Moava

Feidepålogging via Moava brukes for innlogging til: * Moava internkontroll oppvekst (Moava IKO), tidligere 1310.no Moava internkontroll oppvekst gir oversikt og hjelper med å dokumentere at kommunen oppfyller kravene i barnehage- og opplæringslov og gjør arbeidet med dette enklere og mer oversiktlig for enhetsledere og kommuneledelse. * Skolehjemmesider Moava er ledende leverandør av hjemmesider til skoler og barnehager. Enkelt å komme i gang og lett å bruke. Ressurssamling på www.moava.org er åpen og gratis og krever ingen innlogging.

Tjenestetilbyder:
Moava AS
Mer informasjon:
https://login.moava.org/about/
TjenesteID:
106064