Okei

System for å oppdage og kartlegge vansker hos barn og unge, etablere tiltak etter alvorlighetsgrad, og gi handlingsveiledning.

Tjenestetilbyder:
Minos
Mer informasjon:
https://okei.io
Bestillingsinformasjon:
https://okei.io/bestill/
TjenesteID:
2159577
Lisens:
Krever lisens