Priser for vertsorganisasjoner

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Feide skal være brukerfinansiert fra 01.01.2018.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. Ordningen med lavere sats for kommunesamarbeid bortfaller.

Prisliste for offentlige skoleeiere per år:

 

2017

2018

Liten kommune
(færre enn 5000 innbyggere)

8000 kr

10.000 kr

Middels kommune
(5000 til 19999 innbyggere)

11.000 kr

13.750 kr

Stor kommune
(20000 eller flere)

15.000 kr

18.750 kr

Fylke/storby

20.000 kr

25.000 kr

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er i samme kategori som fylkeskommunene.

 

Prisliste for private skoleeiere per år:

 

2017

2018

Liten privat skoleeier (færre enn 650 elever)

8000 kr

10.000 kr

Middels privat skoleeier (mellom 650 og 2500 elever)

11.000 kr

13.750 kr

Stor privat skoleeier (mer enn 2500 elever)

15.000 kr

18.750 kr

Priser høyere utdanning

Feideavgiften for høyere utdanning er fordelt etter standard Uninett fordelingsnøkkel.

Relevante publikasjoner