Priser for vertsorganisasjoner

Kunnskapsdepartementet har besluttet at Feide skal være brukerfinansiert fra 01.01.2018.

 

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. Ordningen med lavere sats for kommunesamarbeid bortfaller.

Prisliste for offentlige skoleeiere

 

 

2019

Liten kommune
(færre enn 5000 innbyggere)

 

10 000 kr

Middels kommune
(5000 til 19 999 innbyggere)

 

13 750 kr

Stor kommune
(20 000 eller flere)

 

18 750 kr

Fylke/storby

 

25 000 kr

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er i samme kategori som fylkeskommunene.

 

Prisliste for private skoleeiere

 

 

2019

Liten privat skoleeier (færre enn 650 elever)

 

10 000 kr

Middels privat skoleeier (mellom 650 og 2500 elever)

 

 

13 750 kr

Stor privat skoleeier (mer enn 2500 elever)

 

18 750 kr

 

Priser høyere utdanning

Feideavgiften for høyere utdanning er fordelt etter standard Uninett fordelingsnøkkel.

Relevante publikasjoner