlogging i EduCloud Kiosk, som gir UH-brukere tilgang til ulike fellestjenester. Dette er VDI/RDP-tjenester, og EduCloud Kiosk erstatter UHAD.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Edulink - Dev

Verktøy for læring

Tilbyder:Bit for Bit AS

Mer info

eduMEET-dev

Videokonferansetjeneste based on eduMEET. eduMEET er et webRTC-basert videokonferansesystem som lar brukere dynamisk lage videokonferanserom. Den er nettleserbasert og bruker ingen installasjon av programmvare. - Fullt GDPR kompatible - Personvern i hovedfokus - Enkelt å bruke https://edumeet.org

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

eduroam portal

eduroam portal tjenesten gir tilgang til edumanage og edudbg. Edumanage brukes til oppdatering av eduroam egenskaper for den enkelte institusjon. Dette er egenskaper som geografiske lokasjoner, antall aksesspunkt, type kryptering og NAT. Edudbg er et verktøy for debugging av innloggingsproblemer. Alle som er eduroam tjenestetilbydere kan få tilgang til eduroam portal.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Efaktor DEV

Til testing av local_feide Moodle modul og auth_saml2 modul

Tilbyder:eFaktor AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Eik

Kvalitetssystem, SAAS. Benyttes av private og offentlige virksomheter for å oppfylle lovkrav til internkontroll, og å forbedre kvaliteten på interne prosesser knyttet til varer og tjenester som virksomheten

Tilbyder:Barn-Nett AS

Mer info

Eisi

Eisi er en sikker og inkluderende plattform for foreldresamarbeid. Plattformen inkluderer en digital klasseliste og skal etter hvert erstatte foreldregruppene på Facebook.

Tilbyder:Eisi AS

Mer info

Eksperter Admin

Ekspertliste med medietrening

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

eLabJournal | Oslo University

eLabJournal digital lab platform delivered to the Oslo University

Tilbyder:Bio-ITech B.V.

Mer info

eLabJournal | Oslo University | Acceptance environment

eLabJournal digital lab platform delivered to the Oslo University

Tilbyder:Bio-ITech B.V.

Mer info

Elektroniske lærebøker fra Elforlaget

Webtjeneste for elektroniske lærebøker. Bøkene er beriket og tilpasset flere nivåer.

Tilbyder:Installatørenes Service- og Opplysningskontor

Mer info

Elevkanalen / TV 2 Skole

Nyheter og fag for grunnskole, videregående skole, voksenopplæringen, høyskoler og universitet. Gir også tilgang til Elevforlaget, et verktøy som lar elever lage og gi ut sin egen bok. Tjenesten krever egen avtale med leverandør.

Tilbyder:TV 2 Skole AS

Mer info

Elevkassen

Denne tjenesten er laget for elevrådet ved Porsgrunn Videregående Skole. Den skal la elever sende inn forslag til endringer i skolen og la elever stemme over forlagene som har blitt sendt inn.

Tilbyder:Bergan Technologies AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

eMatte (gammel versjon, ikke bruk denne)

eMatte - Grunnleggende regning Med eMatte får du som lærer tilgang til et digitalt læremiddel som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at du kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. Du kan tilpasse undervisningen med utgangspunkt i enkeltelevens forutsetninger. Målet er at eleven skal få utfordringer tilpasset sitt nivå og oppleve mestring. Tilpasset opplæring på en effektiv måte I eMatte får du en fullstendig oversikt over dine klasser og elever, og det legges til rette for tilpasset opplæring på en effektiv måte. Du velger og tilpasser ut ifra et bredt utvalg oppgaver. Oppgavesettene er tilgjengelig på tre ulike nivåer, slik at elevene kan få tildelt regneoppgaver tilpasset sitt nivå. Samtidig som elevene løser oppgaver, kan du få dypere innsikt i prosessen deres og følge med på progresjonen. eMatte guider eleven videre i tenkningen eMatte er utviklet for elever og lærere fra 5. til 7. trinn. Via en nettside med pålogging løser elevene regneoppgaver i en stegvis prosess. Underveis får eleven pedagogisk støtte og veiledning i hvordan de kan komme videre i utregningen. Ved innlogging får eleven oversikt over sine tildelte oppgaver, og vil her kunne følge en progresjonsbar. Denne baren viser hvilke oppgavehefter som er påbegynt eller fullført, og hvilke som eleven ikke har startet med ennå. I en tilhørende delingsplattform kan læreren dele sine beste matteoppgaver med andre. Det blir enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene, noe som vil frigi tid til oppfølging av elever.

Tilbyder:Kommuneforlaget AS

Mer info

Emner på Nett

EpN er en web-applikasjon som brukes som et verktøy i studieplanleggingsprosessen.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Emner på Nett administrasjon

Administrasjon av tilganger og oppsett av Emner På Nett

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Emnr

EMNR skal hjelpe studenter med å velge emner. Brukere har tilgang til relevant objektiv informasjon som snittkarakter og ståprosent, men i tillegg også subjektive anmeldelser av emner laget av andre studenter.

Tilbyder:Studentmediene i Trondheim

Helt eller delvis gratis

Mer info

Emweb

Emweb er et verktøy utviklet for utdanningsinstitusjoner innen universitets- og høgskolesektoren. Emweb gir deg full kontroll og oversikt over utvikling av emnebeskrivelser, studieplanlegging, emneplanlegging og tilgjengelige ressurser.

Tilbyder:Ginntech AS

Mer info

Energinet EOS

Energinet er et administrasjonssystem for energi-, avfalls- og miljøledelse. Sertifisert iht ISO 50001:2018 standard for Energioppfølgningssystem.

Tilbyder:Cebyc AS

Mer info

Engagelab UiO

Implementert av forskningsprosjektet 3C - Samskaping av fremtidens byer. Framtidsbilder er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Universitetet i Oslo, NTNU, NILU, Prio og Norconsult, og finanisert av Norges forskningsråd.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Enki

Enki er et engasjerende og sosialt læringsspill for trinn 4-7. Enki inneholder tusenvis av oppgaver basert på kompetansemål innen matematikk, engelsk og naturfag. I tillegg til læringsspillet får læreren tilgang til et kraftig verktøy. Med dette verktøyet kan lærer følge med på all aktivitet i spillet, og vurdere fremgangen til enkeltelever eller for hele klassen.

Tilbyder:Asio AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Equatio

Equatio lar deg lage ligninger, formler og mer digitalt. Bidrar til å gjøre matte- og STEM-timer mer tilgjengelige og engasjerende for alle elever.

Tilbyder:Lingit AS

Mer info

eValg HiMolde

eValg for Høgskolen i Molde

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg HVL

eValg for Høgskulen på Vestlandet

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg Høgskolen i Innlandet

eValg for Høgskolen i Innlandet

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg NHH

eValg for NHH

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg NMBU

Tjeneste for elektroniske valg ved NMBU.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg UiB

eValg for Universitetet i Bergen

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg UiT

eValg for UiT Norges arktiske universitet.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg USN

eValg for Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

eValg ved UiS

Denne tjenesten brukes for gjennomføring av elektroniske valg ved Universitetet i Stavanger.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Ex Libris søkeportal og lenketjenester

Søkeportal og lenketjenester for tilgang til e-tidsskrifter, e-bøker, tidsskriftartikler og andre elektroniske og digitale ressurser for forskning og utdanning.

Tilbyder:Ex Libris GmbH

Mer info

Explore Smart Øving

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Facilit-FDVU

Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom. Facilit er et av de ledende selskapene i Norge innenfor FDVU. Løsningene er til for alle som eier/drifter eiendom i større skala; så som kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsforvaltere. For mer info: facilit.com

Tilbyder:Facility Management AS

Mer info

Fagfilm

Et filmbibliotek for faget utdanningsvalg i ungdomsskolen Tjenesten er tenkt brukt for ungdomsskoler og videregående skoler

Tilbyder:Pareto Film

Mer info

Fagpersonweb

Gir tilgang til FagpersonWeb, en applikasjon som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Fagpersonweb for UiO

Frammøteregistrering for aktiviteter knyttet til undervisning

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Fargeskyen

Fargeskyen er et interaktivt, tverrfaglig sky-basert verktøy beregnet for mellomtrinnet. Fargeskyen inneholder tverrfaglige kurs med utgangspunkt i forskjellige land. I hvert kurs presenteres unge Fargespillere som forteller om hvem de er og hvor de kommer fra. Elevene blir kjent med landene og noen av aktørene fra Fargespill gjennom artikler, sanger, videoer, bilder og quizzer. I tillegg kan elevene lage egne versjoner av sanger og musikk fra ulike land i Fargeskyens studio-verktøy.

Tilbyder:oiid AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Fax

Nasjonal tjeneste for sending og mottak av fax.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

FEIDE-SSO

This service will provide an easy way for the FEIDE authenticated users to access services provided by the participating organizations. The access portal service is operated by Åsnes kommune. And is mainly a service for the Åsnes kommune.

Tilbyder:Åsnes kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide hotell

Feide hotell driftet av UiT Norges arktiske universitet. Merk: vi tar ikke lenger i mot nye kunder til vårt Feide hotell.

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Feidehotell

LDAP-infrastruktur for Feide brukerkatalog.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

FEIDE innlogging til Virksomhetsplattformen

Denne tjenesten tilbyr FEIDE innlogging til DIFI Virksomhetsplattformen

Tilbyder:eFaktor AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide login

Tilbyder:MotivationZ UB

Helt eller delvis gratis

Mer info

Feide Mediasite krus.no

Feide for pålogging til Mediasite

Tilbyder:Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Mer info

Feide Prod

Innlogging til Norse (norsemeasure.no) med Feide.

Tilbyder:Norse Feedback AS

Mer info

Feide på WiFi

Feide autentisering for bruk til trådløsnett FauskeKommune

Tilbyder:Fauske kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

FileSender

System for sikker utveksling av store filer(datasett)

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Filmkonsulentene

Innlogging til filmbaserte læringsressurser for videregående skole.

Tilbyder:eFaktor AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Filmrommet

Filmrommet er Norges største filmtjeneste for skoler. I tillegg til skoler benyttes tjenesten av bibliotek og andre offentlige institusjoner. Ansvarlig distributør for Filmrommet er Norgesfilm AS. Tjenesten inneholder filmer fra norsk og internasjonal filmarv.

Tilbyder:Norgesfilm AS

Mer info

FINT

Tjenester fra FINT

Tilbyder:Rogaland fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

FirstAgenda Prepare

Meeting preparation using FirstAgenda Prepare

Tilbyder:FirstAgenda A/S

Mer info

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal er en felles innlogingsløsning for Fagbokforlaget, Akademika og Pedlex. Ta kontakt på digitalt@fagbokforlaget.no for mer informasjon om produkter og tilgang.

Tilbyder:Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

Mer info

Forskningstjenester

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

FotoWare

FotoWare mediebank hjelper organisasjoner å organisere, samhandle, publisere og gjenbruke bilder, video og andre mediefiler.

Tilbyder:Fotoware AS

Mer info

Fritidskortet i Modum Kommune

"Alle I aktivitet" er et verktøy som brukes for å oppnå: 1. Få ungdom til å sosialisere seg - drive fysisk aktivitet sammen med andre. 2. Kunne støtte vanskeligstilt ungdom økonomisk til å sosialisere seg.

