Priser for vertsorganisasjoner

Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Priser for skoleeiere 2024

Elevtall

Pris eks. mva.

0–99 elever 3000
100–499 elever 10 000 kr
500–999 elever 21 000 kr
1000–1999 elever 43 000 kr
2000–3499 elever 80 000 kr
3500–10 000 elever 142 000 kr
Over 10 000 elever 330 000 kr

Både drifts- og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for grunnopplæringens betalingsmodell. Har du spørsmål om betalingsmodell, kan du kontakte oss på feidepost@udir.no.

Priser høyere utdanning

Prisen for Feide i høyere utdanning har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet. Det vil si at tjenesten skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste et år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag senere år. Kontakt Sikt for pris.