Neddy

Neddy er et samlingsted for lærere, elever og gode læringsapplikasjoner. I Neddys læringsunivers er brukervennlighet i forsetet. Vi jobber tett med lærere for kontinuerlig innspill på hva som er nyttige og intuitive løsninger for lærer og elev.

Tjenestetilbyder:
Neddy AS
Mer informasjon:
https://neddy.no
TjenesteID:
2166201

Helt eller delvis gratis