Tilbyder:Novare AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Fronter

Fronter er en læringsplattform som brukes av millioner av lærere og elever ved tusenvis av læreinstitusjoner rundt om i verden. Plattformen består av rundt 100 lett forståelige nettbaserte verktøy. Tjenesten krever egen kontrakt mellom Fronter og utdanningsstedet.

Tilbyder:itslearning AS

Mer info

FVO-database ved MH, NTNU

FVO-database for Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU

Tilbyder:NTNU

Mer info

GAN Aschehoug Digital

GAN Aschehoug sin digital plattform

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gjestetjenesten (GREG)

Tjeneste for å få registrert personopplysninger om gjester som skal ha tilganger på universitetet. Teknisk navn GREG.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Gleding

Lærings - og informasjonsplattform for barne- og ungdomsskoler. Elever skal kunne finne læringsstoff, kalender og levere oppgaver. Foresatte skal kunne ta en aktiv del av gleding-pensumet og finne aktuell informasjon for gjeldende barn. Lærere bruker plattformen som en kommunikasjonskanal mot både foresatte og elever.

Tilbyder:Gleding

Mer info

Goobi Viewer

Beskrivelse Goobi Viewer Samla Visnings og søke-tjeneste for SAMLA-prosjektet. Tjenesten er åpen tilgjengelig for alle, men tilgang til begrenset material krever innlogging og tillatelse. Tjenesten gjør det mulig å søke i det digitaliserte materialet i forbindelse med Samla-prosjektet.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Goobi Workflow

Beskrivelse Goobi Workflow Samla Massedigitaliseringstjeneste som brukes i forbindelse med SAMLA-prosjektet. Tjenesten brukes til å utføre arbeidssteg i digitaliseringsprosessen. Arbeidsstegene inkluderer, bildekontroll, registrering av metadata, automatisk transkribering og eksport av material til Goobi Viewer. Goobi Workflow benyttes kun av prosjektmedarbeider i SAMLA.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Google Apps Feidepålogging for Ringerike kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Google Apps for Ringerike kommune

Tilbyder:Ringerike kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Graduateland Gateway

Graduateland Gateway er en plug'n'play karriereportal for universiteter som implementeres på deres intranett.

Tilbyder:Graduateland A/S

Mer info

Grunnleggende begrepstest

Grunnleggende begrepstest måler elevens kunnskap om 33 viktige begreper innen 11 kategorier: farge, form, stilling, plass, retning, hele/del av hele, antall, helt lik/delvis lik, størrelse, mønster og symbol. Dette er derfor kartleggingsverktøyet for begreper viktige i all læring, ikke minst i begynneropplæringen. Dette er begreper som også er avgjørende for utvikling av læringsstrategier og algoritmisk tenkning.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

G Suite for Universitetet i Oslo

G Suite for Universitetet i Oslo

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Gullhoj Online

Salg av digitale undervisningsmaterialer

Tilbyder:Gullhøj

Mer info

Gyldendal Norsk Forlag

Digitale produkter for grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Tilbyr blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Bok og Skolestudio. For å få tilgang til læremidlene, ta kontakt med Gyldendal på support@gyldendal.no.

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

H5P.com

H5P.com er en tjeneste for å bruke H5P uten å sette opp og drifte egen nettløsning for H5P.

Tilbyder:Joubel AS

Mer info

HR portal

Informasjon om Personal og Ledelse

Tilbyder:Compendia AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Hugin og Munin

Tjenesten er et heldigitalt læremiddel, Hugin og Munin, i norskfaget. Læremiddelet er utviklet for elever som følger læreplanen for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring (NOR09-04). Det dekker Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram og Vg1-Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Læremiddelet bygger på flerspråklig pedagogikk og didaktikk, sjangerlære, samarbeidslæring, sosiokulturell læringsteori og er ment til å brukes i klasserommet, hvor elevene får utvikle faglige og språklige ferdigheter i interaksjon med hverandre. Læremiddelet tilbyr språkstøtte på 10-11 språk. Læremiddelet vil bli utviklet til å dekke flere fag, nivåer og utdanningsprogram.

Tilbyder:Magisk Kunnskap AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Hypernet-portal (neted)

En helhetlig portal med inngang til ulike tjenester som benyttes i utdanningssammenheng.

Tilbyder:IST AS

Mer info

IAM RapidIdentity Portal

IAM RapidIdentity Portal

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

iBok

Kjøp og selg brukte bøker. Norges største markedsplass for kjøp og salg av brukt pensum.

Tilbyder:Studentmediene i Trondheim

Helt eller delvis gratis

Mer info

Idunn

Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 40 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til.

Tilbyder:Universitetsforlaget AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

IKO spørreundersøkelse

Innsamling av data fra spørreundersøkelse knyttet til IKO prosjektet.

Tilbyder:Conexus AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

IKT-Stack

Selvbetjeningstjeneste for virtuelle maskiner i OpenStack ved Institutt for IKT ved Universitetet i Agder.

Tilbyder:Universitetet i Agder

Helt eller delvis gratis

Mer info

iLOQ UiO

iLOQ er ein lås som brukar mobilen som nøkkel, for kontordører. Du kan aktivere døra di på https://iloq.uio.no.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

iMAL-lesing

Programmet er basert på en pedagogisk metode. Programmet genererer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, slik at læringseffekten øker.

Tilbyder:iMAL Norge AS

Mer info

InAcademia

InAcademia validerer den akademiske tilknytningen som er tildelt brukere av hjemmeinstitusjoner. Denne dataen leveres i pseudonymisert form til registrerte tjenester som ber om det.

Tilbyder:GEANT Association

Helt eller delvis gratis

Mer info

Infoskjermen

Infoskjermen gir deg en digital oppslagstavle i form av skjermer som viser aktuell informasjon, nyheter, eller andre typer innhold. Med Infoskjermen får du et smart, digitalt verktøy som enkelt lar deg organisere og vise innhold på disse skjermene.

Tilbyder:Favo AS

Mer info

Innlogging i Vikarsystemet for skoleansatte i Bærum

Kall inn dine egne tilkallingsvikarer ved et tastetrykk. Legg inn vikarbehov i portalen og send automatisert oppringing til dine egne utvalgte tilkallingsvikarer, som svarer ved å logge seg inn i Vikarsystemet. Første vikar som svarer, får timen.

Tilbyder:Vikarsystemet Borgen-Veland

Mer info

Innloggingstjeneste for administrative websystemer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Innloggingstjeneste for diverse administrative systemer ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Systemene inkluderer blant annet Timepl@n, MCQ/FVO database, PBL på nett.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Inspera Assessment

En skybasert prøve og eksamensløsning for skoler og universiteter. Lag og gjennomfør inspirerende prøver, og analyser resultatene for å hjelpe kandidaten til å lære mer.

Tilbyder:Inspera AS

Mer info

Intark API Manager

Intark API Manager (Gravitee) er en open source plattform for å administrere og bruke dine API. Tjenesten er en komponent i IntArk-plattformen. Det settes opp sentralt og driftes av de som forvalter Datadelingsplattformen (UH: IntArk)

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

IOP Publishing - IOPscience

IOP Publishing's portefølje inkluderer mer enn 85 tidsskrifter, hvorav omtrent halvparten er publisert i fellesskap med eller på vegne av partnersamfunn og forskningsorganisasjoner. Vår publiseringsportefølje gjenspeiler veksten av vitenskapelig forskning og anvendelse innen vitenskapelige sentrale felt, samtidig som vi anerkjenner den stadig tverrfaglige natur av vitenskapelig forskning. IOP ebooks ™ -samlingen samler innovativ digital publisering med ledende forfattere fra fysiske fag. Vårt oppdrag er å tilby en overbevisende plattform for forfatterenes arbeid, å høre deres stemmer og å fremme kunnskap og læring. Som samfunnsutgiver er vi i stand til å tilby en personlig service av høy kvalitet til forfattere og levere innvirkning og synlighet i det globale vitenskapelige samfunnet.

Tilbyder:IOP Publishing

Helt eller delvis gratis

Mer info

iSkole

Skoleadministrativt program for alle ansatte, elever og deres foreldre.

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

iSkole Nordland

Skoleadministrativt program

Tilbyder:Barman Hanssen AS

Mer info

IST Foresatt/oppvekstportal

Søknadportal for plass til barnehage, SFO/AKS

Tilbyder:IST AS

Mer info

IST Fravær og vurdering -SkoleArena IEA

IST Fravær er en applikasjon som gir mulighet for at lærere kan registrere og administrere fravær på sine elever. Elevene og de foresatte får oversikt over registrert fravær samt mulighet til å legge inn fraværsmeldinger. Tidligere kalt SkoleArena IEA- IST Education Arena

Tilbyder:IST AS

Mer info

IST rom og ressurs for universiteter og høgskoler

Rom og ressurs for universiteter og høgskoler er et rombookingssystem som er koblet til timeplanleggingsprogrammet Untis. Dette kan brukes til å vise timeplaner på web samt at man kan gjøre tilleggsbestillinger på ledige rom og andre ressurser som skolen har.

Tilbyder:IST AS

Mer info

itslearning

itslearning er en læringplattform laget for lærerne, elever og foreldre. Vi tilrettelegger for uendelige muligheter for å lage engasjerende undervisning både i klasserommet og på nett. Tjenesten krever egen avtale mellom itslearning og utdanningsstedet.

Tilbyder:itslearning AS

Mer info

Jenkins

Jenkins CI

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Jobbadmin (Jobbnorge.no)

Jobbnorges nettbaserte rekrutteringsverktøy Jobbadmin forenkler hverdagen for arbeidsgivere som skal ansette. Jobbadmin lar arbeidsgivere publisere stillingsannonser på et stort utvalg annonseringskanaler i tillegg til egne hjemmesider samt håndtere og behandle innkommende søknader og kommunisere med jobbsøkere på en effektiv og enkel måte. Systemet tilbyr en fullstendig søknadsbehandlingsprosess med gode automatiserte rutiner, med omfattende personlighets-, evne-og ferdighetstester i tillegg til screening av innkommende søkermasse. Jobbadmin effektiviserer og kvalitetssikrer rekrutteringsprosessen, og bidrar til en treffsikker utvelgelse av kandidater.

Tilbyder:Jobbnorge as

Mer info

JoinMe Social

JoinMe er en sosial app som lar universiteter, høyskoler, lag og foreninger legge tilrette for at medlemmer kan møtes og finne på ting sammen. Med FEIDE innlogging sikrer deltagende skoler at arrangementene ikke er åpne for andre enn egne medlemmer og grupper.

