klasselista.no

Klasselista.no er et nettsted som på lar deg administrere og vedlikeholde en klasseliste. Målet er å gjøre det lettere å spre informasjon, gjennomføre arrangementer og samarbeide med andre i klassen eller på klassetrinnet.

Tjenestetilbyder:
Pinaas-gruppen AS
Mer informasjon:
TjenesteID:
2162691

Helt eller delvis gratis