Zoom for Akademia (test tjeneste)

Zoom test instans

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/
TjenesteID:
2161544

Helt eller delvis gratis