Inspera Assessment

En skybasert prøve og eksamensløsning for skoler og universiteter. Lag og gjennomfør inspirerende prøver, og analyser resultatene for å hjelpe kandidaten til å lære mer.

Tjenestetilbyder:
Inspera AS
Mer informasjon:
http://www.inspera.no/
TjenesteID:
1855493