Priser for vertsorganisasjoner

Feide er delvis finansiert via tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og delvis gjennom brukerfinansiering. Organisasjoner som tilknyttes Feide i løpet av årets første halvår betaler full Feide-avgift. Organisasjoner som tilknyttes etter 1 juli betaler halv avgift.

Priser grunnopplæringen

Grunnopplæringen har en betalingsmodell som har en fast pris per skoleeier avhengig av dens størrelse. For offentlige skoleeire legges innbyggertall fra Kostra til grunn som fordelingsnøkkel. For private skoleeiere benyttes antall elever i Feide-katalogen som grunnlag. Elevtallene er beregnet ut fra tilsvarende elevtall h

Skoleeiere får en rabatt på 5000,- kr dersom det er fire skoleeiere som samarbeider, eller samarbeidet har over 3000 elever.

Det arbeides med ny betalingsmodell for grunnopplæringen som er lik for både offentlige og private skoleeiere.

Prisliste for offentlige skoleeiere per år:

 

Før rabatt

Etter rabatt

Liten kommune
(færre enn 5000 innbyggere)

8000 kr

3000 kr

Middels kommune
(5000 til 19999 innbyggere)

11.000 kr

6000 kr

Stor kommune
(20000 eller flere)

15.000 kr

10.000 kr

Fylke/storby

20.000 kr

15.000 kr

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er i samme kategori som fylkeskommunene.

Prisliste for private skoleeiere per år:

 

Før rabatt

Etter rabatt

Liten privat skoleeier (færre enn 650 elever)

8000 kr

3000 kr

Middels privat skoleeier (mellom 650 og 2500 elever)

11.000 kr

6000 kr

Stor privat skoleeier (mer enn 2500 elever)

15.000 kr

10.000 kr

Priser høyere utdanning 2013

Feideavgiften for høyere utdanning er fordelt etter standard Uninett fordelingsnøkkel (som for Uninett tjenesteavgift og Trofast)

Institusjon Feideavgift (i kr)
Universitetet i Oslo 265114
Universitetet i Bergen 166728
Universitetet i Tromsø 149869
Arkitekthøgskolen 21288
Høgskolen Stord/Haugesund 33577
Universitetet i Agder 63485
Høgskolen i Bergen 54385
Høgskolen i Bodø 43342
Høgskolen i Buskerud 33647
Høgskolen i Finnmark 31655
Høgskolen i Gjøvik 28997
Høgskolen i Harstad 24672
Høgskolen i Hedmark 46146
Høgskolen i Lillehammer 35696
Høgskolen i Molde 26185
Høgskolen i Narvik 28033
Høgskolen i Nesna 24089
Høgskolen i Nord-Trøndelag 41591
Høgskolen i Oslo og Akershus 121479
Universitetet i Stavanger 63417
Høgskolen i Sør-Trøndelag 58266
Høgskolen i Telemark 52515
Høgskolen i Vestfold 39617
Høgskolen i Ålesund 27906
Høgskolen i Østfold 43373
Høgskulen i Sogn og Fjordane 34846
Høgskulen i Volda 32811
Kunsthøgskolen i Bergen 20417
Kunsthøgskolen i Oslo 25292
Norges handelshøyskole 34164
Norges idrettshøgskole 25269
Universitet for miljø og biovitenskap 48906
Norges musikkhøgskole 24915
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 208173
Norges veterinærhøgskole 29381
Samisk høgskole 18743