Læringslyst

Feidepåogging til Regional kompetanseportal, Læringslyst, for ansatte i skolesktoren til kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal.

Tjenestetilbyder:
Elverum kommune
Mer informasjon:
https://www.laringslyst.no/
TjenesteID:
1758300