Facilit-FDVU

Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom. Facilit er et av de ledende selskapene i Norge innenfor FDVU. Løsningene er til for alle som eier/drifter eiendom i større skala; så som kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsforvaltere. For mer info: facilit.com

Tjenestetilbyder:
Facility Management AS
Mer informasjon:
https://www.facilit.com
TjenesteID:
2166927