Kor Arti'

Norsk kulturskoleråd har sammen med Arego digitalisert store deler av Kor Arti'-repertoaret. I en egen applikasjon, kan elev eller lærer synge med til interaktive noter og tekster under innlæringen av sangen. Her kan de også styre avspillingen samt volumet på den innpilte melodistemmen. Sangutvalget i den digitale versjonen vokser hvert år med flere sanger fra repertoaret samt nye sanger som ikke har vært utgitt i Kor Arti' før.

Tjenestetilbyder:
Norsk kulturskoleråd
Mer informasjon:
http://www.korarti.no/
TjenesteID:
123258