NB Digitalt Bibliotek (Nasjonalbiblioteket)

Digitalt bibliotek på nett. Søketjeneste som gir brukeren tilgang til metadata og digitalt innhold fra mange medietyper. Autentisering gjennom Feide vil kunne gi feidebrukere utvidet tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale basert på åndsverksloven. Samt utvidet tilgang til materiale basert på spesifikke avtaler inngått mellom Nasjonalbiblioteket og opphavsrettsorganisasjonene. Lenke til side med personvernerklæring for tjenesten: https://www.nb.no/personvernerklaering/#soke

Tjenestetilbyder:
Nasjonalbiblioteket
Mer informasjon:
https://www.nb.no/
TjenesteID:
16767

Helt eller delvis gratis