hvl.outsystems

Tjenesten er en applikasjonsutviklingsplattform hvor man kan utvikle flere tjenester til HVL sine brukere, både studenter og ansatte. Brukere for alle tjenester administreres sentalt i en brukermodul i plattformen som integreres mot Feide. Som eksempel er den første tjenesten en kompetanse og CV tjeneste for de fagansatte.

Tjenestetilbyder:
Høgskulen på Vestlandet
Mer informasjon:
https://success.outsystems.com/Documentation/11/Developing_an_Application/Secure_the_Application/End_User_Management/End_Users_Authentication
TjenesteID:
2161450

Helt eller delvis gratis