Elasticsearch

Elasticsearch er en delt skytjeneste som tilbyr full-tekst søk via HTTP.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
TjenesteID:
2169533