Priser for vertsorganisasjoner

Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. Ordningen med lavere sats for kommunesamarbeid bortfaller.

Prisliste for offentlige skoleeiere

 

 

2019

Liten kommune
(færre enn 5000 innbyggere)

 

10 000 kr

Middels kommune
(5000 til 19 999 innbyggere)

 

13 750 kr

Stor kommune
(20 000 eller flere)

 

18 750 kr

Fylke/storby

 

25 000 kr

Storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er i samme kategori som fylkeskommunene.

 

Prisliste for private skoleeiere

 

 

2019

Liten privat skoleeier (færre enn 650 elever)

 

10 000 kr

Middels privat skoleeier (mellom 650 og 2500 elever)

 

 

13 750 kr

Stor privat skoleeier (mer enn 2500 elever)

 

18 750 kr

 

Priser høyere utdanning

Prisen for Feide i høyere utdanning har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet. Det vil si at tjenesten skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste et år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag senere i år. Mer informasjon om dette finner du hos Uninett.

Relevante publikasjoner