Kompetansetorget ved UiA

Møteplass mellom studenter og arbeidsliv for formidling av oppgaver og jobb

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Agder
Mer informasjon:
https://kompetansetorget.uia.no/
TjenesteID:
1892124