klasselista.no Brukeraktivering

Klasselista.no er et nettsted som på lar deg administrere og vedlikeholde en klasseliste. Målet er å gjøre det lettere å spre informasjon, gjennomføre arrangementer og samarbeide med andre i klassen eller på klassetrinnet. Funksjonaliteten gjør det mulig for en Feide-bruker å generere en invitasjon til å legge til en ny bruker på klasselista.no basert på Feide-brukerens navn og epost. Den nye brukeren må deretter registrere seg på klasselista.no uavhengig av Feide og Feide brukes ikke til direkte innlogging i tjenesten.

Tjenestetilbyder:
Pinaas-gruppen AS
TjenesteID:
2162691

Helt eller delvis gratis