Tjenesteleverandør

Hva er en tjenesteleverandør?

En tjenesteleverandør er en leverandør som tilbyr en webbasert tjeneste som brukerne i utdanningsinstitusjoner kan logge seg inn på via Feide.

Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er LMS, digitale læreverk, oppslagsverk, ordbøker, wikis, biblioteksløsninger, elev- og lærerundersøkelser fra Utdanningsdirektoratet. Det eneste kriteriet er at det er en tjeneste som er beregnet for utdanning eller som gir en merverdi hvis du er tilknyttet utdanningssektoren (et eksempel er billige studentlisenser på programvare).

 

Hvorfor bli tjenesteleverandør i Feide?

Tilgang til store brukergrupper
Med Feidepålogging vil tjenesten bli tilgjengelig for et stort antall potensielle brukere, på sikt alle personer i utdanningssektoren. Per i dag er det ca 1,3 millioner Feide-brukere (tall fra 2016). En Feide-integrasjon kan også gi tilgang til tusener av internasjonale brukere.

Slippe ansvar for brukerdata
Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper ansvaret og kostnadene det er ved å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Bedre personvern
Ved å tilby Feidepålogging sikrer du bedre personvern for brukerne ved informert samtykke til overføring av persondata.

 

Hvordan bli tjenesteleverandør i Feide

Mer informasjon om hvordan man går frem for å bli tjenesteleverandør finner du i våre guider for integrasjon med Feide.

Teknisk informasjon