Visma TendSign

Visma TendSign er en skytjeneste for digitaliserte innkjøp og er i dag et avgjørende KGV-verktøy som brukes av hundrevis av myndigheter, kommuner, fylkeskommuner og private selskaper.

Tjenestetilbyder:
Visma Commerce AS
Mer informasjon:
https://www.visma.no/commerce/kgv/
TjenesteID:
2159665
Lisens:
Krever lisens