Tilbyder:JOINME SOCIAL AS

Mer info

Juridika

På Juridika finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter, fagbøker og ajourførte lovkommentarer – tilgjengelig på ett sted

Tilbyder:Universitetsforlaget AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kaptein Morf Multiplayer

Kaptein Morf flerspillerutgave, der elevene kan spille mot hverandre, eller i hybridmodus mot lærer.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Kart i skolen

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Deler av nettstedet benytter FEIDE-innlogging. Du kan benytte FEIDE på Kartquiz-modulen. En annen del av nettstedet som benytter FEIDE er Barnetråkk. Dette er et undervisningsopplegg der elevene registrerer sine skoleveier og steder de benytter i samarbeid med planlegger i kommunen.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er en tjeneste utviklet for å bistå lærere i kartlegging av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Den som kartlegger bør ha kompetanse i norsk som andrespråk. Skoleeier må signere databehandleravtalen med Utdanningsdirektoratet før skolen kan benytte verktøyet. Les mer på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartleggingsverktoy-i-grunnleggende-norsk/

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Mer info

KI-portal Agder

KI-portal til bruk i videregående skoler i Agder og Fagskolen i Agder

Tilbyder:Agder fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kikora

Kikora er et ledende, heldigitalt læremiddel i matematikk, for elever i grunnskole og videregående. Vi har vært en leverandør av læring til skole-Norge i 15 år, og i dag brukes Kikora av halve skole-Norge! I Kikora er vi opptatt av å bruke teknologi til å fremheve god pedagogikk. Vi ønsker å være mer enn strøm på skjerm. Vår unike mattemotor gir elevene tilbakemeldinger på alle utregningssteg - ikke bare sluttsvaret. Læreren får full oversikt over elevenes arbeid i sine rapporter; alle utregninger, tid brukt, og hvilken tilbakemelding eleven har fått fra mattemotoren. Dette er vi unike på i Norge! I tillegg har Kikora en visuell tilnærming, inspirert av nyere forskning på området, men også Singapore-tilnærmingen. Digitale konkreter gir elever en bedre forståelse av matematikk. Tilgang krever egen avtale med leverandør.

Tilbyder:Kikora AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Klassekartgenerator

Klassekartgeneratoren lar lærere opprette klassekart ved å legge inn vilkårene deres, for eksempel hvem som må sitte foran, hvem som ikke skal sitte sammen, hvem som bør sitte sammen, mm. Appen plasserer så elevene basert på ønskene. Det fjerner utfordringen med å få alt til å passe sammen når man lager et manuelt klassekart. Appen er til bruk for lærere i skolen.

Tilbyder:Magnus Heide AS

Mer info

Klassetrivsel - Folldal

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel - Guardian pilotering

Tjeneste til pilotering med Oslo kommune

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel - Luster

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel - Ryenberget skole

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel - Vardø

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel Norge

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel Norge (med utvidet gruppe API)

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel Norge (utvidet gruppe API og guardian API)

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Klassetrivsel Oslo Test (med Guardian API)

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tilbyder:Skolevisioner ApS

Mer info

Kor Arti'

Norsk kulturskoleråd har sammen med Arego digitalisert store deler av Kor Arti'-repertoaret. I en egen applikasjon, kan elev eller lærer synge med til interaktive noter og tekster under innlæringen av sangen. Her kan de også styre avspillingen samt volumet på den innpilte melodistemmen. Sangutvalget i den digitale versjonen vokser hvert år med flere sanger fra repertoaret samt nye sanger som ikke har vært utgitt i Kor Arti' før.

Tilbyder:Norsk kulturskoleråd

Mer info

Korpussøkesystemet Glossa og Tekstlaboratoriets andre tjenester

Glossa er et system for søk i enspråklige eller flerspråklige tekst- eller talespråkskorpus via et grafisk, brukervennlig grensesnitt. For talespråkskorpus kan søkeresultatene være koblet til lyd- og videoklipp, kart som viser den geografiske spredningen av talerne og funksjonalitet for lydanalyse.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i faget «Mat og helse» i grunnskolen, undervisning for helsefag på videregående og ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring, ernæringsveiledning og for alle som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold.

Tilbyder:Helsedirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kostholdsplanleggeren - Test

Kostholdsplanleggeren er et gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer. Brukerne logger inn med Feide for å kunne lagre og endre ukesmenyer.

Tilbyder:Helsedirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

KPAS

KPAS er kompetanse.udir.no sitt administrative system. Tjenesten brukes for å hente ut statistikk.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

kriseportalen.no

Markedets fremste verktøy for krisehåndtering i barnehage og skole

Tilbyder:Personalomsorg AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Kundeportal

Portal for administrering av LTI og integrasjoner.

Tilbyder:Shibesoft AS

Mer info

KunnskapsCIM-UiT

System for beredskapshåndtering

Tilbyder:F24 Nordics AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon

Lagring av elektronisk underlagsmateriale for vitenskapelig publikasjon som et tiltak for å forebygge uredelighet i forskningen

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Langtvekkistan.com

Langtvekkistan.com er en spennende og inspirerende materialkilde og et undervisningstilbud for skoler som ønsker å fokusere på FN's Bærekraftsmål. Innholdet er basert på førstehåndsopplevelser til jordomseilerparet "Amanda Sailing", som består av antropologen Linn Charlotte Klund og samfunnsfaglæreren Paul Lübbe. På sine reiser har de opplevd de utroligste eventyr, men likefremt blitt tidsvitner til de omfattende problemene det globale samfunnet står ovenfor i dag. Tilbake i Norge jobber de som foredragsholdere og har utviklet Langtvekkistan.com – en nettside som knytter opplevelsene deres opp mot FN's Bærekraftsmål, med fundament i den norske læreplanen.

Tilbyder:Wicked Horizon AS

Mer info

Leap Learning

Leap Learning (tidligere Bokstavkongen) har utviklet over 200 apper for grunnleggende lese- og skriveferdigheter, matematikk og logikk og begreper. Disse er tilgjengelige som webapper (HTML 5) og kan kjøres på alle nyere enheter (som iPad, iPhone, PC, Mac, Chromebook og Android-nettbrett og -telefoner). Foreløpig er webappene tilgjengelige på norsk og engelsk, men de vil komme på flere språk, blant annet spansk, fransk, portugisisk, swahili og somali. Leap Learning har også "vanlige" Android- og iOS-apper, og disse er allerede i bruk på over 200 norske skoler.

Tilbyder:Leap Learning

Mer info

Leap Learning

Leap Learning (tidligere Bokstavkongen) har utviklet over 200 apper for grunnleggende lese- og skriveferdigheter, matematikk og logikk og begreper. Disse er tilgjengelige som webapper (HTML 5) og kan kjøres på alle nyere enheter (som iPad, iPhone, PC, Mac, Chromebook og Android-nettbrett og -telefoner). Foreløpig er webappene tilgjengelige på norsk og engelsk, men de vil komme på flere språk, blant annet spansk, fransk, portugisisk, swahili og somali. Leap Learning har også "vanlige" Android- og iOS-apper, og disse er allerede i bruk på over 200 norske skoler.

Tilbyder:Leap Learning

Mer info

Learnesy SSO

Learnesy er et nettbasert verktøy for å lære Excel og dataanalyse.

Tilbyder:Learnesy AB

Helt eller delvis gratis

Mer info

Learning-ID

Learning-ID er en påloggingstjeneste for pålogging til kursapplikasjonen Edstep.no og den spillbaserte applikasjonen Gamilab.no. Databehandleravtale finnes på https://learning-id.com/wp-content/uploads/2018/06/Learning-ID-databehandleravtale-med-GDPR.pdf

Tilbyder:Cerpus Technology AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lekserapportering

App for elevers egenrapportert tid brukt på lekser

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Leselos

Web-basert observasjonsverktøy som støtter elevenes leseutvikling. Verktøyet følger elevene i alle trinn og i alle fag. Tilgang til den digitale versjonen av Leselos kan bestilles via Lesesenterets nettsted - www.lesesenteret.no. Den digitale versjonen er en betalingstjeneste der man kan benytte FEIDE-pålogging.

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Lesepakka

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvelser som brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Møt elevene på deres nivå. Et nyttig verktøy for leseopplæring.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Lesetid.no

En tjeneste for grunnskolen (primært 1-7) som tar sikte på å lage gode leseopplevelser for elevene, og en oversikt over elevenes lesenivå for lærerne.

Tilbyder:Henriksen Læring

Helt eller delvis gratis

Mer info

Lesetreet

Lesetreet, lese- og skrivedrill, er et pedagogisk dataprogram som hjelper den enkelte med å øve inn den ortografiske avkodingen av ordene og rettskriving. Ortografisk avkoding vil si at en tar utgangspunkt i hele ordet og avkoder ordet direkte (helordslesing). Lesetreet, grunnleggende norsk, er et pedagogisk dataprogram rettet mot innlæring av ord og begreper, samt enkel grammatikk. Fokus i første omgang er innlæring av substantiv og verb innen ulike temaer, som mennesker, dyr, bolig, mat, i alt 39 temaer. Ordene følges av bilde og tale.

Tilbyder:GENELY AS

Mer info

Lexplore

Lexplore støtter skoler og kommuner i det systematiske arbeidet med lesing, for å utvikle hver enkelt elev sine leseferdigheter. Forskningsbasert, objektiv og rask kartlegging ved hjelp av AI og eyetracking gir valide resultater som så lastes inn i en portal som gir deg innsikt i lesingen på ulike nivåer som kommune, skole, klasse og for enkeltelever. Lærerne får støtte i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter gjennom innsikt fra kartleggingen, til oversikt over alt elevene leser i fysiske og digitale bøker, samt innholdsrike lærerveiledninger som støtter det kollegiale og tverrfaglige arbeidet med lesing. Elevene kan logge lesingen i fysiske bøker, eller velge mellom 1600 digitale bøker i e-biblioteket. Quiz, lesevenner og lesepoeng motiverer elevene til å lese mye og ofte, og mange av bøkene har også lydstøtte. Svar på quiz, del med lesevenner, samle lesepoeng, les med og uten lyd, ta opp og hør din egen lesestemme, automatisk leselogg.

Tilbyder:Lexplore AS

Mer info

Lingit

Avansert lese- og skrivestøtte for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker med Lingdys og Textpilot Pluss. Generell lese- og skrivestøtte for alle elever med Textpilot Skole eller i lese- og skriveopplæringen med Lingit STL+.

Tilbyder:Lingit AS

Mer info

Lingu

Digital norskopplæring for voksne innvandrere.

Tilbyder:Lingu AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

login.met.no

Login.met.no har som mål å være en helhetlig innloggings- og autentiseringsløsning for Meteorologisk instituttet og instituttets tjenester.

Tilbyder:Meteorologisk institutt

Helt eller delvis gratis

Mer info

Logos

Logos er et verktøy til kartlegging av lesevansker og utredning av dysleksi.

