Notice of attendance

NOA – notice of attendance er et system for digital oppmøteregistrering i skolen. Digitalisering frigjør verdifull tid for både foreleser og administrasjon, og gjør opprop, sirkulering av papirlister og etterarbeid overflødig. Studenten sjekker selv inn til forelesningene sine via en app, hvor studenten har sin individuelle timeplan og får oversikt over sin oppmøteprosent og sitt oppmøte og fravær presentert per emne, dato og klokkeslett. Studiestedet velger om man skal sjekke inn ved hjelp av gps koordinater, tallkode eller QR kode.

Tjenestetilbyder:
NOA - notice of attendance
Mer informasjon:
https://www.noticeofattendance.com
TjenesteID:
2161898