DBH-web-client

Dette er frontend løsningen for DBH sidene.

Tjenestetilbyder:
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Mer informasjon:
https://dbh.hkdir.no/
TjenesteID:
2177426