Tilbyder:Logometrica AS

Mer info

Loops

Loops brukes i både skoler og bedrifter. I Loops kan du forvandle det pedagogiske innholdet ditt til en digital opplevelse av høy kvalitet. Tankekartstrukturen gir muligheten til å lage den pedagogiske prosessen, med innholdet du trenger, som er best for konteksten du er i. Loopen du bygger selv vil være en blanding av dine egne tekster, videoer og oppgaver sammen med innhold du velger å koble til loopen, alt sortert i de 10 aktivitetene i Loops hvor du kan kommunisere på forskjellige måter med elevene dine. Studentene vil få god oversikt over området de jobber med, takk til tankekartstrukturen, men også en vei å følge. Læringsopplevelsen vil være allsidig ettersom studentene kan se på videoer, lese tekster og lære av nettsteder og spørrekonkurranser. Enten sammen eller alene i loopen. I Loops kommuniserer studentene alltid slik de foretrekker. De kan svare på et spørsmål ved å skrive en tekst selvfølgelig, men også enkelt spille inn en film eller en lydfil direkte i systemet, legge ut et bilde, legge til en lenke eller legge ved et dokument. Som lærer kan du se alle elevenes svar i et lærerpanel der du kan gi tilbakemelding, krysse av for en oppgave og kommunisere gjennom hele læringsprosessen. Loops fungerer utmerket som et verktøy i klasserommet, men også for fjernundervisning. For å instruere eksterne studenter kan du dele skjermen i et online møte, men også samhandle med studenter i produktet mellom anledninger når du møtes.

Tilbyder:SKOOLER AS

Mer info

Ludenso Create

Tilbyder:Ludenso AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Læringslyst

Feidepåogging til Regional kompetanseportal, Læringslyst, for ansatte i skolesktoren til kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Tilbyder:Elverum kommune

Mer info

Lær å synge

Dette er en nettressurs for nybegynnerelever i alderen 9-11 år, en gullalder for læring. Den skal fremme sangglede, fremelske rytmeglede og barnas artistiske evner. Lære uanstrengt stemmebruk, lære et relevant repertoar, øve opp gehør, og grunnleggende musikkteori.

Tilbyder:Almater Forlag AS

Mer info

M+

M+ er en webbasert app for å skreddersy spill, oppgaver, aktiviteter og konkretiseringsmateriell i matematikk. Alt skrives så ut på papir.

Tilbyder:Mpluss IT

Mer info

MAKE NTNU

Nettsida til studentorganisasjonen MAKE NTNU, som tilbyr bl.a. reservering av utstyr på Makerverkstedet (tilhørende Realfagbiblioteket) for alle studenter og ansatte ved NTNU, i tillegg til artikler og arrangementer, og internsider for medlemmene av MAKE NTNU.

Tilbyder:MAKE NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Malimo

Leverandør av undervisningsmateriell.

Tilbyder:Malimo AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Malwareanalyse

Malwareanalyse

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Manabua

Digital læringsressurs som gir elevene like muligheter. Lettvint læring med Manabua gir alle elever like muligheter til å kunne nå målene i læreplanen. Det kan være vanskelig å forstå fagbegreper. Det kan skyldes lære- eller språkvansker, eller bare at fagstoffet er vanskelig å forstå. Manabua setter fart på elevenes fagopplæring ved å forklare sentrale begreper og nøkkelord på en begripelig måte, og på flere språk - også perfekt for inkluderende forberedelser. Tilpasset LK20 på 5.-10. trinn.

Tilbyder:ILT NORGE AS

Mer info

matematikk.org

matematikk.org er et nettsted som tilbyr spill, oppgaver, undervisningsopplegg, lynkurs samt mye mer. Vi ønsker å være et inspirasjonssenter for matematikklærere, vertkøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever samt et opplysningssenter for foresatte med barn i skolen. Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

MatNat-Discourse UiO

Lokale Discourse-forum på UiO for diskusjoner på MatNat. Levert av Astro!

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

MatteMestern.no

MatteMestern bygger på individualisering og er helt adaptiv. Ut fra elevenes nivå tilpasses oppgavene individuelt, slik at hver elev utfordres og får en bred og fordypet kunnskap om matematikk. ✓ Digital matematikk for hele grunnskolen ✓ Utformet i henhold til den norske læreplanen ✓ Adaptiv trening utfordrer elevene individuelt på eget kunnskapsnivå ✓ Over to millioner oppgaver og to tusen videoleksjoner ✓ Statistikk så du kan følge elevenes læring

Tilbyder:EduLab ApS

Mer info

matteoppgave.no

matteoppgave.no tilbyr verktøy for å lage oppgavesett med forhåndsdefinerte svaralternativ og løsningsforslag. Søk blant hundrevis av matteoppgaver og velg de du ønsker til ditt oppgavesett.

Tilbyder:Nalum IKT

Helt eller delvis gratis

Mer info

Maximum Smart Øving

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Høgskolen i Harstad

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Harstad

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Mediasite Høgskolen i Innlandet - Hedmark

Mediasite tjenesten for Høgskolen i Innlandet - Hedmark

Tilbyder:Høgskolen i Innlandet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite NTNU

Mediasite er et komplett system for forelesningsopptak med, i utgangspunktet, video med synkroniserte slides. Systemet er bygget opp av dedikerte opptaksenheter sammen med en infrastruktur på serversiden som sørger for at man får distribuert de opptakene man gjør.Distribusjon kan gjøres til de fleste plattformer; windows, OSX, Linux, iOS,Android og Blackberry.

Tilbyder:NTNU

Mer info

Mediasite Samisk høgskole

Mediasite Samisk høgskole

Tilbyder:Sámi allaskuvla – Samisk høgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mediasite Universitetet i Bergen

Mediasite tjenesten for Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Mediasite Universitetet i Stavanger

Mediasite tjenesten for Universitetet i Stavanger

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Mer info

Meldeboka for Trondheim

System hvor lærere ved skolene i Trondheim kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Memex @OsloMet

Wiki ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Mer info

Metacenter administration system

System for administrasjon av prosjekter som Sigma2 koordinerer.

Tilbyder:Sigma2 AS

Mer info

Microsoft Office 365 Feidepålogging for Troms Fylkeskommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere i Troms fylkeskommune

Tilbyder:Troms og Finnmark fylkeskommune

Mer info

Midlertidig API manager HiØ

Midlertidig tilgang til HiØ sin API manager, fra USIT.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Miljølære

Miljolare.no inneholder læringsaktiviteter innenfor utdanning for bærekraftig utvikling. Aktivitetene kan gjennomføres i skolens nærområder, og resultater fra aktivitetene registreres på miljolare.no. Observasjonene deles og kan sammenlignes. Miljolare.no er også hjem for den årlige Forskningskampanjen.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Mimir for Høgskulen i Volda

Skybasert Mediehåndteringssystem for medieproduksjon.

Tilbyder:Mjoll AS

Mer info

MinElev

Administrasjonsgrensesnitt for lærere i den videregående skolen. F.eks. varselbrev, elevsamtaler og YFF-utplassering

Tilbyder:Vestfold og Telemark fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Minestudier

Få timeplan, beskjeder og nyttige tjenester samlet på ett sted.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Mitt UiB

Mitt UiB sin Canvas

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Moava

Feidepålogging via Moava brukes for innlogging til: * Moava internkontroll oppvekst (Moava IKO), tidligere 1310.no Moava internkontroll oppvekst gir oversikt og hjelper med å dokumentere at kommunen oppfyller kravene i barnehage- og opplæringslov og gjør arbeidet med dette enklere og mer oversiktlig for enhetsledere og kommuneledelse. * Skolehjemmesider Moava er ledende leverandør av hjemmesider til skoler og barnehager. Enkelt å komme i gang og lett å bruke. Ressurssamling på www.moava.org er åpen og gratis og krever ingen innlogging.

Tilbyder:Moava AS

Mer info

Mobilskole

Toveis SMS-tjeneste for skole og barnehage.

Tilbyder:Mobilskole AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Modus

Modus er et heldekkende digitalt læremiddel for videregående skole fra Aschehoug. Lisenser kan kjøpes i vår nettbutikk (skole.aschehoug.no) eller ved å ta kontakt på modus@aschehoug.no eller 22 40 04 55

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Mer info

Multi Smart Øving

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Munin Samfunnsfag

Digitalt læreverk i samfunnsfag for 5-10. trinn

Tilbyder:Munin Education AS

Mer info

Munkireport for NTNU IT

Munkireport er en raporteringsklient for Munki.

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Muzzy Club

MUZZY, utviklet av BBC og utvidet for skoler, er det mest populære verdensspråkkurset for nybegynnere og unge elever i verden. MUZZY er vellykket for millioner av studenter og lærere i 50 stater og 126 land. Flott for språklærer, gjør MUZZYs brukervennlige tilnærming det mulig for klasselærere eller frivillige, å introdusere et verdensspråklig program også. Muzzy Club inneholder sju språk, engelsk (britisk og amerikansk), spansk, fransk, tysk, italiensk, koreansk og kinesisk.

Tilbyder:Muzzy Learning UK Ltd

Helt eller delvis gratis

Mer info

MV-ID

MV-ID gir tilgang til Vitec MVs online-tjenester for nedlasting og bruk av webprogrammene i skoleavtaler. Skoler som abbonnerer på avtaler fra Vitec MV, kan også logge seg inn i webprogrammene fra https://www.vitec-mv.com/no/download/ via Feide, eller hente programmet IntoWords i AppStore eller som en extension i Chrome eller Edge.

Tilbyder:Vitec MV

Mer info

MyNetwork Pro Rekrutteringsverktøy

MyNetwork Pro er et brukervennlig, heldekkende og tidsbesparende rekrutteringsverktøy.

Tilbyder:Varbi AS

Mer info

Myprint for NMH

Innlogging til printløsning hos NMH for studenter og ansatte.

Tilbyder:Norges musikkhøgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Mønster Smart Øving

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Nasjonal digital læringsarena

"Nasjonal digital læringsarena" - er et fellesinitiativ fra fylkeskommunene som har til hensikt å etablere fritt tilgjengelige, fullverdige, dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring. Dette er en gratis tjeneste åpen for alle fylkeskommuner.

Tilbyder:Vestland fylkeskommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Utlevering av bibliometriske data for statistiske analyser av forskningsutgivelser, med verdensdekning og siteringer

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Nasjonalt Vitenarkiv

Nasjonalt Vitenarkiv er et tilbud til alle institusjoner for å lette arbeid med dokumentasjon, (langtids-)lagring og publisering av alle typer resultater fra institusjonenes ulike faglige aktiviteter - innen forskning, undervisning og formidling.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

NB Digitalt Bibliotek (Nasjonalbiblioteket)

Digitalt bibliotek på nett. Søketjeneste som gir brukeren tilgang til metadata og digitalt innhold fra mange medietyper. Autentisering gjennom Feide vil kunne gi feidebrukere utvidet tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale basert på åndsverksloven. Samt utvidet tilgang til materiale basert på spesifikke avtaler inngått mellom Nasjonalbiblioteket og opphavsrettsorganisasjonene. Lenke til side med personvernerklæring for tjenesten: https://www.nb.no/personvernerklaering/#soke

Tilbyder:Nasjonalbiblioteket

Helt eller delvis gratis

Mer info

Neddy

Neddy er et samlingsted for lærere, elever og gode læringsapplikasjoner. I Neddys læringsunivers er brukervennlighet i forsetet. Vi jobber tett med lærere for kontinuerlig innspill på hva som er nyttige og intuitive løsninger for lærer og elev.

Tilbyder:Neddy AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Nettskjema

Innlogging på Nettskjema.no

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Nodus Kursportal

Dokumentert sikkerhetsopplæring innenfor brannvern, sikkerhet, smittevern og mye mer.

