Cappelen Damm Utdanning

Cappelen Damm Utdanning er en portal som gir tilgang til ulike læringsressurser beregnet for norsk skole fra 1. trinn til og med videregående opplæring. Brukere fra målgruppene over kan fritt benytte seg av åpne ressurser eller kjøpe lisens til de ressursene som krever det.

Tjenestetilbyder:
Cappelen Damm AS
Mer informasjon:
http://www.cdu.no/
TjenesteID:
101328