Brage

Med Brage får institusjonen et åpent arkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider. Institusjonsarkivet kan også brukes for å gi åpen tilgang til datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen. Institusjonsarkivet kan integreres mot andre system for utveksling av metadata og fulltekst.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://brage.unit.no/
Bestillingsinformasjon:
http://www.bibsys.no/929-2/
TjenesteID:
2086070