Goobi Workflow

Beskrivelse Goobi Workflow Samla Massedigitaliseringstjeneste som brukes i forbindelse med SAMLA-prosjektet. Tjenesten brukes til å utføre arbeidssteg i digitaliseringsprosessen. Arbeidsstegene inkluderer, bildekontroll, registrering av metadata, automatisk transkribering og eksport av material til Goobi Viewer. Goobi Workflow benyttes kun av prosjektmedarbeider i SAMLA.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://samla.w.uib.no/om-samla-prosjektet/
TjenesteID:
2196572

Helt eller delvis gratis