Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Hva er en tjenesteleverandør i Feide?

En tjenesteleverandør er en leverandør som tilbyr en webbasert tjeneste som brukerne ved utdanningsorganisasjoner kan logge seg inn på via Feide.

Eksempler på tjenester som kan ha nytte av Feide er læringsplattformer (LMS), biblioteksløsninger, oppslagsverk og læringsressurser. Her finner du en oversikt over tjenester med Feide-innlogging.

Det eneste kriteriet for å kunne få Feide-innlogging på en tjeneste er at den må være beregnet for utdanning eller gi merverdi hvis du er tilknyttet utdanningssektoren.

Hvorfor tilby Feide-innlogging?

Tilgang til store brukergrupper

Med Feide-innlogging vil tjenesten bli tilgjengelig for et stort antall potensielle brukere, og per i dag er det ca. 1,3 millioner Feide-brukere. En Feide-integrasjon kan også gi tilgang til tusener av internasjonale brukere.

Slippe ansvar for brukerdata

Feide er bygd opp slik at det er vertsorganisasjonene som administrerer og lagrer brukerdata. Dette betyr at tjenesteleverandører slipper ansvaret og kostnadene det er ved å opprette og vedlikeholde gode databaser.

Bedre personvern

Ved å tilby Feide-innlogging sikrer du bedre personvern for brukerne ved informert samtykke til overføring av persondata.

Hvordan bli tjenesteleverandør i Feide?

Mer informasjon om hvordan man går frem for å bli tjenesteleverandør finner du i våre guider for integrasjon med Feide.

Gratis for tjenesteleverandører

Fra 1. januar 2019 er det gratis å være tjenesteleverandør i Feide.