SurveyXact

SurveyXact er et online spørreskjemasystem. Med SurveyXact kan private og offentlige virksomheter gjennomføre spørreskjemaundersøkelser fra a til å. Undersøkelser kan distribueres med e-post utsendelse, web-undersøkelser, postalt eller telefonisk. I SurveyXact kan man sette opp sin spørreramme og gjennomføre analyser.

Tjenestetilbyder:
Rambøll Management Consulting AS
Mer informasjon:
http://www.surveyxact.no/
TjenesteID:
1692683