Påloggingsportal

Denne tjenesten gir Feidetilgang til applikasjoner som driftes av Hedmark IKT

Tjenestetilbyder:
Hamar kommune
Mer informasjon:
https://hedmark-ikt.no/portal
Bestillingsinformasjon:
hedmark-ikt.no/portal
TjenesteID:
2100304

Helt eller delvis gratis