Spekter

Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER er et nyttig verktøy i avdekking av mobbing. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg i klassen.

Tjenestetilbyder:
Frontkom AS
Mer informasjon:
http://spekter.laringsmiljosenteret.uis.no/
TjenesteID:
2153849