Smartstart

Smart Start er eit e-læringskurs som tek føre seg kva ei kjelde er, kor du finn kjelder, korleis referera til kjelder og korleis bruka dei i sjølve teksten. Målgruppa er heilt ferske studentar.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Stavanger
Mer informasjon:
https://ubix.uis.no/about
TjenesteID:
2184786

Helt eller delvis gratis