SkoleSMS

Teletopia SkoleSMS er en komplett kommunikasjonsløsning utviklet spesielt for skoler, barnehager, SFO, idrettslag og andre grupperinger. Formålet med løsningen er å gjøre det så enkelt som mulig å sende ut informasjon til enkeltpersoner så vel som til grupper av mennesker, i et oversiktlig web-basert brukergrensesnitt.

Tjenestetilbyder:
Teletopia Interactive AS
Mer informasjon:
http://skole.teletopiasms.no/
TjenesteID:
1882449