Emner på Nett

EpN er en web-applikasjon som brukes som et verktøy i studieplanleggingsprosessen.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/epn/
TjenesteID:
65459