Mikrokurs VM

mikrokurs.vm.ntnu.no er ment å være en portal for å bedrive enkel opplæring av NTNU Vitenskapsmuseets ansatte. I første omgang er følgende områder aktuelle; informasjonssikkerhet og HMS.

Tjenestetilbyder:
NTNU
Mer informasjon:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Mikrokurs+for+VM
TjenesteID:
1982010