Visma Avantra

Et verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og avtaleadministrasjon (KAV)

Tjenestetilbyder:
Visma Purchasing AB
Mer informasjon:
https://www.visma.se/avantra/
Bestillingsinformasjon:
http://www.amesto.no/Programvare-og-losninger/Kontakt-oss/Amesto-Solutions-Purchasing/
TjenesteID:
1808783