Digitalelev

Digitalelev er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, administrere tilganger, tildele lisenser til elevene, og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler.

Tjenestetilbyder:
Bokbasen AS
Mer informasjon:
https://www.digitalelev.no
TjenesteID:
2160108

Helt eller delvis gratis