Allvit

Allvit tilbyr studenter og ansatte på norske universitet og høyskoler tilgang til å låne, kjøpe og leie digitale lærebøker

Tjenestetilbyder:
Bokbasen AS
Mer informasjon:
https://www.allvit.no/howitworks
TjenesteID:
2160092

Helt eller delvis gratis