Priser for vertsorganisasjoner

Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Priser for skoleeiere 2022

 Elevtall

Pris eks. mva. 

 0–99 elever 4000 kr 
 100–499 elever 14 000 kr 
 500–999 elever 26 000 kr 
 1000–1999 elever 50 000 kr 
 2000–3499 elever 70 000 kr 
 3500–10 000 elever 100 000 kr 
 Over 10 000 elever  200 000 kr 

Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. 

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for grunnopplæringens betalingsmodell. Spørsmål knyttet til betalingsmodell kan rettes til feidepost@udir.no.

Ny prismodell fra 2020

I 2020 ble det innført en ny prismodell for grunnopplæringen. Den nye modellen bygger på elevtall og er felles for offentlige og private skoleeiere. Det er innført en lav sats for de minste vertsorganisasjonene. Satsene for større skoleeiere er økt, men den nye prismodellen gir lavest pris per elev for de større vertsorganisasjonene.

Priser høyere utdanning

Prisen for Feide i høyere utdanning har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet. Det vil si at tjenesten skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste et år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag senere år.  Kontakt Uninett for pris.