Feide-administrator

Administratorer i Feide har en sentral rolle på vegne av sin vertsorganisasjon. Det er disse personene som bestemmer hvilke tjenester organisasjonen skal ha tilgang til gjennom Feide. Administratorer får også tilgang til et par nyttige verktøy for å holde orden på det tekniske rundt Feide. Tenk derfor nøye gjennom hvem som skal være administrator, og vær sikker på at disse personene er klar over hvilket ansvar det innebærer.

Aktivere tjenester

Administrator er man på vegne av skoleeier. For grunn- og videregående opplæring betyr dette at man ikke kan aktivere tjenester for enkeltskoler, men for alle skoler i kommunen eller fylkeskommunen.

Administratorene må eksistere som brukere i vertsorganisasjonens Feidekatalog.

Administrasjon av hvilke tjenester man ønsker tilgang til gjøres i Feides kundeportal. Her kan man også endre hvem som skal være administrator. Pass på at detaljene om hvem som er administrator til enhver tid er oppdatert. På bildet ser man utsnitt av hvordan kundeportalen ser ut:

Det første som møter deg nå du logger på kundeportalen er en kort oversikt over din organisasjon. Du ser hvilke tjenester din organisasjon eventuelt enda ikke har tatt stilling til, hvilke tjenester leveres av din organisasjon, samt oversikt over hvem som er administrator.

Under fanen "Tjenesteaktivering" vises oversikt over hvilke tjenester som er aktivert for din organisasjon og hvilke tjenester som kan aktiveres. Det er også her man aktiverer og eventuelt deaktiverer tjenester.

Under fanen "Tjenester" vises en oversikt over de tjenester din organisasjon tilbyr som Feidetjenester. Dersom din organisasjon ikke leverer noen tjenester til Feide vil oversikten være tom. Det er under denne fanen man skal registrere nye tjenester din organisasjon skal stå som leverandør av.

Fanen "Organisasjon" gir oversikt over info som er registrert om din organisasjon og kontaktpersoner. Her kan man endre hvem som skal være administrator. Sørg for at listen med administratorene til enhver tid er korrekt.

Eventuelle spørsmål til kundeportalen rettes til kontakt@uninett.no.

Holde orden i Feide-katalogen

Via innsynstjenesten kan man nå finne et par verktøy som er særlig nyttig for administratorene som også jobber med det tekniske rundt Feide. Fanen merket "Verktøy" ("Tools") inneholder tre verktøy:

  • LDAP-status: Ved å gå inn her kan man se status på tilkoblingen mellom Feide og vertsorganisasjonens LDAP-katalog.
  • Crawler: Dette er et verktøy for å sjekke innholdet i vertsorganisasjonens LDAP-katalog opp mot Feides formkrav.
  • Feides kundeportal (beskrevet over)

Merk at man må være administrator for organisasjonen for å få tilgang til disse verktøyene.