Tilbyder:Nodus AS

Mer info

Nomp

Forbedre matematikkferdighetene dine med Nomp, samle poeng, medaljer og ha det gøy! Det er gratis! Du konkurrerer mot deg selv og samler poeng og medaljer.

Tilbyder:Selessia AB

Helt eller delvis gratis

Mer info

Norsk Vitnemåldatabase (NVB)

NVB applikasjon

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Norwegian e-infrastructure for Life Sciences (NeLS) - UiO node

Norwegian e-infrastructure for Life Sciences (NeLS) vil tillate brukere knyttet til molekylær livsvitenskap å laste opp, dele, og analysere datasett ved hjelp av en enkel webportal. E-infrastrukturen vil være integrert i Galaxy rammeverket som integrerer kraftfull analyse med visualiseringsverktøy for genomiske data. NeLS vil bruke Feide autentisering slik at mange brukere kan logge inn med deres "vanlige" brukernavn og passort. Verktøyene og dataressursene som tilbys som ELIXIR ressurser vil være integrert med NeLS løsningen.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

NoTe Norwegian Teaching AS

Påloggingstjeneste for https://kurs.note.no

Tilbyder:eFaktor AS

Mer info

Notice of attendance

NOA – notice of attendance er et system for digital oppmøteregistrering i skolen. Digitalisering frigjør verdifull tid for både foreleser og administrasjon, og gjør opprop, sirkulering av papirlister og etterarbeid overflødig. Studenten sjekker selv inn til forelesningene sine via en app, hvor studenten har sin individuelle timeplan og får oversikt over sin oppmøteprosent og sitt oppmøte og fravær presentert per emne, dato og klokkeslett. Studiestedet velger om man skal sjekke inn ved hjelp av gps koordinater, tallkode eller QR kode.

Tilbyder:NOA - notice of attendance

Mer info

NOTUR Plone autentisering

Dette er en tjeneste som gjør det mulig for alle brukere i Feide å logge inn på NOTUR sin Plone site docs.notur.no med sin Feide-ID

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

NTNU API

API for tilgang til data fra NTNU.

Tilbyder:NTNU

Mer info

NTNU Universitetsbiblioteket Tjenestenøkler

Sider for utdeling av nøkler eller kontoer til diverse tjenester som leveres via NTNU Universitetsbiblioteket

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Numetry Skole

Numetry Skole består av Matematikkspillet Numetry og Numetrys Lærerportal – et digitalt læremiddel skreddersydd for 4.–7. trinn. Forankret i læreplanen og basert på Fagfornyelsen.

Tilbyder:Eduplaytion AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Nyweb publiseringsløsning

Nyweb AS leverer publiseringsløsninger for barnehager og skoler, kalt MinBarnehage og MinSkole. I tillegg til publiseringsløsningene MinBarnehage og MinSkole, har Nyweb også integrerte funksjoner for infoskjerm, digitale skjema og en beredskapsløsning i form av 1- og 2- veis SMS kommunikasjon.

Tilbyder:Nyweb AS

Mer info

Office 365 Feidepålogging for Nesodden kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere på Nesodden kommune

Tilbyder:Nesodden kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Office 365 Feidepålogging for ORKide

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere i ORKide

Tilbyder:Sunndal kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Office 365 Feidepålogging for Setesdal

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere på Setesdal

Tilbyder:Evje og Hornnes kommune

Helt eller delvis gratis

Mer info

Office 365 Feidepålogging Fredrikstad

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere i Fredrikstad kommune

Tilbyder:Fredrikstad kommune

Mer info

oiid Education

oiid Education er et komplett, nettbasert system for musikkundervisning i Grunnskolen og inneholder artikler, musikk og applikasjoner innen alle genre. Les om instrumenter, stilarter, artister og komponister. Remiks og komponer. Lær noter. Syng med. Arbeid interaktivt med artister og orkestre på scener i alle genre. oiid Education krever ingen installasjon, da den er 100% nettbasert.

Tilbyder:oiid AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Ordnett

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Ordrik

Elektroniske ordbøker for norsk

Tilbyder:Nynodata AS

Mer info

Oria (old)

Oria er en tjeneste for enkle og avanserte søk, gjenfinning og tilgang til både elektroniske og fysiske bibliotekressurser. Oria (BIBSYS) har et enkelt brukergrensesnitt og er integrert med BIBSYS Biblioteksystem for å sende lånebestillinger og administrere egne lån.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Ortopediteknikk vg2

Ortopediteknikk vg2 er en beriket ebok (søtte for nettbrett, web og smartelefon), som dekker kompetansemålene i læreplanen kompetansemålene i læreplanen for programområdet for Fotterapi og ortopediteknikk på vg2. Læremidlet tar for seg de tre hovedområdene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse. Boken har et særlig fokus på den praktiske yrkesutøvelsen i ortopediteknikk. Du som elev skal bli kjent med ferdigheter, teknikker og materialer som brukes i faget. Den finnes som papirbok og i digital utgave. Eboken inneholder en lang rekke opplæringsvideoer og quizer til stoffet.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

OsloMet - Portal

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

OsloMet blogg

Blogg ved OsloMet

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

OsloMet for tilsatte

Intranett for tilsatte ved OsloMet

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

OsloMet Panopto

Pålogging til OsloMet sin Panopto løsning

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

OsloMet Studentportalen

Studentportalen for OsloMet

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Overgang barnehage-skole

Tjeneste for bedre kontroll over informasjon som overføres til grunnskolen fra barnehagen ved skolestart.

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

Ovttas

Tjenesten gir oversikt over samiske læremidler. Både digitale og trykte ressurser er tilgjenglige, og trykte læremidler kan lånes via tjenesten.

Tilbyder:Sámi allaskuvla – Samisk høgskole

Helt eller delvis gratis

Mer info

Panopto

Video plattform for deling og administrering av videoer til undervisning.

Tilbyder:Nord universitet

Mer info

Panopto for NLA

Panopto video, skylagring og distribusjon av video

Tilbyder:NLA Høgskolen

Mer info

Panopto test

Video plattform for deling og administrering av videoer til undervisning.

Tilbyder:Nord universitet

Mer info

Panopto video for MF

Panopto video, skylagring og distribusjon av video

Tilbyder:MF vitenskapelig høyskole

Mer info

Pathways

Pathways er en digital plattform for samarbeid, planlegging og dataregistrering. Primært er løsningen tiltenkt å bli brukt i forbindelse med opplæring av barn med autisme og/eller atferdsproblemer. Med Pathways kan teamet rundt barnet kommunisere effektivt og enkelt holde seg oppdatert på barnets progresjon. Løsningen gir tilgang til hundrevis av læringsprogrammer og stimuli-bilder som kan brukes til å lage et skreddersydd læringsopplegg for barnet

Tilbyder:Sunstone AS

Mer info

PedIT

PedIT er et LMS for skoleverket.

Tilbyder:Pedit AS

Mer info

Peergrade

Peergrade er en nettbasert platform for peer-tilbakemeldinger sesjoner for studenter og lærere

Tilbyder:Peergrade ApS

Mer info

Pendel

Anbudsstyrt vareutvalg og brukertilpasset innlogging for Pendel. Som Feide-innlogget bruker, ser du tilpasset visning av produkter og priser

Tilbyder:BS Undervisning

Helt eller delvis gratis

Mer info

Pianoklassen

Pianoklassen er et pianobasert læringsverktøy for barneskolen. I vår nettbaserte læringsportal opplever elevene mestring gjennom enkelt pianospill på en gøyal og intuitiv måte

Tilbyder:Pianoklassen AS

Mer info

Pickatale Skole

Pickatale skole er en lese- og lytte app med norske bøker særlig egnet for elever på barnetrinnet, men med oversettelser til engelsk, samt mulighet for flere andre fremmedspråk, som er egnet til lesetrening for andre språk enn norsk. Vi bidrar til å skape leseglede med innhold og funksjoner som engasjerer og vekker leselysten. I biblioteket har vi noe for alle: illustrerte bøker, kapittelbøker, faktabøker og tegneserier. Et variert og bearbeidet bibliotek med spennende skjønnlitteratur og lærerike faktatekster. -Les selv eller lytt og les med. -Bøker på bokmål, nynorsk, engelsk og ukrainsk -Quiz som øker motivasjon og viser leseforståelse -Samme bok tilgjengelig på flere lesenivå -Klikkbare områder og illustrasjoner i utvalgte bøker - Lærerportal med lesehistorikk og mulighet for tildeling av lekser/deling av bøker Tilgjengelig for iPad, Chromebook og PC. Pickatale gir tilgang til ett bredt utvalg av bøker på norsk (opptil 3000). Se Pickatale.no/skole for mer info

Tilbyder:PICKATALE AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Plandisc

Årshjulet er et planleggingsverktøy som gir deg en fullstendig oversikt over alle sykliske prosesser i organisasjonen eller institusjonen din.

Tilbyder:Plandisc Aps

Helt eller delvis gratis

Mer info

Planetpsyd Skole

Planetpsyd Skole er en portal med ekstra øvingsressurser i matematikk og programmering. Ressursen inneholder oppgaver i form av utskriftbare PDF-filer til bruk hjemme eller på skolen. Utviklet av et team med internasjonal erfaring, kombinerer Planetpsyd Skole oppgaver med ulike pedagogiske tilnærminger for å tilrettelegge for variert og effektiv læring.

Tilbyder:Studiofreya Consulting AS

Mer info

Planleggingsverktøy i opplæring på udir.no

Planleggingsverktøyet gir lærere og ansatte i skoler, og instruktører i bedrifter mulighet til å planlegge opplæring ved å knytte sitt eget innhold til de ulike delene av læreplanen. Verktøyet er en støtte til bruk av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Mer info

PocketID

Identifikasjonskort på mobil med tilhørende tjenester som fotofunksjonalitet, bibliotekkort, mobil døråpner og skyssbevis

Tilbyder:PocketID AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Polylino skole

Gjennom å lytte til bøker, øker sjansen for å bli en god leser. Å inkludere språkmelodi, uttrykk og følelse i historien gjør det lettere å ta til seg språket. Elever trenger tilgang til bøker, mange bøker, for å kunne treffe i interesse tema som fenger. Polylino skole er mye mer enn lyd. Med Polylino skole får skolen et rikt bibliotek med virkelig gode bøker med lyd, bilde og tekst på flere språk! Verktøyet er tilpasset i første omgang 1. til 2. klasse. Bøker for 3. til 4. klasse kommer. Polylino skole er tilgjengelig på nettbrett, mobil og web. Velg det som passer deg best!

Tilbyder:ILT NORGE AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

portal.Kunnskap.no

CyberBook leverer gjennom min.kunnskap.no et interaktivt læringsmiljø for elever og lærere. CyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst. Her finner du læremidler grunnskole, videregående og voksenopplæring i basisfagene og norsk for

Tilbyder:Cyberbook AS

Mer info

Portal for registreringsadministrering

Portal for behandling av ulike registreringstjenester ved Institutt for produktutvikling og materialer (IPM).

