Hugin og Munin

Tjenesten er et heldigitalt læremiddel, Hugin og Munin, i norskfaget. Læremiddelet er utviklet for elever som følger læreplanen for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring (NOR09-04). Det dekker Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram og Vg1-Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. Læremiddelet bygger på flerspråklig pedagogikk og didaktikk, sjangerlære, samarbeidslæring, sosiokulturell læringsteori og er ment til å brukes i klasserommet, hvor elevene får utvikle faglige og språklige ferdigheter i interaksjon med hverandre. Læremiddelet tilbyr språkstøtte på 10-11 språk. Læremiddelet vil bli utviklet til å dekke flere fag, nivåer og utdanningsprogram.

Tjenestetilbyder:
Magisk Kunnskap AS
Mer informasjon:
https://magiskkunnskap.no
TjenesteID:
2176400

Helt eller delvis gratis