Behaviour Mapper

Webapplikasjon som skal brukes til å kartlegge atferdsmønster i bymiljø.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Stavanger
Mer informasjon:
https://www.ux.uis.no/behaviourmapper/startpage
TjenesteID:
2167537