H5P.com

H5P.com er en tjeneste for å bruke H5P uten å sette opp og drifte egen nettløsning for H5P.

Tjenestetilbyder:
Joubel AS
Mer informasjon:
https://h5p.com/
TjenesteID:
2161584