Fremtidsreisen

KLPs Fremtidsreisen er et undervisningsopplegg over to skoletimer som lanseres i januar 2020. Det er egnet for undervisning på videregående skole. Elevene presenteres for fakta om klimaendringene og ulike fremtidsscenarier og skal reflektere over disse. Opplegget er laget av KLP i samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen, Norsk Klimastiftelse og med støtte fra psykologer og pedagoger.

Tjenestetilbyder:
KLP
Mer informasjon:
https://fremtidsreisen.no
TjenesteID:
2169669