EduCloud Kiosk

Innlogging i EduCloud Kiosk, som gir UH-brukere tilgang til ulike fellestjenester. Dette er VDI/RDP-tjenester, og EduCloud Kiosk erstatter UHAD.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
TjenesteID:
2181497