Simdoc

Simdoc Helse er en portal til bruk under opplæring innen helsefag. Portalen simulerer et helsefaglig journalsystem som elevene har tilgang til.

Tjenestetilbyder:
Wadel utvikling
TjenesteID:
2174815