Skolum – Solum Bokvennen

Kurs fra Solum forlag. Samisk som førstespråk (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik) Samisk som andrespråk (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik) Samfunnsfag (Nordsamisk, sørsamisk og lulesamsik)

Tjenestetilbyder:
Solumbokvennen AS
Mer informasjon:
https://kurs.skolum.no/
TjenesteID:
1912330

Helt eller delvis gratis