Tilbyder:NTNU

Mer info

Porten til Midtens rike

Porten til Midtens rike er et læreverk i kinesisk mandarin for ungdomstrinnet, tilrettelagt i henhold til K06 fagkode FSP5837. Verket består av tre lærebøker, en lærerressurs og en elevrettet digital komponent. Nettressursen omfatter oppgaver, søkbar ordliste og et pinyin-tastatur til bruk i oppgaveløsing. Samtlige tekster fra elevbøkene er tilgjengelige som innleste lydfiler. I tillegg foreligger opptaksmuligheter, hvor elevene kan lese inn og få avlest egen diksjon. Nettstedet utfyller og supplerer oppgaver og hjemmelekser skissert i elevbøkene.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

PrivatistWeb

PrivatistWeb gir privatistene muligheten til å melde seg opp til eksamen via Internett. Eksamensresultater kan også publiseres i denne løsningen. Privatistene kan velge mellom alle tilgjengelige eksamener i sitt fylke. Dette innebærer at de også kan velge mellomskolene som skal avholde den aktuelle eksamen. Etter at privatisten har logget seg inn første gang vil de til en hver tid kunne gå inn på www.privatistweb.no for å kontrollere status, gjøre endringer, eller melde seg opp i flere fag. Når eksamenen er betalt innen fristen, så er man oppmeldt. Enkelte fylker har også nå tilrettelagt for betaling med kort.

Tilbyder:IST AS

Mer info

Proclus

Proclus er en pedagogisk tjeneste som hjelper lærere med å gi tilbakemeldinger til elever/studenter når de har skriveoppgaver. Vi støtter også prosess orientert skriving hvor elever skriver tre utgaver av teksten. Elever får individuelt tilpassede tilbakemeldinger fra våre Pedgogiske AI verktøy.

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

Prudens (Tableau)

Prudens - Rapportverktøyet Tableau, for Sikt og andre institusjoner.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Prøveplattform

Vår prøveplattform gir lærere og skoler et verktøy for å utvikle og gjennomføre digitale interaktive prøver. Plattformen er godt egnet til å gjennomføre heldagsprøver i forkant av eksamen, men kan også brukes til større og mindre prøver gjennom året. Verktøyet gir lærere og andre ansatte på skolen muligheten til å sette opp sine egne prøver, tilordne prøver til elever og rette prøvene.

Tilbyder:Bit for Bit AS

Mer info

Public360

Felles arkiv og saksbehandling-system for høgskolen og universiteter

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Relemo

Relemo er et nettbasert program for lesetrening, som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Programmet bygger på metoden repetert lesing, som gjennom nasjonal og internasjonal forskning har dokumentert god effekt.

Tilbyder:Conexus AS

Mer info

Respons

Digitalisert skjema-system for utdanningsinstitusjoner.

Tilbyder:bspoke

Helt eller delvis gratis

Mer info

Retendo Academic

Personalplanleggingssystem for høyskoler og universiteter

Tilbyder:Retendo AB

Mer info

Rettehjelp

Program som bistår lærere med retting av prøver. Tilgang kun for utvalgte pilotskoler. Kontakt Rettehjelp AS for å bli pilotskole ( post@rettehjelp.no)

Tilbyder:Rettehjelp AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

RI Core (IAM Prod)

IAM Prod Env - Rapid Identity Core service

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

RSpace

RSpace ELN

Tilbyder:Research Innovations Ltd

Mer info

Russen

Russen er en gratis, sosial app for russ, hvor brukerne kan lage- og utveksle digitale russekort, og vise frem Russebusser, -sanger og -grupper. Feide-innlogging brukes for å verifisere at kun russ får lov til å bruke appen.

Tilbyder:Appivate AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Safespring Compute

Access to Safespring Compute and Storage

Tilbyder:Safespring AS

Mer info

Salaby

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Samtavla

Samtavla støtter dialoger i klasserommet. Ressurser til inspirasjon og utvikling av læringssamtaler.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Scenetreff - Musikk, dans og drama vg1-vg3

Scenetreff.no er et heldekkende digitalt læreverk til utdanningsprogram for Musikk, dans, drama vg1-vg3. Alle fag inne hvert av programområdene er tilrettelagt etter nye læreplaner i LK20. Siste trinn kom med ved skolestart i 2022, og vil være komplett innen årets utgang. Scenetreff inneholder et rikt utvalg av fagstoff i form av tekst, videoer, lydklipp, oppgaver og quizer.

Tilbyder:TELL FORLAG OG FORLAGSSERVICE AS

Mer info

SchoolLink for Alta

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Gjesdal

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Klepp

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Klæbu

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Levanger

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Melhus

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Midtre Gauldal

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Os Hedmark

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Røros

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Skaun

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Time

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink for Verdal

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SchoolLink Portal

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Secure Token Service

ADFS Secure Token Service er koblet til flere tjenester hos UiT. Tjenester: Office365, SharePoint.uit.no, uh-doc.no, m.fl. UiT også dokumentdelingsområder som brukes mellom Universiteter og Høyskoler. Denne Feidepåloggingen vil bekrefte din identitet (autentisering), tjeneneste du forespør vil i tillegg gjøre tilgangskontroll (authorisering).

Tilbyder:UiT Norges arktiske universitet

Mer info

Semeion Tet

Test for Semeion

Tilbyder:Semeion AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Showbie

Used by over 3 million teachers and students worldwide, Showbie is the fastest, easiest, and most effective app for assignments and feedback in your iPad classroom.

Tilbyder:Showbie Inc

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sikresiden

Sikresiden.no er et mobiltilpasset nettsted som gir brukervennlig opplæring og hjelp om hva man skal gjøre i en krisesituasjon og hva man kan gjøre forebyggende. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høgskoler, blant annet ved at lokalt nødnummer ved egen institusjon er lett tilgjengelig. Informasjonen er på norsk og engelsk.

Tilbyder:OsloMet – storbyuniversitetet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sikt Forum

Sikt Forum er en digital plattform utformet med Humhub for å fremme samarbeid og utveksling av brukererfaringer i kunnskapssektoren knyttet til Sikts tjenester. Målet er å styrke dialogen og øke forståelsen blant brukerne om de ulike tjenestene. Forumet fungerer som et fellesskap for brukere for å diskutere ideer, dele erfaringer og arbeide sammen for å forbedre og utvikle tjenestene som Sikt leverer. Vær oppmerksom på at Sikt Forum ikke er ment som en kanal for å melde feil eller motta driftsmeldinger. For slike henvendelser, vennligst benytt de etablerte supportkanalene. Alle kundeorganisasjoner av Sikt kan benytte tjenesten.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sikt Kompetanseportal

Nettbaserte kurs (MOOCs) levert av norske institusjoner

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sikt produktsplæsj

Produktsplæsj er et internt tjenesteutviklingsverktøy som et er ment for produktansvarlig og produktteam i Uninett. Poenget med verktøyet er å gi oversikt over dagens situasjon for en gitt tjeneste.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sikt Støttetjenester

En samling kundestøttetjenester.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Simdoc

Simdoc Helse er en portal til bruk under opplæring innen helsefag. Portalen simulerer et helsefaglig journalsystem som elevene har tilgang til.

Tilbyder:Wadel utvikling

Mer info

Skifteplan

Skifteplan er et web basert system for utarbeidelse av gjødselplaner, plantevernjournal, miljøplaner samt pliktige og andre registreringer til KSL-dokumentasjon. Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en godkjent gjødslingsplan. Har lokalt tilpassede veksttabeller. Beregner husdyrgjødsel og kalk. Programmet viser kart for hele landet og henter kartdata fra mange tilgjengelige kilder. Det er enkelt å få fram et utall av ulike temakart og konturkart. Ved registrering av gårds / bruks nr. Kan en opprette skifter automatisk. Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning. Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster. Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng. Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning. Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving.

Tilbyder:Agromatic AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Skolebot

Skolebot gir tilgang på avanserte språkmodeller tilpasset elever og lærere.

Tilbyder:Midgard AI AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Skolelab.no

Skolelab.no er en felles kursportal for skolelaboratoriene ved de norske universitetene. Registrerte brukere kan melde seg på kurs og få tilsendt informasjon om tilgjengelig etter- og videreutdanning ved UiB, UiO, NTNU, UiT og UiS.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Skole og Arbeidsliv Sarpsborg

Logistikksystemet er en effektiv samordning av grunnskolens arbeid mot andre aktører som VGS og næringsliv. Koordineringen av dette gjennom logistikksystemet frigjør tid for alle parter i samarbeidet – mindre tidsbruk på logistikk og mer tid til rådgiving, veiledning og læringsfokus. Elev registrerer sine ønsker og henter ut informasjon om tildelte VGS-dager. Program for besøket på videregående skole. Søker også på jobb og kan evaluere VGS-besøk og JOBB-dager. UTV-lærer henter ut klasselister i sanntid på hvor elevene skal på besøk. Kan også endre elevenes valg. Godkjenner elevenes JOBB-dager. Innsyn i all evaluering og mulighet for ulike typer rapporter. VGS-kontakt legger ut informasjon og program for VGS- dagene og henter ut sanntidslister over elever per besøk. Elektronisk evaluering og oppmøteregistrering. Bedrift legger ut stillinger og godkjenner søknader til JOBB-dager. Elektronisk evaluering og oppmøteregistrering. Administrator samler inn grunnlagsdata fra brukerne (VGS – ungdomsskole – bedrift) og legger med dette grunnlaget for gjennomføringen av VGS-dagene og JOBB-dagene per halvår. Administrator koordinerer gjennomføringen og er brukernes kontaktpunkt. Ett kontaktpunkt for alle brukerne!

Tilbyder:Haugaland Vekst IKS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Skole og Arbeidsliv Troms

Logistikksystemet er en effektiv samordning av grunnskolens arbeid mot andre aktører som VGS og næringsliv. Koordineringen av dette gjennom logistikksystemet frigjør tid for alle parter i samarbeidet – mindre tidsbruk på logistikk og mer tid til rådgiving, veiledning og læringsfokus. Elev registrerer sine ønsker og henter ut informasjon om tildelte VGS-dager. Program for besøket på videregående skole. Søker også på jobb og kan evaluere VGS-besøk og JOBB-dager. UTV-lærer henter ut klasselister i sanntid på hvor elevene skal på besøk. Kan også endre elevenes valg. Godkjenner elevenes JOBB-dager. Innsyn i all evaluering og mulighet for ulike typer rapporter. VGS-kontakt legger ut informasjon og program for VGS- dagene og henter ut sanntidslister over elever per besøk. Elektronisk evaluering og oppmøteregistrering. Bedrift legger ut stillinger og godkjenner søknader til JOBB-dager. Elektronisk evaluering og oppmøteregistrering. Administrator samler inn grunnlagsdata fra brukerne (VGS – ungdomsskole – bedrift) og legger med dette grunnlaget for gjennomføringen av VGS-dagene og JOBB-dagene per halvår. Administrator koordinerer gjennomføringen og er brukernes kontaktpunkt. Ett kontaktpunkt for alle brukerne!

Tilbyder:Haugaland Vekst IKS

Mer info

SkoleSMS

Teletopia SkoleSMS er en komplett kommunikasjonsløsning utviklet spesielt for skoler, barnehager, SFO, idrettslag og andre grupperinger. Formålet med løsningen er å gjøre det så enkelt som mulig å sende ut informasjon til enkeltpersoner så vel som til grupper av mennesker, i et oversiktlig web-basert brukergrensesnitt.

