Klassetrivsel - Vardø

Klassetrivsel er et pedagogisk verktøy til å gjennomføre spørreskjemabaserte undersøkelser i skoler. Verktøyet er utviklet for fagpersonell i privatskoler, skoler og kommuner.

Tjenestetilbyder:
Skolevisioner ApS
TjenesteID:
2196209