Chemical Manager

Stoffkartoteket Eco Archive er en brukervennlig og nettbasert løsning som gir deg og dine kolleger en samlet oversikt over alle kjemikalier som finnes i din virksomhet. En smart måte å holde orden på virksomhetens sikkerhetsdatablad (SDS) og annen kjemikaliedokumentasjon.

Tjenestetilbyder:
EcoOnline AS
Mer informasjon:
https://info.ecoonline.no/chemical-manager
TjenesteID:
1889545