Tilbyder:Teletopia Interactive AS

Mer info

Skolestudio

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Skolon

Digital læring skal være enkelt. Derfor samler Skolon alle digitale skoleverktøy på et felles sted, med en felles innlogging. Her finner du alt fra undervisningsmaterialer, programmer, apper, hjelpemiddel og tjenester fra ulike leverandører som er passende både for lærere og elever. Det er også mulig å koble sammen skolens læringsplattform og administrasjonssystem, så dere har alt dere behøver - samlet på ett sted. Mer tid til læring, mindre tid til administrasjon. Digital læring har aldri vært enklere!

Tilbyder:Skolon AS

Mer info

Skolum – Solum Bokvennen

Kurs fra Solum forlag. Samisk som førstespråk (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik) Samisk som andrespråk (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik) Samfunnsfag (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik)

Tilbyder:Solumbokvennen AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sky id

Pålogging på gjestenett via Feide

Tilbyder:Sky Labs AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Sky id staging

Pålogging på test-gjestenett via Feide

Tilbyder:Sky Labs AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

SMART

SMART-autorisasjonsserver for SMART-produkter, bruk ekstern IDP som autentisering

Tilbyder:SMART Technologies ULC

Mer info

SMART - Non Prod

SMART-autorisasjonsserver for SMART-produkter, bruk ekstern IDP som autentisering

Tilbyder:SMART Technologies ULC

Mer info

Smartskole.no

Smartskole.no er laget for å være en ressurs for brukere av SMART Board og/eller bruker Lumio by SMART. På Smartskole kan brukeren bli kjent med mulighetene som kommer med SMART og hvordan de kan bruke teknologien for å fremme aktiv elevdeltakelse i undervisningen.

Tilbyder:Interactive Norway AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Smartstart

Smart Start er eit e-læringskurs som tek føre seg kva ei kjelde er, kor du finn kjelder, korleis referera til kjelder og korleis bruka dei i sjølve teksten. Målgruppa er heilt ferske studentar.

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Helt eller delvis gratis

Mer info

SmartVurdering

Tilbyder:Gyldendal Norsk Forlag AS

Mer info

Snapmentor

Snapmentor tilbyr personlig leksehjelp på mobilen

Tilbyder:Snapmentor AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Socrative

Engasjer, vurder og tilpass klassen din med Socrative! Lærere kan sette i gang formative vurderinger gjennom spørrekonkurranser, raske spørreundersøkelser, utgangsbilletter og romløp, alt med Socrative Teacher-appen. Socrative vil umiddelbart gradere, samle og gi visuelle resultater for å hjelpe deg med å identifisere muligheter for videre instruksjon. Spar tid og visualiser elevenes forståelse når det gjelder, nå! For å komme i gang med Socrative, bare registrer deg for en Socrative Teacher-konto. Socrative-kontoen din vil fungere med andre Socrative-apper og via alle nettlesere. Studenter kan koble til det unike rommet ditt ved å åpne appene deres eller bli med på rommet ditt på Socrative fra hvilken som helst enhet.

Tilbyder:Showbie Inc

Helt eller delvis gratis

Mer info

Solum Integrasjon Studix

Solum Integrasjon Studix (SIS) leverer digitale læremidler for norske elever på 8 – 10. klassetrinn, Vg1 og Vg2-nivå. Tilgjengelige kurs: – Naturfag (8. – 10. trinn); – Informasjonsteknologi (Vg1 og Vg2); – Programmering og modellering (jfr. Læreplanen); – Matematikk (jfr. Læreplanen).

Tilbyder:Solumbokvennen AS

Mer info

SpeedAdmin

SpeedAdmin er en tjeneste for registrering av påmelding av elever og foresatte i forbindelse med administrasjon og fakturering i kulturskoler.

Tilbyder:SpeedAdmin Aps

Helt eller delvis gratis

Mer info

Spekter

Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et nyttig verktøy i avdekking av mobbing. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

Tilbyder:Frontkom AS

Mer info

Spillpedagogbanken

Spillpedagogbanken er en samling av undervisningsforslag om hvordan du kan ta i bruk dataspill i undervisningen. Hvert forslag sier noe om selve spillet, hvilke undervisningsmål dette spillet kan brukes mot, hvordan du praktisk gjennomfører undervisningen i klasserommet, hva du trenger av utstyr og hvor du kan kjøpe spillet og ellers noen tips og råd til - og videoklipp fra spillet. Undervisningsforslagene er søkbare ut fra aldersgruppe, fag og plattform.

Tilbyder:Spillpedagogbanken

Helt eller delvis gratis

Mer info

Språkanalyseportalen (LAP)

...

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Statped læremidler syn

Statpeds nettside for bestilling og nedlastning av tilrettelagte læremidler for elever som er blinde eller sterkt svaksynte.

Tilbyder:Statped

Mer info

Stjordal (Welib)

Stjordal (Welib)

Tilbyder:Axiell Norge AS

Mer info

StoreBioinfo

StoreBioinfo tilbyr NorStore lagringskvoter til forskere innenfor livsvitenskap, hvor data organsierers i datasett tilhørende dokumenterte prosjekter med forskningsmål. En tett integrering med analyseplattformer slik som NeLS (Norwegian e-infrastructure for Life Sciences), muliggjør sømløs overføring av data til viderebehandling og oppbygging av et datasett fra rådata til fortolket sluttresultater.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

Strigoo-GSI

Strigoo-GSI er en modul som hjelper skoler med utfylling av GSI-rapporten. Løsningen kalkulerer og beregner de delene av innholdet som kan utledes fra Feide, og lar brukeren fylle ut forenklede felter sett i forhold til hva man finner i selve rapporteringsløsningen.

Tilbyder:Strigoo AS

Mer info

Student Beans iD

Tilbyder:The Beans Group

Mer info

Studentportal

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

StudentWeb

I StudentWeb får du innsyn i og mulighet for å oppdatere informasjon om deg som student. I SøknadsWeb kan du søke på studieprogram ved den aktuelle institusjonen.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Studentweb for UiO

I StudentWeb får du innsyn i og mulighet for å oppdatere informasjon om deg som student. I SøknadsWeb kan du søke på studieprogram ved Universitetet i Oslo.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

StudyBuddies

Applikasjonen er en plattform for studenter å finne gode matcher for studiepartnere/-grupper uten diskriminering og lar dem chatte når de er matchet.

Tilbyder:STUDY BUDDIES HANSEN

Helt eller delvis gratis

Mer info

Superlæring

Video- og oppgavebasert opplæringsprogram i studieteknikk.

Tilbyder:Educas

Mer info

SurveyXact

SurveyXact er et online spørreskjemasystem. Med SurveyXact kan private og offentlige virksomheter gjennomføre spørreskjemaundersøkelser fra a til å. Undersøkelser kan distribueres med e-post utsendelse, web-undersøkelser, postalt eller telefonisk. I SurveyXact kan man sette opp sin spørreramme og gjennomføre analyser.

Tilbyder:Rambøll Management Consulting AS

Mer info

Sympa for Universitetet i Oslo

UiO sitt e-postlistesystem, basert på Sympa.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

Texthelp-Test

Gir en testleverandør for pålogging til Texthelp, Ltd.-produkter

Tilbyder:Lingit AS

Mer info

TIHLDE

TIHLDE er linjeforeningen for dataingeniør, digital infrastruktur og cybersikkerhet, digital forretningsutvikling, digital samhandling og informasjonsbehandling ved NTNU.

Tilbyder:Trondheim IngeniørHøgskoles Linjeforening for Dannede Edbere

Helt eller delvis gratis

Mer info

timeapp

Ei side der tilsette i APP seksjonen skal registrere fakturerbare timar (i staden for CT).

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

TimeEdit

TimeEdit brukes blandt annet til å booke og søke på timeplaner.

Tilbyder:Evolvera AB

Mer info

Tjenesteadministrasjonsmodul (TAM)

TAM er en modul med egen database og tilhørende webapplikasjon som gir institusjonene mulighet til selv å administrere tjenester i tilknytning til FS.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

TP

Time- og eksamensplanleggingssystem

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Trall app

Trall er den nye digitale sangboka for alle. I Trall finner du mange sangskatter for barn og voksne på ett sted. Bli inspirert av musikken og fargene til å synge med, synge mer og knytte bånd gjennom felles opplevelser. Karaoketekster gjør det lett å synge med på kjente og ukjente sangskatter på norsk og mange andre språk.

Tilbyder:Trall AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Transponder

Med Transponder Meldingsbok kan skole og hjem kommunisere trygt og effektivt. Hver elev får sin egen digitale meldingsbok som foresatte og aktuelle lærere får tilgang til. Meldinger, ranselpost og skjemaer arkiveres ryddig i den enkelte elevs meldingsbok. Skolen oppretter meldingsbøker og styrer hvilke rettigheter den enkelte person har. Transponder Meldingsbok kan brukes som app på iOS og Android i tillegg til web-versjon. Hovedfunksjonalitet i Transponder Meldingsbok: * Sende og motta meldinger * Motta ranselpost som digitale filer * Besvare digitale skjemaer * Push-varsling i app

Tilbyder:Transponder AS

Mer info

Transponder SMS

SMS-kommunikasjonstjeneste for skoler og barnehager.

Tilbyder:Transponder AS

Mer info

Trix

Trix er en læringsplattform for å hjelpe deg til å jobbe systematisk mot å nå læringsmålene i kurset ditt. Trix fungerer som en oppgave-wiki hvor du gjennom å få tilgang til et pedagogisk utplukk av oppgaver kan følge og holde styr på din egen progresjon på veien mot oppnåelse av dine læringsmål.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Troll i ord

Troll i ord språkverktøy er tenkt å inspirere og støtte lærere i arbeidet med språk og flerspråklighet i barnehage og skole. Abonnement på 8 ulike metodekurs kan kjøpes i appen. Disse inneholder video-leksjoner, ressurser for nedlasting og lenker til Troll-i-ord-eventyrapper. Gjennom appen kan også læreren delta i forum med andre lærere, der man kan dele erfaringer, og diskutere fremgangsmåter, tips og triks i språkarbeidet i barnehage og skole.

Tilbyder:GROM as

Helt eller delvis gratis

Mer info

Troll i ord App

test

Tilbyder:GROM as

Helt eller delvis gratis

Mer info

Turnitin

Turnitin gir instruktører verktøy for å engasjere studentene i skriveprosessen, gi personlig tilbakemelding og vurdere studentens fremgang over tid. Turnitin brukes av mer enn 30 millioner studenter ved 15 000 institusjoner i 150 land.

Tilbyder:Turnitin, LLC

Helt eller delvis gratis

Mer info

UDE - Karriereenheten

Bookingløsning for ungdomsskoleelever som skal besøke ulike utdanningsprogram på videregående skole.

