Ex Libris søkeportal og lenketjenester

Søkeportal og lenketjenester for tilgang til e-tidsskrifter, e-bøker, tidsskriftartikler og andre elektroniske og digitale ressurser for forskning og utdanning.

Tjenestetilbyder:
Ex Libris GmbH
Mer informasjon:
http://www.exlibrisgroup.com/category/Products
TjenesteID:
1774140