Chess

Chess er programvare for å sammenstille, presentere og distribuere informasjon -i form av sikkerhetsdatablader- om kjemikalier og håndtering av disse.

Tjenestetilbyder:
Bureau Veritas HSE Denmark AS
Mer informasjon:
http://www.bureauveritas.no/wps/wcm/connect/bv_no/Local/Home/About-Us/Our-Business/Health-Safety-And-Environment/sub1/
TjenesteID:
1803807