eLYDIA

Meld inn behov og ønsker knyttet til drift og vedlikehold av bygninger og eiendommer. Du kan også sjekke status for dine innmeldinger.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
TjenesteID:
2169537