Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Utlevering av bibliometriske data for statistiske analyser av forskningsutgivelser, med verdensdekning og siteringer

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
https://www.cristin.no/bibliometri/
TjenesteID:
2160949

Helt eller delvis gratis