Dataporten

Dataporten er en tjenesteplattform for utdanningssektoren i Norge som kobler sammen datakilder og sluttbrukerapplikasjoner. Typiske data som kan deles i Dataporten er persondata og gruppedata, men også annen informasjon, som f.eks. om studenten har betalt semesteravgift eller ikke. Dataporten gjenbruker funksjonalitet fra Feide for pålogging av sluttbrukere.

Tjenestetilbyder:
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Mer informasjon:
http://docs.dataporten.no/
TjenesteID:
2073300