PocketID

Identifikasjonskort på mobil med tilhørende tjenester som fotofunksjonalitet, bibliotekkort, mobil døråpner og skyssbevis

Tjenestetilbyder:
PocketID AS
Mer informasjon:
http://pocketid.no/
TjenesteID:
1903349

Helt eller delvis gratis