Tilbyder:Netpower Web Solutions AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Udir felles pålogging

Feide-tjenesten Udir felles pålogging gir sikker pålogging til en rekke av de sektorrettede systemene til Utdanningsdirektoratet (Udir). Per desember 2022 så er det mulig å benytte Feide-tjenesten for å logge på blant annet Eksamenstjenesten, Prøvetjenesten, UBAS-tilknyttede systemer, Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk og søknader for videreutdanning. For de fleste tjenestene forutsettes det at sluttbruker er registrert med en Udir-konto og er tildelt en rolle for systemet brukeren skal ha tilgang til. Dette gjelder imidlertid ikke for elever, kandidater og de som vil søke om etter- og videreutdanning. Sluttbrukere kan selv sjekke på minkonto.udir.no om de har en Udir-konto og eventuelt hvilke systemer og roller de har tilgang til. Udir har konkludert med at det ikke er nødvendig å inngå databehandleravtaler for bruk av Feide-tjenesten Udir felles pålogging. Les mer på udir.no/uidp. I Feide-sammenheng er Udir felles pålogging en såkalt obligatorisk tjeneste.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

UEVO-studien, Ungdomsundersøkelsen om Erfaringer med Vold og Overgrep

UEVO-studien er et nettbasert spørreskjema som skal gjennomføres på skole-pc i skoletiden. Målgruppen er ungdomsskoleelever over hele Norge. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvor mange barn og unge i Norge som har eller har hatt erfaringer med vold, og overgrep og omsorgssvikt.

Tilbyder:Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Helt eller delvis gratis

Mer info

UHMX

MX-tjeneste for universitets- og høgskolesektoren

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

UH Sak

UH Sak

Tilbyder:Sopra Steria

Mer info

UiA ServiceNow

Bruk Tjenesteportalen for å få hjelp, bestille varer eller tjenester, eller finne svar på spørsmål

Tilbyder:Universitetet i Agder

Helt eller delvis gratis

Mer info

UIB-Ephorte6

Sakarkivsystem for ansatte ved UiB.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

UiB Bookitlab

Bookitlab er et administrasjonssystem for leiesteder og laboratorier som gjør det enkelt for studenter og forskere å finne og bruke instrumenter. Systemet blir benyttet for reservasjon av utstyr, registrering av utlån, bestilling av tjenester og varer fra laboratorier. BookitLab samhandler med økonomisystemet (DFØ/Unit4 ERP). Prosjekter hentes fra prosjektmodulen og faktureringen er automatisert.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

UiB Opptaksystem for digitale forelesninger

Noen auditorier og undervisningsrom har fastmontert utstyr for opptak av forelesninger. Opptakene som produseres her kalles videonotat. Med videonotat får studentene et supplement til skrevne notater fra forelesninge og et repetisjonsverktøy ved for eksempel oppgaveløsning og eksamensforberedelser.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Mer info

UiB RI Portal

UiB sin portal for IAM-tjenesten

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

UiO-Canvas

Canvas for UiO.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

UiO Bookitlab

Tjeneste for å bestille bruk av instrumenter og utstyr fra kjernefasiliteter.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

UiO Panopto test

Test-instans av Panopto, for UiO

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

UiO Request Tracker (RT)

RT brukes ved UiO til behandling av interne og eksterne henvendelser. Henvendelser kommer til RT via e-post, men man kan også registrere saker direkte i systemet ved mottak av telefonhenvendelser, personlig oppmøte og lignende. Inkluderer undertjenesten RTStat, som gir ut statistiske data fra UiO RT.

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

UiO Sentry

UiO-intern Sentry

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

UiS Enact

Et forskningsprosjekt ved UiS

Tilbyder:Universitetet i Stavanger

Helt eller delvis gratis

Mer info

UiT organisasjonsregister

UiT organisasjonsregister

Tilbyder:NTNU

Helt eller delvis gratis

Mer info

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan er en innholdsplattform for lærere, med alt læreren trenger for å gi barna våre en skolehverdag fylt med god læring - hver dag. Vi leverer innhold tilpasset kalenderåret, og lærere og andre undervisningsskapere deler sine beste undervisningsopplegg og annet undervisningsmateriell. I ryggmargen har vi en praktisk, kreativ, relevant og inspirerende inngang til læring. Nå tilbyr vi: Tverrfaglige temauker - hver uke - for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet Temakalender hvor vi legger inn alt av merkedager, høytider, konkurranser, aktiviteter og arrangementer som skjer i skole-Norge. Vi hjelper lærere med å holde oversikt over hva som rører seg, og gi dem direktelinker til informasjon om de respektive hendelsene. Planleggingsverktøy: Vårt planleggingsverktøy er integrert med datasettet GREP fra Utdanningsdirektoratet. Det er intuitivt og godt etablert, og lærere kan enten ha det synlig kun for seg selv eller publisere det. Dersom det blir publisert, vil det kvalitetssikres av Undervisningsplan. Lærersamfunn: I Undervisningsplan kan lærere følge andre brukere som inspirerer dem, lagre, like, kommentere og gi applaus. Dette er under utvikling, og alt ligger til rette for å gjøre dette mer dynamisk og engasjerende. Materiell: Dette er en seksjon under utvikling, og her vil lærere kunne finne materiell som de har behov for som lærer. Det ligger allerede en del ute, men på sikt blir dette en viktig og stor funksjon med kategorisering og god søkefunksjonalitet.

Tilbyder:Undervisningsplan.no AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Unibok – digitale lærebøker

To av Norges største læremiddelforlag, Aschehoug og Cappelen Damm, har gått sammen om å tilby digitale lærebøker i et format som er beregnet for lesing på skjerm. Vi baserer oss på EPUB 3-standarden, som er et e-bokformat tilpasset multimedialt innhold. Det betyr at du som lærer eller elev kan lese våre digitale bøker uavhengig av hvilken enhet du bruker.

Tilbyder:H Aschehoug & Co W Nygaard AS

Mer info

UNiDAYS

Tilbyder:MyUNiDAYS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Uninett sanntid tjenester

Side for administrasjon og statistikk for Uninett sanntid tjenester

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

URKUND - Feide

URKUND er et online plagiatkontrollsystem

Tilbyder:URKUND / Prio Infocenter AB

Mer info

URL kortadresser

Forkorter URL med en kort adresse go.nord.no/etellerannet.

Tilbyder:Nord universitet

Helt eller delvis gratis

Mer info

USN VIVA

VIVA - VIsual Vocal Application - en webapp for sikkert opptak og håndtering av lyd og video

Tilbyder:Universitetet i Sørøst-Norge

Helt eller delvis gratis

Mer info

utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Med Feide-pålogging kan brukerne lagre og tilpasse innhold, blant annet utdanninger, yrker, interesser og resultater fra Karakterkalkulatoren.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Helt eller delvis gratis

Mer info

utdanning.no - administrativ pålogging

På utdanning.no får ansatte i videregående skoler og i fylkeskommunene se og søke i utvidet utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Dette kan brukes i veiledning av elever, rekruttering av lærebedrifter, rekruttering av samarbeidsbedrifter for yrkesfag og dimensjonering av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Det finnes også et avtaleverktøy der det er mulig å registrere og administrere samarbeidsavtaler mellom skole og arbeidsliv.

Tilbyder:Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Mer info

Utstyrsdatabase

Oversikt over teknisk utstyr som er tilgjengelig for UIOs ansatte

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

Veilederen

Veilederen - kompliserte regler, enkelt fortalt.

Tilbyder:Visma SmartSkill AS

Mer info

Veileder for kvalitet i læremidler (VFKL)

Veileder for kvalitet i læremidler er en tjeneste for lærere, skoleledere og skoleeiere som skal vurdere og velge læremiddel.  Tjenesten er utformet for bruk i kvalitative vurderinger og drøftinger. Tjenesten kan ikke gi et fasitsvar på hva det beste læremiddelet er, men skal øke bevisstheten om relasjonen mellom lærer, elev, læremiddel og fag.

Tilbyder:Utdanningsdirektoratet

Helt eller delvis gratis

Mer info

Verksregister

Verksregister

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Mer info

Videoplanlegger

Eksternt grensesnitt for Videoplanlegger

Tilbyder:Shibesoft AS

Mer info

Vigilo OAS

Vigilo leverer tidsbesparende løsninger for barnehager, SFO og skoler over hele landet. Sammen med kommunikasjonsløsning mellom hjem og enhet, dekker Vigilo alle administrative behov på kommunens forvaltningsnivå, i skolen og i barnehagen.

Tilbyder:Vigilo AS

Mer info

Visma Avantra

Et verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og avtaleadministrasjon (KAV)

Tilbyder:Visma Purchasing AB

Mer info

Visma FLYT Skole

Visma FLYT Skole er en skytjeneste for administrasjon av den norske grunnskolen. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Tilbyder:Visma Unique AS

Mer info

Visma Flyt Timeplan

Timeplanlegging, vedlikehold av timeplan, vikaradministrasjon, fravær og timelister for ansatte og ledere

Tilbyder:Triangel Solutions AS

Mer info

Visma InSchool

Visma InSchool er en skytjeneste for administrasjon av den videregående skoler. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Tilbyder:Visma Unique AS

Mer info

Visma Kompetansenøkkelen

Kalkulerer undervisningskompetanse på bakgrunn av registrert formell utdanning per lærer. Viser også tilgjengelig undervisningskompetanse på skole/avdeling, kommunal og fylkeskommunalt nivå.

Tilbyder:Visma SmartSkill AS

Mer info

viten.no

viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag - de fleste for ungdomstrinn og videregående skole

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Helt eller delvis gratis

Mer info

VitenTv

VitenTv er en landsdekkende strømmeløsning for kunnskaps- og forskningsformidling. Tjenesten skal være en innovativ og digital delingsarena med verifisert vitenskapelig innhold produsert av UH-sektoren.

Tilbyder:Universitetet i Bergen

Helt eller delvis gratis

Mer info

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en tjeneste der norsk borgere får tilgang til resultater fra norsk utdanning, og kan dele disse resultatene med bedrifter, offentlige etater eller andre.

Tilbyder:Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Helt eller delvis gratis

Mer info

Vklass

Vklass er en moderne digital læringsplattform som bygger på dagens teknologi etter modell fra sosiale medier og web 2.0. Deling og samarbeid både vertikalt og horisontalt uavhengig av organisasjonstilhørighet er derfor enkelt.

Tilbyder:Vklass AB

Mer info

Vortex

Skrivbar web

Tilbyder:Universitetet i Oslo

Mer info

VR Education

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Med mål å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer som et supplement til tradisjonell undervisning.

Tilbyder:VR Education AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Vurdering for Læring

Verktøy som støtter noen pedagogiske prosesser innen Vurdering for Læring

Tilbyder:Hypatia Learning AS

Mer info

Værio

En skreddersydd værtjeneste for samarbeidspartnere i offentlig sektor og brukere med behov for spesialtjenester om værforhold.

Tilbyder:Meteorologisk institutt

Helt eller delvis gratis

Mer info

W3Schools

W3Schools er en av verdens største nettsteder for å lære web-utvikling. Vi leverer tutorials, kurs, eksamener, Spaces (kode sandbox) og My Learning hvor brukeren kan holde en oversikt over innhold som er gjennomført.

Tilbyder:W3Schools Networks AS

Helt eller delvis gratis

Mer info

Watermark emneevaluering

Digitalt støttesystem for emneevaluering

Tilbyder:Universitetet i Oslo