UiO Bookitlab

Tjeneste for å bestille bruk av instrumenter og utstyr fra kjernefasiliteter.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.usit.uio.no/prosjekter/bookitlab/
TjenesteID:
2163890