Emner på Nett

EpN er en web-applikasjon som brukes som et verktøy i studieplanleggingsprosessen.

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/
TjenesteID:
65459
Lisens:
Gratis